Lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ hai - 14/06/2021 10:46
Trải qua 54 năm (16/6/1967 - 16/6/2021) xây dựng và trưởng thành, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Bắc Kạn luôn phát huy tinh thần sáng tạo, phấn đấu thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tham mưu triển khai thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.
Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ tổ chức tại xã Quân Hà, huyện Bạch Thông
Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ tổ chức tại xã Quân Hà, huyện Bạch Thông
Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị; văn bản của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và địa phương. Thông qua các hình thức: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, các buổi phát động phong trào tại cơ sở cán bộ làm công tác này đã đưa các văn bản chỉ đạo của đảng như: Chỉ thị số 09/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ trường Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiêp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng dân tộc thiểu số, Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới.... vào cuộc sống. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội trong củng cố, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Duy trì và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp, nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân đội, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Gắn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tình hình ANTT để cán bộ và nhân dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu, hoạt động chống, phá của các thế lực thù địch, phản động; tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch theo hướng tập trung, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Hướng dẫn các địa phương xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản đảm bảo ANTT, gắn hoạt động của các mô hình với các phong trào thi đua khác và chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…. Hiện nay toàn tỉnh có 42 loại mô hình tự quản về ANTT, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng phù hợp với từng vùng, lĩnh vực, chuyên đề được nhân dân đồng tình ủng hộ, một số mô hình được nhân rộng toàn tỉnh và đạt hiệu quả như: mô hình “Tổ an ninh nhân dân”, “ Tổ tự quản về an ninh trật tự”, các mô hình “Cụm an ninh liên hoàn”, mô hình “Tiếng mõ an ninh trật tự”. Năm 2020, mô hình “Hộ an toàn - Thôn, bản, tổ dân phố bình yên” được Bộ Công an công nhận và thông báo nhân rộng trên toàn quốc. Các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát triển đa dạng, phong phú, thiết thực, có hiệu quả, mang tính xã hội hoá cao. Phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Là cơ sở để xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.
ra mắt mô hình tự quản Hộ an toàn –Thôn, bản, tổ dân phố bình yên tại khu dân cư thôn Nà Xe, xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông
Ra mắt mô hình tự quản Hộ an toàn –Thôn, bản, tổ dân phố bình yên tại khu dân cư thôn Nà Xe, xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông
 
Để ngày 19/8 hằng năm, thực sự trở thành Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã chủ động hướng dẫn các đơn vị, địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đảm bảo thiết thực, ý nghĩa và có hiệu quả. Góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển rộng khắp, thu hút động đảo nhân dân đồng tình ủng hộ và tham gia. Đặc biệt năm 2020, đã tham mưu Ban chỉ đạo 138 tỉnh lựa chọn xã Quân Hà, huyện Bạch Thông để tổ chức điểm “Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ” với nhiều hoạt động thiết thực như: Cấp miễn phí hơn 200 chứng minh nhân dân; phối hợp với Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Việt Anh Hà Nội tổ chức khám bệnh cho 73 lượt người già, người có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 suất quà trị giá 5.000.000đ cho các hộ gia đình chính sách, người có công; tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao giữa lực lượng Công an với nhân dân địa phương. Tham mưu tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng lực lượng Công an xã bán chuyên trách, tặng 8 suất quà, trị giá 8.000.000đ cho các đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn nguyên là trưởng, phó trưởng và Công an viên các xã, thị trấn thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh.

Nhằm kịp thời động viên khen thưởng lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 5 năm qua, đơn vị đã tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ tặng 02 Bằng khen, Bộ Công an tặng 15 Cờ thi đua xuất sắc, 29 Bằng khen, 259 kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ; UBND tỉnh tặng 02 Cờ thi đua xuất sắc, 11 Bằng khen và công nhận 87 lượt đơn vị Công an xã, thị trấn đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; Giám đốc Công an tỉnh tặng 558 Giấy khen cho 299 tập thể, 259 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Có thể nói Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong những năm qua đã huy động được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng và sức mạnh của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tập thể và cả cộng đồng, tạo sức mạnh to lớn trong công tác bảo vệ ANTT.

Với sự nỗ lực cố gắng không ngừng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã đạt được những thành tích nổi bật, được Bộ Công an tặng 06 Bằng khen, UBND cấp tỉnh tặng 03 Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 09 Giấy khen; có 03 lượt cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen, 02 lượt cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 21 lượt cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.
Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” trong thời gian tới, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu.
 
Cán bộ phòng phong trào phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho nhân dân
Cán bộ phòng phong trào phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho nhân dân
 
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng phong trào” Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, tiếp tục nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”…Phát huy các kết quả và thành tích đã đạt được, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, đề cao trách nhiệm, ra sức rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xây dựng, củng cố, duy trì, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tác giả bài viết: Bằng Giang - Vi Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập299
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm289
  • Hôm nay56,431
  • Tháng hiện tại2,660,204
  • Tổng lượt truy cập103,982,257
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây