Điểm sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020

Thứ ba - 28/04/2020 01:54
UBND tỉnh họp tháo gỡ vướng mắc trong vay vốn phát triển sản xuất của các hợp tác xã; Họp đánh giá kế hoạch tăng trưởng năm 2020; Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19… là những sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020.

UBND tỉnh họp tháo gỡ vướng mắc trong vay vốn phát triển sản xuất của các hợp tác xã; Họp đánh giá kế hoạch tăng trưởng năm 2020; Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19… là những sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020.

Điểm sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020

UBND tỉnh họp tháo gỡ vướng mắc trong vay vốn phát triển sản xuất của các hợp tác xã

Tại cuộc họp ngày 21/4/2020, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ nguyên nhân chủ yếu khiến các hợp tác xã gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận nguồn vốn vay.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đề nghị: Các hợp tác xã cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, đồng thời chủ động trao đổi trực tiếp với các ngân hàng, đơn vị chuyên môn để được tư vấn, hướng dẫn tiếp cận các kênh vay vốn, phương thức, trình tự làm thủ tục, hồ sơ khi vay vốn; hệ thống ngân hàng tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hợp tác xã được vay vốn từ các nguồn ưu đãi phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là hướng dẫn cho các hợp tác xã được vay vốn từ nguồn cho vay tín chấp không cần tài sản bảo đảm; Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với các sở, ngành tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ để nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa kiểm tra tình hình thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Ngày 22/4/2020, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra, nắm tình hình thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Qua kiểm tra tình hình tại Doanh nghiệp tư nhân sản xuất rau quả sạch Anh Phong (thành phố Bắc Kạn) và Công ty TNHH MTV công nghệ sinh học AV (huyện Bạch Thông), đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa hoan nghênh tinh thần đầu tư vào sản xuất nông nghiệp của các đơn vị. Đồng chí đề nghị Doanh nghiệp tư nhân sản xuất rau quả sạch Anh Phong sớm hoàn tất hồ sơ để các đơn vị có thẩm quyền thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ đầu tư; xây dựng phương án sản xuất hợp lý hơn để nâng cao hiệu quả kinh tế của mô hình.

Đối với Công ty TNHH MTV công nghệ sinh học AV, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Công ty xây dựng lại phương án sản xuất hợp lý, đúng mục tiêu dự án hỗ trợ; thực hiện các hạng mục đầu tư phù hợp với tiêu chuẩn được hỗ trợ theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh đánh giá kế hoạch tăng trưởng năm 2020

Sáng 22/4/2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả tăng trưởng kinh tế quý I và bàn giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Trên địa bàn tỉnh hiện chưa có ca lây nhiễm Covid-19 nào, nhưng dịch bệnh đã tác động lên nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu năm 2020 của tỉnh.

Qua nghe thảo luận đánh giá những tác động của dịch Covid-19 tới từng lĩnh vực, từng ngành; dự báo mức độ ảnh hưởng, đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải yêu cầu: Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phân tích kỹ các số liệu, đánh giá đầy đủ tác động của dịch Covid-19 đối với các lĩnh vực quản lý, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc từ đó xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết thuộc lĩnh vực của ngành mình. Trước mắt, tỉnh tiếp tục tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh, kịp thời thông tin và tuyên truyền, ổn định tâm lý để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần hạn chế suy giảm tăng trưởng kinh tế…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Ngày 22/4/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đã có buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để xem xét giải quyết một số vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II và một số nội dung khác.

Tổng hợp các ý kiến tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên thống nhất: Đồng ý cho thay đổi chủ trương đầu tư Dự án nhưng vẫn giữ nguyên quy mô Dự án; Ban Quản lý các khu công nghiệp tham mưu, đề xuất thay đổi tên đơn vị được giao làm chủ đầu tư nếu thấy cần thiết.

Hiện nay, Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra, Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên yêu cầu: Ban Quản lý các khu công nghiệp cần quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án; chủ động hơn khi phối hợp với các sở, ngành trong quá trình giải quyết những khó khăn, vướng mắc; tích cực thực hiện công tác giải ngân nguồn vốn giải phóng mặt bằng…

Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bắc Kạn

Sáng 23/4/2020, đồng chí Lý Thái Hải - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bắc Kạn đã chủ trì cuộc họp các thành viên Ban Chỉ đạo để thống nhất triển khai một số nội dung trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bắc Kạn nhất trí cho dừng hoạt động các chốt trạm kiểm dịch liên ngành kể từ 17h00 ngày 23/4/2020. Bên cạnh đó, đồng chí chỉ đạo Ngành Giáo dục cho học sinh THPT, Giáo dục thường xuyên đi học trở lại kể từ ngày 27/4 và học sinh mầm non, Tiểu học, THCS đi học trở lại từ ngày 04/5 trên cơ sở đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, các giải thi đấu thể thao, còn lại các sở, ngành hướng dẫn cụ thể đối với việc khôi phục hoạt động du lịch, vận tải, sản xuất kinh doanh…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm việc tại huyện Chợ Mới

Ngày 24/4/2020, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án:“Ứng dụng công nghệ phát triển bò thịt chất lượng cao thành hàng hoá theo chuỗi giá trị ở miền núi phía Bắc”; “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và phát triển vùng sản xuất chè hàng hóa tại tỉnh Bắc Kạn”; “Dự án hệ sinh thái liên kết chuỗi sản xuất và chế biến chè công nghệ cao trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn” và nắm tình hình sản xuất vụ Xuân trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Qua buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận địa phương đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là sản xuất vụ đông xuân 2019 - 2020 đạt kết quả tốt. Đồng chí đề nghị UBND huyện Chợ Mới phát huy kết quả đã đạt được tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trồng rừng đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao; triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; khoanh vùng dịch tả lợn, rà soát và chỉ đạo thực hiện tái đàn lợn an toàn; khẩn trương hỗ trợ các hộ bị thiên tai...

Đối với việc triển khai các dự án, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo yêu cầu./.

Tác giả: Hương Lan (tổng hợp)

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập270
  • Máy chủ tìm kiếm81
  • Khách viếng thăm189
  • Hôm nay84,614
  • Tháng hiện tại3,147,131
  • Tổng lượt truy cập128,056,425
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây