Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp

Thứ ba - 25/09/2018 01:11
Ngày 21/9, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ngày 21/9, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn; Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 117 đại biểu đại diện cho gần 50.000 hội viên nông dân trong tỉnh. 

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp

Quang cảnh đại hội

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng sự tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể... cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn thách thức; Khai thác tiềm năng, thế mạnh, đoàn kết thi đua thực hiện các mục tiêu, chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các phong trào thi đua yêu nước của nông dân như: Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh được thực hiện có hiệu quả. Hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp được nâng cao chất lượng…

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII đã đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời làm rõ những hạn chế trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đã đề ra. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ Hội Nông dân tỉnh cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đó là: Các cấp Hội cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, chỉ đạo, phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là những nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; gắn công tác tuyên truyền với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03, 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm cho cán bộ, hội viên nông dân nhận thức rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của mình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, hoạt động của Hội cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; lấy những việc khó khăn, trăn trở, coi những vấn đề bức xúc, đang đặt ra đối với nông dân làm nội dung sinh hoạt và phương thức hoạt động. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh, đa dạng hoá các hình thức tập hợp nông dân vào tổ chức Hội. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Hội, nhất là kỹ năng vận động nông dân trong thời kỳ mới và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng chăm lo công tác quy hoạch cán bộ, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ các cấp của Hội theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đồng thuận và ủng hộ việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du đã trao bức trướng chúc mừng Đại hội với dòng chữ “Đoàn kết - đổi mới - thi đua xây dựng nông thôn mới”.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp - Ảnh minh hoạ 2

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cụ thể

Đại hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết đại hội với các chỉ tiêu cụ thể, như: Hằng năm, có 98% trở lên cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội. Kết nạp mới từ 1.000 hội viên trở lên/năm. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% cán bộ Hội các cấp được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội. Cuối nhiệm kỳ có 80 chi, tổ hội nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả. Hằng năm, có 80% trở lên cơ sở Hội đạt vững mạnh và khá, không có cơ sở Hội yếu kém. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 100% chi hội có Quỹ, bình quân 75.000 đồng/ hội viên. Hằng năm, 90% trở lên hội viên được tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Phối hợp tổ chức dạy nghề cho 300 hội viên, nông dân/năm, 80% học viên sau dạy nghề có việc làm. Hằng năm, vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân tăng trưởng 10% so với năm trước. Hằng năm, có 30% trở lên hộ hội viên đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 50% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 100% hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% Hội Nông dân cấp xã xây dựng được mô hình kinh tế tập thể (tổ hợp tác, hợp tác xã); 40 sản phẩm OCOP...

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp - Ảnh minh hoạ 3

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII

 

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp - Ảnh minh hoạ 4

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII ra mắt

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 27 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã bầu Ban Thường vụ gồm 08 đồng chí. Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa VII tiếp tục tái cử chức Chủ tịch Hội Nông dân khoá VIII; các đồng chí Trần Thị Thu Hương, Lý Văn Sạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa VII tiếp tục tái cử chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa VIII. Đại hội bầu đoàn đại biểu gồm 09 đồng chí chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp - Ảnh minh hoạ 5

Các tập thể có thành tích xuất sắc được Hội Nông dân tỉnh khen thưởng

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 06 cá nhân của tỉnh Bắc Kạn, Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng Khen cho 18 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018./.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập96
  • Máy chủ tìm kiếm62
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay42,671
  • Tháng hiện tại622,891
  • Tổng lượt truy cập120,593,477
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây