Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

http://congan.backan.gov.vn


“Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân – Di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân”

Ngày 9/3/2023, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân – Di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Bộ Công an và trực tuyến đến Công an 63 tỉnh, thành trên cả nước.
Đại biểu dự Hội thảo tại điểm cầu Bắc Kạn

Đại biểu dự Hội thảo tại điểm cầu Bắc Kạn

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo; Đồng chủ trì có: Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch hội đồng lý luận Trung ương; Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Trung tướng, Tiến sĩ Lê Quốc Hùng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an nghỉ hưu tại Bộ Công an.

Tại điểm cầu Bắc Kạn, Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Bắc Kạn; Đại tá Hà Văn Tuyên - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; Đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, cơ quan Đảng, Đoàn của tỉnh; Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị. Hội thảo được tổ chức trực tuyến đến Công an các huyện, thành phố.

Trong đề dẫn Hội thảo, Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đã khẳng định vị trí, vai trò tầm quan trọng của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, những tư tưởng, quan điểm toàn diện, sâu sắc của Người đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND.

75 năm qua, Sáu điều dạy của Bác Hồ đã được toàn lực lượng Công an nghiên cứu và học tập, thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo trong thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp uỷ, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương chú trọng xây dựng các chương trình hành động, cụ thể hoá chi tiết Sáu điều Bác Hồ dạy để cán bộ chiến sỹ học tập và thực hiện. Qua mỗi thời kỳ việc học tập, thực hiện luôn đạt được những bước phát triển mới có sức lan toả ngày càng sâu rộng với nhiều cách làm, phương pháp thiết thực, cụ thể, phong phú, sinh động gắn với thực tiễn công tác học tập và chiến đấu. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu toả sáng hình ảnh cao đẹp, phẩm chất trong sáng, mẫu mực của người chiến sĩ Công an học tập làm theo lời Bác Hồ dạy.

Căn cứ vào kết quả của từng giai đoạn, từng nội dung và cơ quan đơn vị, Bộ Công an đã tiến hành sơ kết, tổng kết trên cơ sở đó ban hành các chỉ thị, hướng dẫn để đẩy mạnh phong trào thi đua phù hợp với tình hình mới. Hội thảo là dịp để tôn vinh những giá trị quý báu, ý nghĩa sâu sắc và làm sáng tỏ giá trị lý luận, ý nghĩa thực tiễn quan trọng của Sáu điều Bác Hồ dạy.
 
Hội thảo đã được nghe 9 ý kiến tham luận phân tích, đánh giá kết quả học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy ở các đơn vị địa phương, trên từng lĩnh vực công tác và thực tiễn chiến đấu của cán bộ chiến sĩ; chỉ rõ những hạn chế thiếu sót và những bài học kinh nghiệm của Sáu điều dạy của Bác Hồ đối với cán bộ chiến sĩ CAND; Phân tích làm rõ hơn những nội hàm mới của Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thiết thực vận dụng trong bối cảnh tình hình mới; vai trò của việc học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Người theo tinh thần Nghị quyết 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Đưa ra những phương hướng, giải pháp để tiếp tục học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên nói chung, cán bộ chiến sĩ công an nói riêng luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt là tham luận “Sáu điều dạy của Bác, 51 chữ vàng” của nhà báo Hà Đăng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; nhà báo Hồng Vinh với tham luận “Giá trị văn hóa trong Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”; “Sáu điều Bác dạy Công an - tài sản tinh thần vô giá cần gìn giữ và phát huy trong toàn lực lượng để mãi mãi xứng đáng là “Công an nhân dân - bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Giáo sư Hoàng Chí Bảo… và hàng trăm báo cáo tham luận của các nhà khoa học trong cuốn Kỷ yếu hội thảo là tài liệu quý báu để chúng ta tiếp tục nghiên cứu, học tập và cụ thể hoá lời Bác dạy trong quá trình học tập và chiến đấu.

Đại tướng Tô Lâm cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng cán bộ chiến sĩ vi phạm điều lệnh, kỷ luật, pháp luật, có nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng trong đó có cả lãnh đạo chỉ huy, sĩ quan cao cấp tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của ngành Công an. Vì vậy Bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh học tập Sáu điều Bác Hồ dạy, quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và kết quả của Hội thảo này. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách quyết liệt hơn nữa, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc quan điểm, nội dung trong Chỉ thị số 04 ngày 19/5/2018 về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong tình  hình mới gắn với học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý trí tự lực, tự cường về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Khắc phục bằng được những tồn tại, yếu kém, nhất là trong công tác xây dựng lực lượng. Gắn kết phong trào Công an nhân dân học tập thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là giải pháp đặc biệt quan trọng để xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí trong mọi hành động thực hiện Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân, từ đó biến nhận thức thành hành động. Lực lượng Công an nhân dân cần tích cực tuyên truyền vận động, khích lệ các tầng lớp nhân dân học và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Mình, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân cần tôn trọng nhân dân, tận tuỵ phục vụ nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân theo phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”. Mọi việc làm của cán bộ chiến sĩ Công an sẽ góp phần lan toả giá trị tốt đẹp để Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân mãi mãi trường tồn, mang hơi thở của thời đại là Di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân./.

Tác giả: Bình Minh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây