Screen Shot 10 2 2023 at 4 12 PM

Đồng bào Công giáo duy trì và phát triển tốt phong trào thi đua yêu nước

Thứ bảy - 13/10/2018 09:02
5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục được duy trì và phát triển. Nhiều mô hình hay, cách làm tốt cùng với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo,...

Hôm nay (13/10), tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

Đồng bào Công giáo duy trì và phát triển tốt phong trào thi đua yêu nước
Quang cảnh Đại hội...

Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và hơn 400 đại biểu chính thức là linh mục, tu sỹ, giáo dân tiêu biểu.

Đồng bào Công giáo duy trì và phát triển tốt phong trào thi đua yêu nước - Ảnh minh hoạ 2
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các Bộ, ngành dự Đại hội.

Tại Đại hội, Linh mục Nguyễn Hùng cho biết, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục được duy trì và phát triển. Nhiều mô hình hay, cách làm tốt cùng với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đồng thời thực hiện tốt chương trình Mục vụ hàng năm của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Đồng bào Công giáo duy trì và phát triển tốt phong trào thi đua yêu nước - Ảnh minh hoạ 3
Linh mục Nguyễn Hùng báo cáo tóm tắt tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” (nay là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”) đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Đồng bào Công giáo đã góp hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công để làm đường giao thông, công trình phúc lợi. Nhiều địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống đã được chọn để làm điểm về xây dựng nông thôn mới, đến nay đã về đích như: huyện Hải Hậu (Nam Định), huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), huyện Đơn Dương (Lâm Đồng)… Bên cạnh đó, các phong trào: Xây dựng gia đình Công giáo gương mẫu, xứ họ đạo tiên tiến; Xứ, họ đạo an toàn; Xứ đạo thực hiện nếp sống mới văn minh; Xứ đạo Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp đã góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa.

Nét nổi bật trong thi đua yêu nước là hoạt động từ thiện nhân đạo, điển hình như tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự giúp đỡ của đồng bào Công giáo, năm 2017 có hơn 2.000 sinh viên, học sinh nghèo được cấp học bổng; 16.591 em được theo học tại các lớp học tình thương, các lớp học nghề miễn phí; 920 cụ già neo đơn được các giáo xứ và dòng tu trợ cấp, phục vụ bữa cơm nhân ái hàng ngày. Tại tỉnh Phú Yên, đồng bào Công giáo đã ủng hộ 13,2 tỷ đồng vào các hoạt động từ thiện…

Tại Đại hội, các đại biểu đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện tôn chỉ, mục đích tốt đẹp của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, từ đó góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm thực hiện đời sống đạo theo đường hướng Mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, bám sát tôn chỉ, mục đích, đường hướng hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo và Giáo hội theo Huấn từ của Đức Giáo hoàng: “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Phó Thủ tướng khẳng định: Chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; động viên các chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng bào Công giáo duy trì và phát triển tốt phong trào thi đua yêu nước - Ảnh minh hoạ 4
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua.

"Tôi đánh giá cao chủ đề mà Đại hội đã lựa chọn “Đồng hành-Hiệp thông-Phục vụ”, tôi cơ bản đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra cho nhiệm kỳ tới và mong muốn Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước" - Phó Thủ tướng đánh giá.

Để phát huy trí tuệ Đại hội, hoàn thiện Điều lệ nhiệm kỳ 2018-2023, bám sát thực hiện tôn chỉ, mục đích đã đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tập trung làm tốt các trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối tập hợp, đoàn kết, động viên đồng bào Công giáo trong và ngoài nước phát huy những giá trị tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu ngày càng có nhiều tổ chức, quý vị chức sắc, tu sĩ, giáo dân thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam là những điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp tích cực xây dựng quê hương, đất nước.

Hai là, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện đường hướng Giáo hội gắn bó, đồng hành với dân tộc, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống và giá trị đạo đức, văn hóa, tôn giáo, đấu tranh với các âm mưu chia rẽ dân tộc, tôn giáo.

Ba là, tập hợp, phản ánh tâm tư nguyện vọng của đồng bào Công giáo, của tổ chức Giáo hội với Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào Công giáo và tổ chức Giáo hội.

Bốn là, xây dựng, củng cố tổ chức các cấp ngày càng vững mạnh, xứng đáng với vai trò là tổ chức tập hợp, đoàn kết những người Công giáo Việt Nam. Động viên đồng bào Công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, thực hiện đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và chỉ dẫn của Giáo hoàng “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Đồng thời, cùng với đồng bào trong nước và nhân dân các nước trên thế giới đấu tranh xây dựng và bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và dân chủ tiến bộ xã hội.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương lao động hạng Nhất cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Huân chương lao động hạng Ba cho Linh mục Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh đã trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho Linh mục Trần Minh Phú và Linh mục Lê Vinh Hiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, 6 Linh mục của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 9 tập thể và 12 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội đã hiệp thương suy cử Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 147 ủy viên. Linh mục Trần Xuân Mạnh, quyền Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập311
  • Máy chủ tìm kiếm67
  • Khách viếng thăm244
  • Hôm nay101,091
  • Tháng hiện tại346,439
  • Tổng lượt truy cập128,492,043
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây