Thực hiện tốt công tác bình đẳng giới

Thứ tư - 19/02/2020 21:06
Thời gian qua, công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) trên địa bàn tỉnh đã được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động phong phú. Kết quả đạt được đã tạo thuận lợi cho phụ nữ vươn lên về mọi mặt, tích cực tham gia các lĩnh vực đời sống xã hội.

Thời gian qua, công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) trên địa bàn tỉnh đã được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động phong phú. Kết quả đạt được đã tạo thuận lợi cho phụ nữ vươn lên về mọi mặt, tích cực tham gia các lĩnh vực đời sống xã hội.

Thực hiện tốt công tác bình đẳng giới

Việc triển khai các hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ có sự tham gia tích cực của các ngành

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và kế hoạch hành động hằng năm của tỉnh, các đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ đã đề ra trong giai đoạn.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được đẩy mạnh. Năm 2019, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội thảo lồng ghép giới trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn với sự tham gia của 40 đại biểu; tổ chức 01 lớp tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới cấp huyện, xã với sự tham gia của 133 đại biểu; tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 08 huyện, thành phố với sự tham gia của 596 đại biểu nữ; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới năm 2019 cho 674 đại biểu của Ban VSTBPN cấp huyện, cấp xã. Ngoài ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về Bình đẳng giới năm 2019 tại 02 xã Mỹ Phương, Yến Dương, huyện Ba Bể cho 100 đại biểu.

Việc thực hiện 07 mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới có nhiều chuyển biến. Cụ thể, so với nhiệm kỳ trước thì nhiệm kỳ 2016 - 2021, nữ đại biểu HĐND tỉnh có 20/49, tăng 3,37%; nữ đại biểu HĐND cấp huyện có 71/241, tăng 2,07%; nữ đại biểu HĐND cấp xã có 679/2.696, tăng 3,24%. Công tác bố trí, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ nữ được quan tâm và thực hiện theo đúng quy định của tỉnh. Đối với các hoạt động nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ngành Y tế đã phối hợp đẩy mạnh phong trào chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sức khoẻ sinh sản và phòng, chống các bệnh xã hội…

Thực hiện tốt công tác bình đẳng giới - Ảnh minh hoạ 2

Các hoạt động truyền thông được tổ chức với nhiều hình thức phong phú

Nhân dịp Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã thực hiện hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức thông qua các việc căng treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi nấu ăn hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019…

Tính đến nay, toàn tỉnh có 22 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, 110 Câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững, 110 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, duy trì 282 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Công tác phối hợp truyền thông, giáo dục và vận động cộng đồng dân cư tham gia phòng, chống bạo lực gia đình từng bước đi vào chiều sâu thông qua nhiều hoạt động phong phú góp phần giảm số vụ bạo lực gia đình hằng năm. Trong năm Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2019 - 2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới vẫn còn một số hạn chế như: Định kiến về giới, tư tưởng trọng nam giới hơn nữ giới vẫn còn tồn tại trong nhiều gia đình và một bộ phận dân cư trong xã hội; tình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ, tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em gái còn xảy ra; nguồn kinh phí dành cho hoạt động này ít, dẫn tới hoạt động ở một số đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất.

Do vậy, trong thời gian tới, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh và các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác bình đẳng giới đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ như: Công tác quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ nữ nhằm nâng cao tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, từng bước giảm dần khoảng cách về giới trong lĩnh vực chính trị; tạo điều kiện cho cán bộ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ tại các đơn vị, địa phương./.

Thời gian qua, công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) trên địa bàn tỉnh đã được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động phong phú. Kết quả đạt được đã tạo thuận lợi cho phụ nữ vươn lên về mọi mặt, tích cực tham gia các lĩnh vực đời sống xã hội.

Thực hiện tốt công tác bình đẳng giới

Việc triển khai các hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ có sự tham gia tích cực của các ngành

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và kế hoạch hành động hằng năm của tỉnh, các đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ đã đề ra trong giai đoạn.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được đẩy mạnh. Năm 2019, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội thảo lồng ghép giới trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn với sự tham gia của 40 đại biểu; tổ chức 01 lớp tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới cấp huyện, xã với sự tham gia của 133 đại biểu; tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 08 huyện, thành phố với sự tham gia của 596 đại biểu nữ; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới năm 2019 cho 674 đại biểu của Ban VSTBPN cấp huyện, cấp xã. Ngoài ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về Bình đẳng giới năm 2019 tại 02 xã Mỹ Phương, Yến Dương, huyện Ba Bể cho 100 đại biểu.

Việc thực hiện 07 mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới có nhiều chuyển biến. Cụ thể, so với nhiệm kỳ trước thì nhiệm kỳ 2016 - 2021, nữ đại biểu HĐND tỉnh có 20/49, tăng 3,37%; nữ đại biểu HĐND cấp huyện có 71/241, tăng 2,07%; nữ đại biểu HĐND cấp xã có 679/2.696, tăng 3,24%. Công tác bố trí, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ nữ được quan tâm và thực hiện theo đúng quy định của tỉnh. Đối với các hoạt động nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ngành Y tế đã phối hợp đẩy mạnh phong trào chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sức khoẻ sinh sản và phòng, chống các bệnh xã hội…

Thực hiện tốt công tác bình đẳng giới - Ảnh minh hoạ 2

Các hoạt động truyền thông được tổ chức với nhiều hình thức phong phú

Nhân dịp Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã thực hiện hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức thông qua các việc căng treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi nấu ăn hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019…

Tính đến nay, toàn tỉnh có 22 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, 110 Câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững, 110 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, duy trì 282 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Công tác phối hợp truyền thông, giáo dục và vận động cộng đồng dân cư tham gia phòng, chống bạo lực gia đình từng bước đi vào chiều sâu thông qua nhiều hoạt động phong phú góp phần giảm số vụ bạo lực gia đình hằng năm. Trong năm Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2019 - 2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới vẫn còn một số hạn chế như: Định kiến về giới, tư tưởng trọng nam giới hơn nữ giới vẫn còn tồn tại trong nhiều gia đình và một bộ phận dân cư trong xã hội; tình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ, tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em gái còn xảy ra; nguồn kinh phí dành cho hoạt động này ít, dẫn tới hoạt động ở một số đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất.

Do vậy, trong thời gian tới, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh và các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác bình đẳng giới đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ như: Công tác quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ nữ nhằm nâng cao tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, từng bước giảm dần khoảng cách về giới trong lĩnh vực chính trị; tạo điều kiện cho cán bộ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ tại các đơn vị, địa phương./.

Tác giả bài viết: Thu Trang

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập285
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm279
  • Hôm nay46,111
  • Tháng hiện tại2,249,800
  • Tổng lượt truy cập114,294,913
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây