Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

http://congan.backan.gov.vn


Tự hào 70 năm truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng

Ngày 16/10 là ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng. Trong suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua (1948 - 2018), Ngành Kiểm tra Đảng các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao.

Ngày 16/10 là ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng. Trong suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua (1948 - 2018), Ngành Kiểm tra Đảng các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao.

Lịch sử Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Công tác kiểm tra được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm theo dõi, trực tiếp chỉ đạo. Ngày 16/10/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ra Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, từ năm 1949 đến 1950 Ban Kiểm tra cấp khu được thành lập. Giai đoạn từ năm 1956 đến năm 1967 thành lập Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy.

Đại hội Đảng lần thứ III (1960 - 1976), đổi tên Ban Kiểm tra thành Ủy ban Kiểm tra.

Đến năm 1976, Ủy ban Kiểm tra cấp Đảng ủy cơ sở được thành lập. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra được lập đủ 4 cấp như hiện nay.

Đại hội Đảng toàn quốc qua các kỳ đã nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ của công tác kiểm tra đối với công tác xây dựng Đảng. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 1996 - 2001) đã nêu: “Công tác kiểm tra có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng. Kiểm tra và giữ gìn kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng”. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) xác định: “Tiếp tục quan tâm củng cố kiện toàn ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp… Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng”.

Trải qua các giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện thường xuyên của Trung ương và các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các ngành, các cấp và của nhân dân, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp luôn tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, kiên định, lập trường quan điểm của Đảng, trung thành với lý tưởng cách mạng, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, đoàn kết nhất trí, tận tụy, trách nhiệm với công việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp Ủy giao, góp phần tích cực đấu tranh phòng ngừa, khắc phục tình hình tiêu cực trong Đảng và bộ máy Nhà nước, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

Cùng với sự ra đời của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn được thành lập vào ngày 03 tháng 7 năm 1951.

Từ khi thành lập đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ngành, tổ chức, bộ máy của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và cơ quan UBKT các cấp trong tỉnh thường xuyên được kiện toàn bảo đảm về số lượng và nâng cao về chất lượng; đổi mới việc xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tự hào 70 năm truyền thống Ngành Kiểm tra ĐảngĐ/c Sa Như Hoà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc tại Bắc Kạn

UBKT các cấp nắm chắc tình hình ở cơ sở. Công tác thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm công tâm, khách quan, chính xác, kịp thời. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc và có những chuyển biến tích cực. Thông qua kiểm tra, giám sát đã góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các kỳ đại hội, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Với những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong những năm qua, UBKT các cấp trong tỉnh đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như được Chính phủ tặng Cờ thi đua, UBKT Trung ương tặng Cờ thi đua và Bằng khen, Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao động hạng Ba. Đến nay, trong Đảng bộ có 283 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng 70 năm qua, tự hào về sự đóng góp của toàn ngành kiểm tra Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

Tác giả: Hương Lan

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây