Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

http://congan.backan.gov.vn


Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm về môi trường

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục Cảnh sát PCTP về Môi trường đã luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương ( CATW), lãnh...

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục Cảnh sát PCTP về Môi trường đã luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương ( CATW), lãnh đạo Bộ Công an, tham mưu có hiệu quả với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác hoàn thiện và thực thi chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường (MT), tài nguyên, an toàn thực phẩm (ATTP).

Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm về môi trường
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác của lực lượng Cảnh sát Môi trường. Đặc biệt là tham mưu cho Bộ Công an phối hợp với các bộ, ban, ngành chức năng đề xuất với Chính phủ báo cáo Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật, bộ luật liên quan đến công tác PCTP, như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự…

Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm về môi trường - Ảnh minh hoạ 2
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy Cục đã tham mưu với lãnh đạo Bộ ban hành và trực tiếp ban hành trên 35 kế hoạch, nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai các chuyên đề PCTP, vi phạm pháp luật (VPPL) về Môi trường, tài nguyên, ATTP trong các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. 

Lãnh đạo, chỉ đạo hệ lực lượng Cảnh sát PCTP về Môi trường cả nước triển khai thực hiện nghiêm túc các thông tư, chỉ thị, kế hoạch, mệnh lệnh công tác hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân. 

Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm về môi trường - Ảnh minh hoạ 3
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng BCH Đảng ủy Cục CSMT nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Hằng năm, Đảng ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác chuyên môn, trong đó xác định công tác nghiệp vụ cơ bản là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa “đột phá”. Trong 5 năm qua, Cục đã tiếp nhận, xử lý, giải quyết, chuyển cơ quan khác giải quyết theo thẩm quyền hơn 280 đơn thư, tin báo, phản ánh của các tổ chức, cá nhân về VPPL về môi trường, tài nguyên, ATTP; khai thác hàng trăm tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng để xác minh, xử lý kịp thời…

Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm về môi trường - Ảnh minh hoạ 4
Quang cảnh Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi  nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích của Đảng bộ Cục Cảnh sát PCTP về Môi trường trong nhiệm kỳ vừa qua. “ Những thành quả mà Đảng bộ Cục Cảnh sát môi trường đạt được đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 và thành công chung của toàn lực lượng CAND” – Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định.

Cơ bản đồng tình với phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Đảng bộ Cục Cảnh sát PCTP về Môi trường đã đề cập tại Báo cáo chính trị trình Đại hội, cũng như các ý kiến thảo luận trực tiếp tại Đại hội, để thực hiện thắng lợi nhiệm kỳ mới, đồng chí Thứ trưởng cũng gợi mở một số vấn đề yêu cầu toàn thể Đại hội tập trung nghiên cứu, thảo luận. 

Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm về môi trường - Ảnh minh hoạ 5
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu tại Đại hội.

Trong đó, gợi mở về chủ đề nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề xuất “ Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCTP về Môi trường trong sạch, vững mạnh, đoàn kết; nâng cao chất lượng công tác đấu tranh PCTP môi trường, góp phần phát triển kinh tế, xã hội”, với phương châm hành động “ Chủ động, nêu gương, kỷ cương, kỷ luật, chất lượng, hiệu quả” gắn với 3 mục tiêu, 7 tiêu chí, 4 giải pháp và 3 khâu đột phá.

Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu Đảng ủy Cục Cảnh sát PCTP về Môi trường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. 

Trước tiên cần quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, của Đảng ủy CATW về bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND.  Nhất là chủ trương của Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo đối với công tác PCTP trong tình hình mới; Nghị quyết số 51-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia” gắn với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCTP về Môi trường; quán triệt thực hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế” ..

Nghiên cứu, tham mưu với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác đấu tranh PCTP, bảo vệ môi trường, tài nguyên, ATTP. 

Nghiên cứu thực hiện đầy đủ thẩm quyền hoạt động tố tụng được giao. Chủ động rà soát, tham gia tích cực, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.  

Đồng thời, tập trung lãnh đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCTP và VPPL về môi trường trong đó lưu ý nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của hệ lực lượng. Đây là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm, quyết định đến hiệu quả, vai trò của lực lượng Cảnh sát PCTP về Môi trường. 

“Cục Cảnh sát PCTP về Môi trường là tư lệnh của hệ lực lượng, phải tiên phong thực hiện, đồng thời làm tốt vai trò hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc trong toàn hệ lực lượng Cảnh sát Môi trường. Phải coi trọng  công tác phòng ngừa, kết hợp giữa phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, phải thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng, chú ý công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách, nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về bảo vệ môi trường, tài nguyên, ATTP, vì sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của đất nước” -  Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Cảnh sát Môi trường thực sự trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, thống nhất. Phát huy tinh thần gương mẫu trong từng cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị. 

Mỗi cán bộ, đảng viên cần biết coi trọng danh dự, như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói “danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”, để từ đó vững vàng, không sa ngã trước sự cám dỗ, mua chuộc, “lợi ích nhóm”, vụ lợi; bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng không lạm dụng quyền hành công vụ để xâm phạm gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng ủy Cục Cảnh sát PCTP về Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025, và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ CATƯ lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tác giả: Tâm Phạm

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây