Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

http://congan.backan.gov.vn


Đảm bảo kịp thời việc đăng ký, cấp con dấu đối với các đơn vị hành chính cấp xã mới được sắp xếp

Để bảo đảm từ ngày 01/3/2020 các xã mới được sắp xếp đi vào hoạt động đồng bộ cùng hệ thống chính quyền cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động liên quan chức năng, nhiệm vụ được giao...

Để bảo đảm từ ngày 01/3/2020 các xã mới được sắp xếp đi vào hoạt động đồng bộ cùng hệ thống chính quyền cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động liên quan chức năng, nhiệm vụ được giao...  

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tuân

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn

Đảm bảo kịp thời việc đăng ký, cấp con dấu đối với các đơn vị hành chính cấp xã mới được sắp xếp

Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội khẩn trương triển khai việc hướng dẫn, cấp con dấu mới cho các xã thuộc diện sáp nhập.

Thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn. Để bảo đảm từ ngày 01/3/2020 các xã mới được sắp xếp đi vào hoạt động đồng bộ cùng hệ thống chính quyền cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động liên quan chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó đã xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; xác định rõ mục đích, yêu cầu và những nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Một trong những yêu cầu nhiệm vụ rất quan trọng đó là phải làm thủ tục đăng ký và cấp con dấu cho các xã mới được sắp xếp theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Căn cứ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2006 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu (gọi tắt là Nghị định số 99/2016/NĐ-CP); Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan tổ chức, chức danh Nhà nước và Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Quyết định số 296-QĐ/TW ngày 30/3/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về mẫu dấu của tổ chức Đảng, Công an tỉnh đã có văn bản hướng dẫn và đề nghị UBND các huyện là cơ quan đại diện làm văn bản đề nghị đăng ký, lập danh sách các loại mẫu con dấu cho các xã mới được sắp xếp đăng ký với Công an tỉnh trước ngày 11/02/2020.

Với phương châm: Khẩn trương, kịp thời, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và cải cách thủ tục hành chính. Trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện có các xã mới được sắp xếp, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận hồ sơ, thống kê, tổng hợp, phân loại 186 con dấu cần phải làm thủ tục đăng ký cấp mới. Trong đó, có 33 con dấu hình Quốc huy là các dấu của Hội đồng nhân dân và UBND xã, dấu Công an xã có Công an hiệu theo quy định phải do Cục nghiệp vụ của Bộ Công an khắc.

Để bảo đảm thời gian, Công an tỉnh đã hướng dẫn UBND các huyện gửi hồ sơ hoàn chỉnh qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc trực tiếp gửi hồ sơ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh; ngay sau khi tiếp nhận, toàn bộ hồ sơ đã được chuyển về Cục nghiệp vụ của Bộ Công an để khắc dấu và sau 03 ngày Công an tỉnh đã nhận được 33 con dấu có hình Quốc huy của các xã mới.

Đối với 153 con dấu còn lại là con dấu của Đảng ủy và các tổ chức, đoàn thể quần chúng: Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Công đoàn, Trung tâm học tập cộng đồng… theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ về thủ tục hồ sơ phải có quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức hội quần chúng và đại diện các tổ chức đoàn thể, quần chúng đăng ký nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh.

Trong thời điểm làm thủ tục đăng ký con dấu, ở các xã mới, công tác tổ chức, cán bộ đang được UBND các huyện sắp xếp, kiện toàn. Vì vậy, về hồ sơ còn thiếu một số thủ tục, nhưng để đảm bảo yêu cầu tiến độ thời gian, phục vụ công tác của các xã mới, Công an tỉnh đã thống nhất với Ủy ban nhân dân các huyện tạo điều kiện cho các xã đăng ký và được cấp con dấu, nhưng khi nhận con dấu mới phải bổ sung đầy đủ các thủ tục trong hồ sơ theo quy định. Đến nay, việc đăng ký mẫu con dấu và khắc dấu đã hoàn thành, Công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ làm thủ tục lưu chiểu 186 con dấu trước khi cấp cho các xã mới được sắp xếp để đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2020 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cùng với việc hướng dẫn làm thủ tục đăng ký mẫu con dấu mới, Công an tỉnh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã và các tổ chức đoàn thể quần chúng thu hồi con dấu cũ theo quy định tại Điều 18, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Và bảo đảm việc thu hồi con dấu cũ vào thời gian hết giờ làm việc hành chính ngày 29/02/2020.

Có thể nói, công tác bảo đảm kịp thời việc đăng ký, cấp con dấu của Công an tỉnh đối với các xã mới được thành lập sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng, giúp tổ chức, bộ máy của các xã mới nhanh chóng ổn định, sớm đi vào hoạt động; phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể quần chúng; giải quyết những vấn đề liên quan đến giấy tờ của người dân, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ việc triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương./.

Tác giả bài viết: Theo baobackan.org.vn

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây