Pác Nặm: Chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Thứ ba - 04/05/2021 10:11
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Pác Nặm đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Pác Nặm đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tích cực học tập và xây dựng kế hoạch làm theo Bác

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Pác Nặm đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện để quán triệt, triển khai chỉ thị; chỉ đạo các chi, đảng bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề học tập và làm theo Bác hằng năm đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo kế hoạch của tỉnh, của huyện.

Trong 5 năm qua, việc tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề tại các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia. Sau khi học tập chuyên đề, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều viết bài thu hoạch về nhận thức của cá nhân trong việc học tập các chuyên đề. Toàn huyện có 15.486 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đăng ký việc làm theo Bác.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và 100% các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch làm theo Bác. Nội dung kế hoạch xác định được những vấn đề bức xúc nổi cộm, hạn chế, yếu kém ở cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết dứt điểm; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đối với cá nhân, trong 5 năm qua đã có 15.486 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đăng ký làm theo Bác. Mỗi cá nhân đều đăng ký làm theo Bác từ 03 việc làm trở lên phù hợp với vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công phụ trách. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ thường xuyên kiểm điểm việc đăng ký học tập làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cuối năm tổ chức sinh hoạt chuyên đề kiểm điểm, đánh giá kết quả đăng ký việc làm theo của từng cá nhân, tập thể, lấy kết quả đó làm cơ sở và là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, tổ chức đảng trong năm.

Lựa chọn nội dung đột phá phù hợp

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền huyện Pác Nặm xác định nội dung đột phá là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “Nêu gương, nêu cao trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân”; xây dựng bộ máy chính quyền “Liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Pác Nặm: Chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Chi bộ Dân vận giúp Trường Mầm non An Thắng lợp mái tôn nhà lớp học.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cụ thể: Năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, hạn chế, yếu kém trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ xã An Thắng về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; Đảng bộ xã Cao Tân về lãnh đạo công tác xây dựng nông thôn mới. Qua triển khai thực hiện và kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại và yêu cầu Đảng bộ xã An Thắng và Cao Tân xây dựng giải pháp, thời gian thực hiện, khắc phục những hạn chế, tồn tại của Ban Chấp hành Đảng bộ, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Đào Duy Hưng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Hằng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đăng ký việc làm theo Bác bằng những vấn đề nổi cộm, bức xúc, hạn chế, yếu kém về trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức của địa phương. Trong đó, tập trung ở các lĩnh vực quản lý sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đơn thư của công dân liên quan đến đất đai; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện hiệu quả việc tinh giản biên chế theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy; công tác sắp xếp, bố trí cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong năm 2021 Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành văn bản chỉ đạo các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn huyện Pác Nặm đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo tạo sức lan tỏa gương “Người tốt, việc tốt” như: Chi bộ Văn phòng Huyện ủy huy động cán bộ, đảng viên phối hợp với Nhân dân thôn Nà Hin vệ sinh đường làng, ngõ xóm; vận động Nhân dân xây nhà tiêu, làm chuồng trại hợp vệ sinh; hằng năm vận động đảng viên, đoàn viên đóng góp tiền được hơn 57.600.000 đồng; 103 ngày công hỗ trợ xã Giáo Hiệu làm đường giao thông nông thôn. Chi bộ thôn Khuổi Ỏ thuộc Đảng bộ xã Nhạn Môn chỉ đạo người dân sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu, không có người vi phạm lâm luật. 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Nhân dân tích cực hưởng ứng, đóng góp gần 1.000 ngày công làm đường giao thông nông thôn với chiều dài hơn 2km. Các đoàn thể thôn tuyên truyền cho các hộ gia đình cam kết không có tội phạm, không có ma túy. Đảng bộ Công an huyện huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp tổng số tiền trên 34 triệu đồng và 35 ngày công giúp đỡ Nhân dân xã Bằng Thành xây dựng nông thôn mới...

Trong 5 năm qua, toàn huyện có hơn 70 tập thể, cá nhân được khen thưởng từ cấp Trung ương, tỉnh, huyện. Trong đó có 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 03 cá nhân, 04 tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 02 cá nhân và 01 tập thể được nhận Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy; 45 cá nhân, 23 tập thể được UBND huyện tặng Giấy khen.

Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn huyện Pác Nặm đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Trên địa bàn huyện đã có nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều mô hình mới, cách làm hay trong lao động sản xuất, công tác, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Nguyễn Nghĩa

 

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay44,537
  • Tháng hiện tại536,778
  • Tổng lượt truy cập120,507,364
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây