Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2021

Thứ ba - 09/11/2021 04:18
Ngày 09/11/2021, Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trong CAND năm 2021, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.
Đại tá Nguyễn Thanh Tuân chủ trì buổi lễ tại điểm cầu Bắc Kạn
Đại tá Nguyễn Thanh Tuân chủ trì buổi lễ tại điểm cầu Bắc Kạn
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn lực lượng. Công tác xây dựng lực lượng, hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật được coi trọng; chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được nâng cao. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân được tổ chức bằng nhiều hình thức như: Hội nghị tuyên truyền; thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân”; “ Viết về hình ảnh người chiến sỹ CAND trong triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án Sản xuất, cấp quản lý, căn cước công dân”; tìm hiểu các ngày truyền thống của các lực lượng trong CAND. Từ tháng 11/2020 đến nay, đã tổ chức 500 hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật... Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, các quy định của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với cán bộ, Nhân dân; không chia sẻ, lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật trên các trang mạng xã hội…

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới, yêu cầu quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân và chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân liên quan đến dân cư; ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án Sản xuất, cấp quản lý, căn cước công dân kiến tạo Chính phủ điện tử. Vận động người dân chấp hành nghiêm, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Đồng thời Công an các đơn vị địa phương đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật như: Cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử, fanpage, kết nối nhóm zalo để thông tin về tình hình an ninh trật tự, tuyên truyền pháp luật tới người dân. Duy trì hiệu quả các mô hình trong nhân dân, các biện pháp tuyên truyền với đối tượng đặc thù. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền tiếp nhận giải quyết; kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức theo quy định. Rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm thủ tục hành chính, nhất là trong các công việc liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Hội nghị cũng đã triển khai Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “ Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021-2027”, nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của đề án; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Phấn đấu đến năm 2027, cơ bản đạt được các mục tiêu của Đề án, góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị địa phương: Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo công tác nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về an ninh trật tự, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên đề cao kỷ luật, kỷ cương, phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị cá nhân trong nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Lấy kết quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét danh hiệu thi đua khen thưởng đối với công an các đơn vị địa phương. Trong thời gian tới tập trung nghiên cứu, trình Quốc hội khóa XV thông qua các dự luật: Luật Cảnh sát cơ động, Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ…Chủ động nghiên cứu, luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đề xuất, đàm phán, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, đơn phương, song phương, đa phương về phòng chống tội phạm…

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc kết quả, kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, lĩnh vực, địa bàn. Nghiên cứu chỉnh lý hệ thống giáo trình trong việc giảng dạy, giáo dục pháp luật trong các trường Công an nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông Công an nhân dân trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ANTT.

Chú trọng nâng cao hiệu quả Công tác thi hành pháp luật, theo dõi kiểm tra, thực hiện pháp luật về An ninh trật tự, tích cực triển khai thi hành hiến pháp năm 2013, thực hiện hiệu quả các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến an ninh trật tự. Việc kiểm tra thi hành pháp luật cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để kịp thời phát hiện vướng mắc, kiến nghị những giải pháp hoàn hiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật an ninh trật tự. Xử lý nghiêm cán bộ chiến sỹ vi phạm pháp luật trong thi hành nhiệm vụ, kiên quyết đấu tranh, phòng chống biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong thi hành pháp luật, cải cách hành chính tư pháp. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong CAND. Đổi mới các khâu trong quá trình công tác, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

Tiếp tục rà soát kiện toàn, củng cố tổ chức pháp chế trong Công an nhân dân đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có cơ cấu hợp lý, thống nhất, đồng bộ đáp ứng nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng, trình độ xây dựng đội ngũ cán bộ Pháp chế Công an nhân dân vững về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về pháp luật, có năng lực nắm tình hình, phân tích, dự báo kịp thời kiến nghị đề xuất với cấp có thẩm quyền, tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, đường lối chính sách pháp luật về an ninh trật tự.

Ngày pháp luật Nước CHXH Việt Nam năm 2021 trong CNND với chủ đề “ Cán bộ chiến sỹ CAND tích cực nêu cao tinh thần chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác hoàn thiện thể chế, thực thi, bảo vệ pháp luật, góp phần từng bước xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, an toàn, lành mạnh”. Do vậy các đơn vị địa phương cần triển khai thường xuyên, nghiêm túc, liên tục, có hiệu quả. Cán bộ chiến sỹ CAND tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực thực thi hiến pháp, pháp luật. Nêu cao tinh thần gương mẫu trong việc chấp hành, bảo vệ hiến pháp, pháp luật… Xác định các ngày trong năm đều là ngày pháp luật để ngày càng lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội./.

Tác giả: Bình Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập191
  • Máy chủ tìm kiếm54
  • Khách viếng thăm137
  • Hôm nay84,711
  • Tháng hiện tại84,711
  • Tổng lượt truy cập120,055,297
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây