Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

http://congan.backan.gov.vn


Triển khai Đề án chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương

Chuyển đổi vị trí công tác nhằm tạo ra môi trường đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ, công chức, viên chức tự rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, khả năng thích ứng với môi trường công tác mới, giúp cán bộ tích lũy kinh nghiệm thực tế ở những vị trí công tác khác nhau, đồng thời là một trong các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã xây dựng Đề án chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Chuyển đổi vị trí công tác nhằm tạo ra môi trường đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ, công chức, viên chức tự rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, khả năng thích ứng với môi trường công tác mới, giúp cán bộ tích lũy kinh nghiệm thực tế ở những vị trí công tác khác nhau, đồng thời là một trong các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã xây dựng Đề án chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Việc triển khai Đề án đảm bảo phải thực hiện đúng nguyên tắc chuyển đổi nhân sự, không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế của nội khối (khối đảng, đoàn thể và khối nhà nước, hội đồng nhân dân). Được tiến hành theo kế hoạch, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, minh bạch, khoa học và phù hợp với cơ cấu ngạch, chức danh nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ đang đảm nhiệm hoặc đang phụ trách...

Đối tượng chuyển đổi là lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc các cơ quan, đơn vị khối đảng, đoàn thể, HĐND, UBND cấp tỉnh; chi cục và các tổ chức tương đương trực thuộc sở; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND tỉnh; các tổ chức hội được giao biên chế; các quỹ (tổ chức tài chính). Không áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính.

Thời gian chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương là người đang giữ vị trí công tác ở các lĩnh vực, ngành, nghề phải định kỳ chuyển đổi quy định tại Điều 8, Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ có thời gian đảm nhận chức vụ đã được 02 nhiệm kỳ (hoặc 8 năm) tính từ thời điểm bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Trong trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cần chuyển đổi vị trí công tác thì bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ xây dựng phương án chuyển đổi trình cấp có thẩm quyền thực hiện chuyển đổi mà không cần đủ thời gian công tác nêu trên.

Phương thức thực hiện có thể chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ cơ quan, đơn vị, hoặc giữa các cơ quan, đơn vị với nhau. Quy trình chuyển đổi thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 17 tháng 02 năm 2016 về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể tỉnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND, ngày 17 tháng 6 năm 2014 về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Qua hơn 3 năm thực hiện, toàn tỉnh đã tiến hành chuyển đổi được 306 công chức, viên chức.

Việc xây dựng Đề án chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, đồng thời chủ động phòng ngừa tham nhũng, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của cán bộ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị./.

Tác giả bài viết: Hương Lan

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây