THÔNG BÁO TUYỂN SINH KẾT HỢP TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN VÀO CAND

Thứ hai - 15/11/2021 20:33
(Tuyển sinh theo Đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên (văn bằng 2) trong Công an nhân dân năm 2021).

1. Phương thức, chỉ tiêu, phạm vi tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh: Theo phương thức thi tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đạt sơ tuyển tại địa phương.
- Chỉ tiêu, phạm vi tuyển sinh:
+ Học viện An ninh nhân dân (T01): 100 chỉ tiêu - Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú ở địa bàn phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra).
+ Học viện Cảnh sát nhân dân (T02): 100 chỉ tiêu - Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú ở địa bàn phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra).
+ Đại học Hậu cần – Kỹ thuật CAND (T07): 50 chỉ tiêu - Tuyển sinh địa bàn cả nước.
* Tỷ lệ nữ không quá 10% tổng chỉ tiêu cho từng trường.
2. Ngành, chuyên ngành đào tạo và thời gian đào tạo
- T01: Ký hiệu trường ANH. Mã ngành 7860100. Ngành nghiệp vụ An ninh
- T02: Ký hiệu trường CSH. Mã ngành 7860100. Ngành nghiệp vụ Cảnh sát
- T07: Ký hiệu trường phía Bắc HCB. Mã ngành 7480200. Ngành Kỹ thuật CAND.
- Thí sinh trúng tuyển được đào tạo khoảng 02 năm (không tính thời gian huấn luyện đầu khóa). Thời gian huấn luyện đầu khóa thực hiện theo Thông tư số 27/2020/TT-BCA ngày 24/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tập huấn và tổ chức hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND và Quyết định số 7509/QĐ-BCA ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Đề án tổ chức lại công tác huấn luyện, bồi dưỡng và sắp xếp hệ thống Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả: ít nhất 120 ngày (khoảng 04 tháng).
3. Hình thức thi, môn thi, thời gian thi
- T01, T02: Môn thi: Triết học Mác – Lênin (Môn 1), Lý luận Nhà nước và pháp luật (Môn 2). Hình thức thi: Tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.
- T07: Môn thi: Triết học Mác – Lênin (Môn 1), Toán (Môn 2). Hình thức thi: Tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.
- Thời gian tổ chức thi: Dự kiến 16/12/2021.
4. Cách tính điểm thi
- Điểm xét tuyển là tổng điểm của 02 môn thi cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an được quy về thang điểm 20 làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Công thức tính điểm như sau:
ĐXT = M1+ M2 + (KV + ĐT + ĐTh) x 2/3
+ ĐXT: Điểm xét tuyển;
+ M1, M2: Điểm 02 môn thi (Môn 1 và Môn 2);
+ KV: Điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ ĐT: Điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ ĐTh: Điểm thưởng cho thí sinh (chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế).
- Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự sau:
+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 02 môn thi làm tròn đến 02 chữ số thập phân (không tính điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực, điểm thưởng), lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.
+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm Môn 1 cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.
+ Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học quy về thang điểm 4, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.
- Trường hợp thí sinh có các tiêu chí phụ bằng nhau, nếu xét hết sẽ vượt chỉ tiêu được giao thì lãnh đạo Bộ Công an sẽ xem xét, quyết định.
- Trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu nữ thì số chỉ tiêu còn lại xét tuyển thí sinh nam.
5. Đối tượng, điều kiện dự tuyển, điều kiện ưu tiên trong tuyển sinh
- Đối tượng: Công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Kạn.
- Điều kiện dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Đã tốt nghiệp đại học hình thức chính quy tập trung, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông lên đại học). Đối với sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng chưa được cấp bằng, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Lưu ý: Nếu văn bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc), thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học (Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học), như sau: Theo thang điểm 4 (từ 3,6 đến 4,0: xuất sắc; từ 3,2 đến cận 3,6: giỏi; từ 2,5 đến cận 3,2: khá); Theo thang điểm 10 (từ 9,0 đến 10: xuất sắc; từ 8,0 đến cận 9,0: giỏi; từ 7,0 đến cận 8,0: khá).
+ Người dự tuyển đã tốt nghiệp các ngành, chuyên ngành thuộc các trường đại học có trong Danh mục tuyển sinh của từng trường (phụ lục kèm theo).
+ Về độ tuổi: Người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi).
+ Tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe: Áp dụng như đối với tuyển sinh học sinh phổ thông vào các trường CAND năm 2021. Trong đó, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính:ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên (phải cam kết chữa bảo đảm tiêu chuẩn thị lực theo quy định nếu trúng tuyển).
- Ưu tiên trong tuyển sinh: Người dự tuyển được hưởng điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an nếu có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn trong tháng 10/2021 (thời gian thông báo tuyển sinh) của một trong các chứng chỉ IELTS (Academic) đạt từ 7,0 trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp 5 trở lên được cộng 1,0 điểm. Trường hợp người dự tuyển có nhiều diện ưu tiên về văn bằng, chứng chỉ thì chỉ được hưởng diện ưu tiên cao nhất.
6. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Từng môn thi phải đạt tối thiểu từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
7. Đăng ký sơ tuyển
Thí sinh phải trực tiếp đến đăng ký sơ tuyển tại Công an huyện, thành phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, mang theo bản chính (để kiểm tra) và nộp bản sao được chứng thực từ bản chính các giấy tờ sau:
+ Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân;
+ Giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;
+ Bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm;
+ Bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có).
* Các giấy tờ nêu trên phải thống nhất về họ, đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh (ghi theo giấy khai sinh), quê quán, hộ khẩu thường trú, dân tộc.
        * Lệ phí sơ tuyển: Thí sinh nộp 100.000đ tại Công an cấp huyện để phục vụ công tác sơ tuyển (chưa bao gồm lệ phí khám sức khỏe, lệ phí hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển).
* Thời hạn đăng ký sơ tuyển: Trước ngày 26/11/2021.
* Số điện thoại của cán bộ trực tiếp làm công tác tuyển sinh tại Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố (thí sinh có thể liên hệ để được tư vấn, giải đáp thắc mắc):
Stt Địa bàn Cán bộ thực hiện  Số điện thoại
 1.  
Công an tỉnh Đ/c: Nguyễn Duy Thông
Phòng Tổ chức cán bộ
DĐ: 0868.281.678
CQ: 069.2549.185
 1.  
Thành phố Bắc Kạn Đ/c: Hoàng Huệ Khanh
Công an thành phố Bắc Kạn
DĐ: 0326.042.555
CQ: 069.2549.025
 1.  
Huyện Ba Bể Đ/c: Bế Thiện Thế
Công an huyện Ba Bể
DĐ: 0974.781.558
CQ: 02093.876.338
 1.  
Huyện Bạch Thông Đ/c: Hoàng Anh Huân 
Công an huyện Bạch Thông
DĐ: 0978.540.888
CQ: 02093.850.443
 1.  
Huyện Chợ Đồn Đ/c: Nông Thanh Tuyến 
Công an huyện Chợ Đồn
DĐ: 0383.788.121
CQ: 02093.841.321
 1.  
Huyện Chợ Mới Đ/c: Ma Thành Thân
Công an huyện Chợ Mới
DĐ: 0973.700.368
CQ: 02093.864.150
 1.  
Huyện Na Rì Đ/c: Ma Thanh Ngọc Diệp
Công an huyện Na Rì
DĐ: 0967.013.984
CQ: 02093.886.919
 1.  
Huyện Ngân Sơn Đ/c: Nông Trường Giang 
Công an huyện Ngân Sơn
DĐ: 0989.822.597
CQ: 02093.506.135
 1.  
Huyện Pác Nặm Đ/c: Lý Công Duy
Công an huyện Pác Nặm
DĐ: 0398.322.207
CQ: 02093.893.475
Công an tỉnh Bắc Kạn thông báo để các thí sinh đủ điều kiện biết, đăng ký sơ tuyển./.

DANH MỤC CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH
 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
 • Đang truy cập551
 • Máy chủ tìm kiếm83
 • Khách viếng thăm468
 • Hôm nay81,519
 • Tháng hiện tại81,519
 • Tổng lượt truy cập120,052,105
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây