Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

http://congan.backan.gov.vn


Mẫu cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Mẫu cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 là mẫu được ban hành theo Công văn 5522/BYT-MT năm 2021 về mẫu kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh.

Mẫu cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 là mẫu được ban hành theo Công văn 5522/BYT-MT năm 2021 về mẫu kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động do Bộ Y tế ban hành. Các đơn vị doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai theo các mẫu cam kết đã được ban hành. Dưới đây là các mẫu cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo công văn.

Mẫu cam kết thực hiện phòng chống dịch Covid-19 số 1

CƠ QUAN CHỦ QUẢN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên đơn vị                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /QĐ-                                                             …………., ngày tháng năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH


Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19


GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ………………………..


Căn cứ Quyết định 56/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo chống dịch các cấp;

Căn cứ Quyết định 2194/ QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động;

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp.

Căn cứ Quy chế hoạt động của đơn vị, xét theo tình hình thực tế tại đơn vị, Ban Giám đốc đơn vị:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1. Ông (Bà)………- Giám đốc Công ty - Trưởng ban

2. Ông (Bà)………- Chủ tịch Công Đoàn - Phó ban

3. Ông (Bà)………- Đại diện Phòng Y tế Công ty/ Nhân viên Y tế Công ty - Ủy viên thường trực

4. Ông (Bà)………- Cán bộ an toàn vệ sinh lao động -Thành viên

5. Ông (Bà)………- Đại diện bộ phận vật tư, nhân sự, hành chính - Thành viên

6. Ông (Bà)………- Trưởng Phòng/Ban/Xưởng/Bộ phận 1 - Thành viên

7. Ông (Bà)………- Trưởng Phòng/Ban/Xưởng/Bộ phận 2 - Thành viên

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị có nhiệm vụ:

Tổ chức triển khai các công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194/ QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020; Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 và chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ theo tình hình dịch;

Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc;

Ban hành quy chế họp định kỳ hoặc khẩn cấp theo tình hình dịch.

Thường xuyên được cập nhật thông tin về tình hình dịch trên trang Website của Bộ Y tế (https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/trang-chu) và trang thông tin điện tử địa phương.

Ban hành các nội quy, quy định đối với người lao động và khách đến làm việc đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Ký cam kết về thực hiện các quy định về phòng, chống dịch với Ban quản lý khu công nghiệp/ UBND cấp huyện.

Yêu cầu người lao động và các đơn vị cung cấp dịch vụ (ăn uống, đưa đón người lao động và các dịch vụ khác) ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 với đơn vị.

Thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật trên bản đồ an toàn COVID-19.

Tổ chức tự kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch của đơn vị.

Phân công người kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

Đề xuất các biện pháp khắc phục.

Điều 3: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 (đính kèm bản phân công chi tiết…ai, làm gì…).

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Ông/Bà có tên ở Điều 1 và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                          GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ

- Các ông/bà có tên tại Điều 1;

- Các bộ phận liên quan;

- Lưu: VT.                                                                              Nguyễn Văn A

Mẫu cam kết phòng chống dịch Covid-19 số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

......., ngày ... tháng ... năm 2021


BẢN CAM KẾT

THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Họ và tên: ........................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ……….Giới tính……….. Quốc tịch…………….

Nơi cư trú/lưu trú: ..........................................................................................

Điện thoại:.......................................................................................................

Vị trí công tác: Phòng/Ban/Phân xưởng .........................................................

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, tôi xin cam kết với người sử dụng lao động thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Trước khi đến nơi làm việc.

- Chuẩn bị các vật dụng cá nhân như: nước, cốc uống dùng riêng, khăn, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay khi không có điều kiện rửa tay với nước sạch và xà phòng, găng tay, quần áo sử dụng riêng khi làm việc, túi đựng rác (nếu cần)…

- Thông báo cho người sử dụng lao động và không đi làm nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở...; và đang trong thời gian cách ly, theo dõi y tế tại nhà.

- Thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo phòng, chống dịch của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, của địa phương nơi cư trú.

2. Tại nơi làm việc:

- Luôn đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách

- Rửa tay thường xuyên tại các thời điểm: trước khi vào làm việc, sau giờ nghỉ giải lao, trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Sát khuẩn tay trước và sau khi tiếp xúc với các bề mặt tay nắm cửa, nút bấm thang máy,...

- Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi. Bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào túi đóng kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay.

- Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh. Nghiêm cấm hành vi khạc, nhổ tại nơi làm việc.

- Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay,…

- Thường xuyên vệ sinh mặt bàn làm việc, các dụng cụ lao động và vị trí thường xuyên tiếp xúc của cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn. Hạn chế dùng chung các dụng cụ, phương tiện lao động,...

- Không tụ tập đông người khi nghỉ giữa ca, nghỉ trưa,… theo quy định tại nơi làm việc.

- Báo cho người quản lý/bộ phận y tế tại nơi làm việc khi có trường hợp sốt, ho, đau rát họng, khó thở, hoặc là ca bệnh, hoặc người tiếp xúc vòng 1 (F1), vòng 2 (F2).

- Không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nghi ngờ/mắc COVID-19.

3. Sau khi kết thúc công việc:

- Dọn vệ sinh và vứt bỏ túi chứa khăn giấy, khẩu trang, vật dụng đã sử dụng vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay.

- Thay quần áo, giầy, ủng... sử dụng khi làm việc trước khi về nhà/ký túc xá (nếu có).

4. Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Không phát tán các thông tin không chính thức, chưa được kiểm chứng.

5. Khai báo y tế điện tử theo quy định, cài đặt ứng dụng Bluezone.

6. Thực hiện đầy đủ nội dung, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định và hướng dẫn xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19 tại nơi làm việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

Tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung trên, nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bản cam kết làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản,./.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG                                                        NGƯỜI CAM KẾT

(ký ghi rõ họ và tên)                                                                                                  (ký, đóng dấu)

Bạn tải mẫu đơn cam kết phòng chống dịch theo link dưới đây để sử dụng.

Tải mẫu cam kết phòng chống dịch Covid-19

Nguồn tin: quantrimang.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây