HOICHOTHUONGMAI

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười một

Thứ ba - 17/04/2018 15:26
Ngày 16/4/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) tổ chức Hội nghị lần thứ mười một để đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 15/01/2008 của Tỉnh ủy (Nghị quyết số 21-NQ/TU) về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng trong tình hình mới và thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ. Các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Ngày 16/4/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) tổ chức Hội nghị lần thứ mười một để đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 15/01/2008 của Tỉnh ủy (Nghị quyết số 21-NQ/TU) về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng trong tình hình mới và thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ. Các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

3 tháng đầu năm 2018, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quyết liệt chỉ đạo ngành chức năng và nhân dân tập trung làm đất, gieo mạ và chuẩn bị mọi điều kiện gieo cấy các cây trồng vụ xuân đảm bảo đúng khung thời vụ. Theo báo cáo của ngành chức năng và các địa phương, lúa xuân gieo cấy được 8.738ha, đạt 103% KH; cây ngô thực hiện được trên 5.600ha, đạt 62% KH; thuốc lá 895ha, đạt 89,5% KH; dong riềng thực hiện được 908ha, đạt 96% KH… Toàn tỉnh đăng ký trồng rừng 8.514ha, đạt 137% KH. Đàn gia súc duy trì phát triển ổn định.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành tăng cường chỉ đạo. Trong quý I/2018, tỉnh đã tổ chức công bố quyết định và trao bằng công nhận 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, giá trị sản xuất công nghiệp quý I (theo giá so sánh năm 2010) đạt hơn 243 tỷ đồng, bằng 25,5% KH, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I/2018 ước đạt 1.110 tỷ đồng, đạt 22,8% KH, tăng 3,35% so với cùng kỳ năm 2017. Lượng khách du lịch vào tỉnh ước đạt 231.000 lượt người, doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 151 tỷ đồng, đạt 39,9% KH, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 3/2018 ước đạt 148 tỷ đồng, bằng 24% KH, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong quý I/2018, Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; Ngành Y tế thực hiện có hiệu quả công tác khám, chữa bệnh và các chương trình y tế quốc gia. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị - kinh tế của địa phương được thực hiện tốt. Các địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm. Tỉnh ủy đã thành lập tổ công tác để triển khai xây dựng Đề án cải cách hành chính trong các cơ quan đảng tỉnh. Toàn tỉnh đã tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018 đối với 55 đối tượng.

Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể tiếp tục được chú trọng. Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 31/01/2018 để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Toàn tỉnh kết nạp mới 319 đảng viên, công nhận đảng chính thức đối với 593 đảng viên dự bị.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười một

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hội đồng GDQP & AN các cấp cơ bản đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác GDQP&AN ở cơ sở đạt hiệu quả thiết thực; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, phương pháp, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng được thực hiện khoa học, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng; nội dung chương trình GDQP&AN cho học sinh, sinh viên đảm bảo thực hiện theo đúng quy định..

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quý I và thảo luận về những nhiệm vụ quý II/2018; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU và đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kết luận Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU; đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa hai kỳ BCH Đảng bộ tỉnh; nghe báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội quý I/2018; thảo luận, cho ý kiến đối với việc rà soát, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2015 - 2020 và 2020 - 2025…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong quý I/2018 như: Công tác xây dựng nông thôn mới còn dàn trải, cứng nhắc trong thực hiện các tiêu chí; tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư còn chậm; một số chỉ tiêu phát triển chưa đạt yêu cầu theo kịch bản tăng trưởng đã ban hành; tiến độ thành lập mới các HTX nông - lâm nghiệp còn chậm; một số cán bộ công chức, viên chức còn thụ động, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du đề nghị trong thời gian tới, toàn tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung: Tập trung hoàn thành toàn diện, nghiêm túc nhiệm vụ đổi mới công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; chủ động phối hợp làm tốt công tác giáo dục chính trị và định hướng dư luận xã hội.

Thực hiện quyết liệt các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, quá trình thực hiện phải bám sát kế hoạch được giao và kịch bản tăng trưởng để tổ chức thực hiện.

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển và tiến độ thực hiện các dự án đã trao tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017. Định kỳ hàng tháng, quý phải tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện các biện pháp quyết liệt giảm thiểu tai nạn giao thông, tấn công, trấn áp tội phạm không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kế hoạch trồng rừng năm 2018, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và chăm sóc cây giống đảm bảo chất lượng; tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ xuân. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.

Tập trung tìm thị trường ổn định cho các sản phẩm nông lâm của địa phương; tăng cường vận động nhân dân tích cực tham gia vào các tổ hợp tác, HTX.

Tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; tăng cường kỷ cương, nền nếp trong các đơn vị trường học. Tổ chức ôn thi cho học sinh lớp 12; chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và xét tốt nghiệp THCS.

Ngành Y tế cần tăng cường công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh theo mùa; có giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các tuyến; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp.

Quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng - an ninh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố xét xử và thi hành án.

Nghiêm túc xử lý, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những sai sót, khuyết điểm đã được chỉ ra trong báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của đoàn công tác số 4 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Các Ngành, các cấp cần chuẩn bị tốt các nội dung cho kiểm điểm kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung đã kết luận tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 và báo cáo kết quả thực hiện tại Hội nghị BCH lần thứ 12.

Quan tâm chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ IX và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chủ động chỉ đạo và có phương án để ứng phó, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão.

Đối với việc khắc phục hậu quả mưa đá đêm 14/4 rạng sáng 15/4/2018, các ngành chức năng tăng cường quản lý giá các mặt hàng thiết yếu; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng dịp này để kiếm lời bất chính.

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần để đồng bào bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống, giảm bớt khó khăn trước mắt, đặc biệt là đồng bào xã Xuân La, huyện Pác Nặm. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi cán bộ công chức, viên chức các tổ chức xã hội chính trị, các doanh nghiệp và các cá nhân có lòng hảo tâm quyên góp vật chất, tiền của để hỗ trợ cho đồng bào bị thiên tai; giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào bị thiên tai…/.

Tác giả: Hương Dịu

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập431
  • Máy chủ tìm kiếm161
  • Khách viếng thăm270
  • Hôm nay70,166
  • Tháng hiện tại698,548
  • Tổng lượt truy cập148,419,024
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây