Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

http://congan.backan.gov.vn


Ghi nhận ở đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

Trẻ trung, năng động là những cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Tĩnh.


Không những thực hiện tốt chức năng phục vụ Đảng uỷ và lãnh đạo Công an tỉnh trong việc tổ chức công tác thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, đề xuất các giải pháp trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng, những năm qua, đơn vị đã duy trì tốt phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Ghi nhận ở đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc
Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác tham mưu Công an nhân dân.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Thanh Trâm, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Thực hiện phương châm hành động của toàn lực lượng “Chủ động – Nêu gương – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả”, đơn vị đã đề ra khẩu hiệu hành động “Nâng cao trách nhiệm – Thông tin kịp thời – Tham mưu chính xác – Phục vụ hiệu quả”, cùng với đó thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh vì nhân dân phục vụ”, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy… đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị; phát huy được ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Đội Công nghệ thông tin Phòng Tham mưu, chúng tôi cảm nhận một không khí làm việc khẩn trương của những cán bộ trẻ. Khoa học phát triển đòi hỏi, yêu cầu ngày càng cao hơn đối với công tác Công an, vì vậy, đội ngũ làm công tác công nghệ thông tin luôn phải đi tắt đón đầu, chủ động phát hiện sớm âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, giúp cho việc bố trí kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh có kết quả. Cùng với các mặt công tác khác, công nghệ thông tin đã nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trên các lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng, nhất là trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Tỉnh Hà Tĩnh những năm gần đây với chính sách thu hút đầu tư, tập trung phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, cùng với những diễn biến phức tạp và khó lường của tình hình trong nước và thế giới đã đặt ra công tác đảm bảo an ninh trật tự và công tác xây dựng lực lượng Công an những vấn đề mới vừa cơ bản, vừa cấp bách. 

Trước tình hình đó, lực lượng tham mưu Công an tỉnh đã bám sát nhiệm vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp các mặt công tác nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm, thực tiễn, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức triển khai và thực hiện có kết quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Chính phủ về công tác đảm bảo ANTT. 

Phục vụ lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch đối phó những biến động đột xuất về ANTT, chống âm mưu diễn biến hòa bình, các kế hoạch và chương trình hành động thực hiện các chỉ thị của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy. Tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các mặt công tác liên quan đến các lực lượng: An ninh, Cảnh sát, xây dựng lực lượng, phối hợp các ngành, các cấp làm tốt công tác đảm bảo ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ghi nhận ở đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc - Ảnh minh hoạ 2
Nắm chắc tình hình làm tốt công tác tham mưu.

Chỉ tính riêng trong năm 2020, lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh đã tham mưu có hiệu quả trong việc bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội toàn quốc lần thứ XIX của Đảng; tham mưu các phương án kế hoạch chỉ đạo toàn lực lượng làm tốt công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt; các phương án về phòng chống dịch COVID-19 gắn với thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo ANTT vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân, cùng với đơn vị nghiệp vụ, Phòng Tham mưu đã tham mưu có hiệu quả, hướng dẫn chỉ đạo toàn lực lượng Công an tỉnh trong quá trình triển khai. Kết quả, Hà Tĩnh là đơn vị dẫn đầu của cả nước trong việc hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; là tốp đầu trong việc thu thập thông tin quản lý và cấp căn cước công dân.

Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Lực lượng tham mưu Công an tỉnh đã làm tốt công tác nắm, phân tích, tổng hợp dự báo và xử lý tình hình, từ đó đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh đề ra các chương trình, kế hoạch, đối sách để giải quyết các tình hình nổi lên về ANTT phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 

Cùng với đó, làm tốt công tác tổng kết, sơ kết, nghiên cứu các chuyên đề phục vụ công tác lãnh đạo chỉ huy; đôn đốc, theo dõi Công an các đơn vị, địa phương thực hiện chế độ báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo cũng như sự phối hợp của các đơn vị liên quan trong Công an toàn tỉnh. 

Phòng Tham mưu đã thực hiện tốt chức năng tham mưu an ninh, tham mưu cảnh sát, tham mưu xây dựng lực lượng hậu cần cũng như các chuyên đề về nghiên cứu khoa học tổng kết lịch sử, đặc biệt là lực lượng tham mưu đã cùng với các đơn vị liên quan làm tốt việc ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là trên lĩnh vực thông tin cơ yếu phục vụ tốt yêu cầu công tác chiến đấu và thường xuyên, đột xuất.

Tình hình luôn vận động không ngừng, âm mưu của các thế lực thù địch phản cách mạng và các loại tội phạm khác ngày càng tinh vi, xảo quyệt, những mặt trái của cơ chế thị trường ngày càng tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, vào lực lượng CAND. 

Tình hình đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an rất nặng nề và khẩn trương, điều đó đặt ra cho lực lượng Tham mưu nhiều nhiệm vụ nặng nề phức tạp để đáp ứng ngày càng cao hơn những yêu cầu đòi hỏi về chất lượng của công tác Công an trong thời kỳ hội nhập và phát triển, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Vì vậy đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ lực lượng Tham mưu không ngừng trau dồi đạo đức, phẩm chất cách mạng, nâng cao năng lực, trình độ, hàm lượng trí tuệ về mọi mặt, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác tham mưu trong tình hình mới.

Theo Giám đốc Công an Hà Tĩnh, bước vào tình hình mới thì yêu cầu đòi hỏi lực lượng tham mưu ngày càng cao vì vậy hướng những năm tiếp theo, lực lượng tham mưu phải tiếp tục phấn đấu làm tốt và trở thành các trung tâm Công an tỉnh: Trước hết lực lượng tham mưu là trung tâm thông tin phục vụ lãnh đạo chỉ huy. Thứ hai là lực lượng tham mưu phải xây dựng phấn đấu trở thành trung tâm tham mưu tư vấn và giải đáp pháp luật cho Công an các đơn vị, địa phương và Nhân dân. Thứ ba, lực lượng tham mưu phải phấn đấu trở thành trung tâm cải cách hành chính trong toàn lực lượng Công an Hà Tĩnh vừa phục vụ các yêu cầu nhiệm vụ, vừa phục vụ các yêu cầu nguyện vọng chính đáng góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân đối với lực lượng Công an. Lực lượng tham mưu sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phục vụ lãnh đạo, chỉ huy.

Với lòng yêu ngành, yêu nghề, bản lĩnh trong cuộc sống, trên mặt trận không tiếng súng, những cán bộ, chiến sỹ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Tĩnh tỏa sáng với những chiến công thầm lặng, góp phần giữ gìn một cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Đó cũng là hạnh phúc giản dị nhưng thiêng liêng của mỗi người lính làm công tác Tham mưu trong lực lượng Công an Nhân dân…

Xuân Lý – Văn Hùng

Nguồn tin: vnca.cand.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây