Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

http://congan.backan.gov.vn


Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016

Người dùng có thể sắp xếp các đối tượng trên slide theo ý muốn bằng cách căn chỉnh, sắp xếp theo thứ tự, nhóm và xoay chúng theo nhiều cách khác nhau.

Trong PowerPoint 2016, mỗi slide có thể bao gồm nhiều đối tượng, chẳng hạn như hình ảnh, hình dạng và các text box. Người dùng có thể sắp xếp các đối tượng theo ý muốn bằng cách căn chỉnh, sắp xếp theo thứ tự, nhóm và xoay chúng theo nhiều cách khác nhau.

Căn chỉnh các đối tượng

Khi di chuyển các đối tượng trong PowerPoint, các công cụ dùng để căn chỉnh và điều chỉnh khoảng cách sẽ xuất hiện dưới dạng các đường màu cam. Các mũi tên cũng được đặt xung quanh các đối tượng để giúp người dùng căn chỉnh chúng. Tuy nhiên, nếu có nhiều đối tượng khác nhau trên một slide, việc căn chỉnh mọi thứ sao cho hoàn hảo có thể là một nhiệm vụ khó khăn và tốn thời gian. May mắn thay, PowerPoint cung cấp một số lệnh căn chỉnh, cho phép người dùng dễ dàng sắp xếp và định vị các đối tượng.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016

Cách căn chỉnh hai hoặc nhiều đối tượng

1. Chọn các đối tượng muốn căn chỉnh. Để chọn nhiều đối tượng cùng một lúc, giữ phím Shift khi nhấp chuột. Tab Format sẽ xuất hiện.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 2

2. Từ tab Format, bấm vào lệnh Align, sau đó chọn Align Selected Objects.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 3

3. Nhấp vào lệnh Align một lần nữa, sau đó chọn một trong 6 tùy chọn căn chỉnh.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 4

4. Các đối tượng sẽ căn chỉnh dựa trên tùy chọn đã chọn.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 5

Cách căn chỉnh các đối tượng cho slide

Đôi khi người dùng có thể muốn căn chỉnh một hoặc nhiều đối tượng đến một vị trí cụ thể trong slide, chẳng hạn như ở trên cùng hoặc dưới cùng. Điều này có thể thực hiện bằng cách chọn tùy chọn Align to Slide trước khi căn chỉnh các đối tượng.

1. Chọn các đối tượng bạn muốn căn chỉnh. Để chọn nhiều đối tượng cùng một lúc, giữ phím Shift trong khi nhấp chọn.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 6

2. Từ tab Format, bấm vào lệnh Align, sau đó chọn Align to Slide.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 7

3. Nhấp vào lệnh Align một lần nữa, sau đó chọn một trong 6 tùy chọn căn chỉnh.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 8

4. Các đối tượng sẽ căn chỉnh dựa trên tùy chọn đã chọn.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 9

Cách giãn cách đồng đều các đối tượng

Sau khi sắp xếp các đối tượng trong một hàng hoặc cột, người dùng có thể muốn chúng có khoảng cách bằng nhau để trông gọn gàng hơn. Người dùng có thể làm điều này bằng cách phân phối các đối tượng theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

1. Chọn các đối tượng muốn căn chỉnh. Để chọn nhiều đối tượng cùng một lúc, giữ phím Shift trong khi nhấp chọn.

2. Từ tab Format, bấm vào lệnh Align, sau đó chọn Align to Slide hoặc Align Selected Objects.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 10

3. Nhấp vào lệnh Align một lần nữa, sau đó chọn Distribute Horizontally hoặc Distribute Vertically từ menu drop-down xuất hiện.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 11

4. Các đối tượng sẽ được giãn cách đồng đều.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 12

Nhóm các đối tượng

Bạn có thể muốn nhóm nhiều đối tượng thành một nhóm để chúng luôn ở cùng nhau nếu được di chuyển hoặc thay đổi kích thước. Điều này thường dễ dàng hơn là chọn từng đối tượng mỗi khi muốn di chuyển chúng.

Hình ảnh, hình dạng, clip art và text box đều có thể được nhóm lại. Tuy nhiên, các placeholder thì không như vậy. Nếu muốn nhóm các hình ảnh, hãy sử dụng một trong các lệnh thuộc nhóm Images trên tab Insert để chèn ảnh thay vì dùng biểu tượng hình ảnh bên trong placeholder.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 13

Cách nhóm các đối tượng

1. Chọn các đối tượng muốn căn chỉnh. Để chọn nhiều đối tượng cùng một lúc, giữ phím Shift trong khi nhấp chọn. Tab Format sẽ xuất hiện.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 14

2. Từ tab Format, bấm vào lệnh Group, sau đó chọn Group.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 15

3. Các đối tượng đã chọn sẽ được nhóm lại. Một đường viền với các chấm tròn điều chỉnh kích thước sẽ xuất hiện xung quanh toàn bộ nhóm để cho thấy rằng các đối tượng giờ là một nhóm. Bây giờ, người dùng có thể di chuyển hoặc thay đổi kích thước tất cả các đối tượng cùng một lúc.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 16

Nếu muốn chỉnh sửa hoặc di chuyển một trong các đối tượng trong nhóm, hãy nhấp đúp để chọn đối tượng. Sau đó, có thể chỉnh sửa hoặc di chuyển nó đến vị trí mong muốn.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 17

Nếu sau khi chọn các đối tượng mà lệnh Group bị vô hiệu hóa, nguyên nhân có thể là do một trong các đối tượng vẫn nằm trong một placeholder riêng. Nếu điều này xảy ra, hãy thử đặt lại hình ảnh bằng cách sử dụng lệnh Pictures trên tab Insert.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 18

Cách bỏ nhóm các đối tượng

1. Chọn nhóm đối tượng muốn hủy thao tác nhóm.

2. Từ tab Format, bấm vào lệnh Group, sau đó chọn Ungroup.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 19

3. Các đối tượng sẽ được tách ra khỏi nhóm.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 20

Sắp xếp các đối tượng theo thứ tự

Ngoài việc căn chỉnh các đối tượng, PowerPoint còn cung cấp cho người dùng khả năng sắp xếp các đối tượng theo một thứ tự nhất định. Thứ tự rất quan trọng vì nó sẽ xác định đối tượng nào ở trước hoặc sau nếu có từ 2 đối tượng trở lên.

Tìm hiểu các cấp độ

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 21

Khi các đối tượng được chèn vào một slide, chúng được đặt trên các cấp độ, dựa theo thứ tự mà chúng được chèn vào slide. Trong ví dụ ở bài viết này, một mũi tên được đặt ở cấp cao nhất, nhưng ta có thể thay đổi cấp độ để đặt nó phía sau các đối tượng khác.

Cách thay đổi thứ tự theo cấp độ

1. Chọn một đối tượng. Tab Format sẽ xuất hiện.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 22

2. Từ tab Format, nhấp vào lệnh Bring Forward hoặc Send Backward để thay đổi thứ tự của đối tượng theo cấp độ. Nếu có nhiều đối tượng trên slide, có thể cần phải nhấp vào lệnh nhiều lần để đạt được thứ tự mong muốn.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 23

3. Các đối tượng sẽ được sắp xếp lại.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 24

Cách đưa một đối tượng ra lên trước hoặc ra phía sau

Nếu muốn di chuyển một đối tượng ra phía sau hoặc lên trước một số đối tượng khác, thường sẽ nhanh hơn nếu kéo nó ra phía trước hoặc đưa ra sau, thay vì nhấp vào các lệnh sắp xếp thứ tự nhiều lần.

1. Chọn đối tượng.

2. Từ tab Format, nhấp vào mũi tên drop-down Bring Forward hoặc Send Backward.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 25

3. Từ menu drop-down, hãy chọn Bring to Front hoặc Send to Back.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 26

4. Các đối tượng sẽ được sắp xếp lại.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 27

Nếu có một vài đối tượng được đặt chồng lên nhau, có thể sẽ khó khi phải chọn một đối tượng riêng lẻ. Cửa sổ Selection cho phép người dùng dễ dàng kéo một đối tượng đến một vị trí mới. Để truy cập bảng điều khiển Selection, hãy nhấp vào Selection Pane trên tab Format.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 28

Xoay các đối tượng

Nếu cần xoay một đối tượng để nó hướng về một phía khác, bạn có thể xoay nó sang trái hoặc phải hay lật nó theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

Cách xoay một đối tượng

1. Chọn một đối tượng. Tab Format sẽ xuất hiện.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 29

2. Từ tab Format, bấm vào lệnh Rotate. Một menu drop-down sẽ xuất hiện.

3. Chọn tùy chọn xoay mong muốn.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 30

4. Đối tượng sẽ xoay theo ý muốn.

Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016 - Ảnh minh hoạ 31

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

Nguồn tin: quantrimang.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây