Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

http://congan.backan.gov.vn


Cục Đào tạo đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Trần...


Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng; đại diện các bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương; đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND qua các thời kỳ...

Cục Đào tạo đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của Cục Đào tạo.

Báo cáo tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo cho biết, cách đây 45 năm, vào ngày 6-1-1974, Vụ Đào tạo cán bộ, tiền thân của Cục Đào tạo ngày nay được thành lập theo Quyết định số 17/CA/QĐ của Bộ trưởng Bộ Công an với 10 nhiệm vụ và 4 phòng chức năng. Những ngày đầu mới thành lập, Cục Đào tạo gặp rất nhiều khó khăn cả về đội ngũ và cơ sở vật chất. Nhưng với tinh thần quyết tâm, thống nhất, đoàn kết, tập thể lãnh đạo, cán bộ của Cục đã không ngừng phấn đấu vươn lên, xây dựng đơn vị ngày một vững mạnh và đã có những đóng góp quan trọng trong nghiên cứu triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về giáo dục; tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an quyết định những vấn đề lớn trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Một số dấu mốc lịch sử đáng nhớ, mang đậm dấu ấn của Cục Đào tạo, đó là: Từ năm 1974 đến năm 1979, Cục Đào tạo đã tập trung nghiên cứu đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an quyết định thành lập các trường và cơ sở bồi dưỡng phía Nam, hình thành hệ thống trường Công an. Đặc biệt, trong giai đoạn này, Cục đã tham mưu cho Bộ Công an đề nghị Nhà nước chấp thuận đưa các trường sĩ quan, hạ sĩ quan Công an vào hệ thống giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp chung của cả nước. Năm 1980, Cục Đào tạo đã tham mưu thành lập Ban Cải cách giáo dục Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đề nghiên cứu những vấn đề cơ bản của cải cách giáo dục trong CAND…

Cục Đào tạo đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Đào tạo.

Phát huy những kết quả tích cực của cải cách giáo dục, trong những năm của thập kỷ 90, Cục Đào tạo bắt đầu triển khai đào tạo sau đại học, mở ngành đào tạo cử nhân tin học, ngoại ngữ trong CAND, ban hành toàn bộ hệ thống chương trình đào tạo, chương trình môn học các ngành, chuyên ngành. 

Từ năm 2003 đến 2010, Cục Đào tạo đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành nhiều văn bản quan trọng về giáo dục đào tạo như xác định quy mô đào tạo, bồi dưỡng, địa điểm các trường CAND. Cục đã chủ trì nghiên cứu và hoàn thiện Đề án quan trọng “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020”.

Ngày 22-7-2011, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 1229 phê duyệt Đề án. Đây là cơ sở quan trọng để Bộ Công an triển khai toàn diện các biện pháp, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nâng cao trình độ đội ngũ…

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã nhiệt liệt biểu dương thành tích, chiến công của Cục Đào tạo trong 45 năm qua. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục đào tạo là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Lực lượng CAND được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm.

Cục Đào tạo đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì - Ảnh minh hoạ 3
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương thành tích, chiến công và giao nhiệm vụ cho Cục Đào tạo.

Ngay từ khi lực lượng CAND mới thành lập, Bộ Nội vụ đã tổ chức tại Nha Công an Trung ương lớp huấn luyện sơ cấp, trung cấp, tạo tiền đề để hình thành công tác giáo dục đào tạo của ngành. Bước vào giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp, Bộ Công an đã có Phòng Nhân sự có nhiệm vụ nghiên cứu các chương trình, phương pháp giáo dục, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm đào tạo chính trị nghiệp vụ. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, năm 1962, Bộ Công an đã thành lập Ban Sư phạm, bước đầu đã tổ chức đào tạo theo cơ cấu trình độ ngành nghề, lực lượng ở các vùng miền.

Đặc biệt, ngày 6-1-1974, để đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo nguồn nhân lực cho cuộc Tổng tấn công giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 17/CA/QĐ thành lập Cục Đào tạo, tạo chuyển biến rõ nét của công tác xây dựng lực lượng CAND.

Qua 45 năm xây dựng và phát triển, Cục Đào tạo ngày càng khẳng định vị trí vai trò là cơ quan tham mưu về giáo dục và đào tạo của lực lượng Công an. Từ cơ cấu ban đầu có 40 đồng chí, đến nay, Cục Đào tạo là một trong những đơn vị trực thuộc Bộ có tỉ lệ cán bộ đạt trình độ sau đại học cao nhất. 

Cục Đào tạo luôn bám sát chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và căn cứ vào yêu cầu thực tiễn để tổng kết, đề xuất công tác đào tạo mới của toàn ngành. Những đóng góp đầy tâm huyết của các thế hệ cán bộ lãnh đạo của Cục Đào tạo được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đánh giá cao, ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Cục Đào tạo đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì - Ảnh minh hoạ 4
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, các đại biểu và cán bộ chiến sĩ Cục Đào tạo chụp ảnh kỷ niệm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, chúng ta đã trải qua ba cuộc cách mạng công nghiệp và năm 2011 là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với sự ra đời của trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật kết nối. Do đó, công tác giáo dục đào tạo CAND phải chủ động, đặc biệt là vấn đề đào tạo ngoại ngữ, sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ chiến sĩ.

Theo đồng chí Thứ trưởng, hiện lực lượng CAND đang triển khai chính quy Công an xã, công tác đào tạo cũng phải chủ động để đào tạo công an xã vừa có bản lĩnh chính trị, vừa chuyên sâu về nghiệp vụ pháp luật, nắm chắc các kỹ năng xử lý tại cơ sở, vừa đảm bảo văn hóa bản sắc ứng xử phong tục. Có những khu dân cư có rất đông người nước ngoài sinh sống, đào tạo cảnh sát khu vực như thế nào cũng phải được tính đến, nhất là trong xã hội công nghệ số.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, trên cơ sở kết quả đã đạt được, Cục Đào tạo căn cứ vào yêu cầu của công tác lãnh đạo chỉ huy tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo, có ứng dụng công nghệ mới, đảm bảo công tác an ninh và các chỉ số an ninh, an toàn. Các nghiên cứu đề xuất phải bằng cơ chế chính sách, bằng các công trình khoa học nghiên cứu tạo ra động lực cho cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Đào tạo.

45 năm qua, Cục Đào tạo đã được Chủ tịch nước tặng 3 Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 16 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 16 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 44 lượt phòng được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Cục Đào tạo còn được các bộ, ngành, các đơn vị, tổ chức, các nước bạn Lào, Campuchia tặng nhiều huy chương, kỷ niệm chương, bằng khen…

Tác giả: Thu Phương

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây