Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

http://congan.backan.gov.vn


Thiếu tướng Lê Minh Quý tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Viện KH&CN

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ ( KH&CN) Bộ Công an tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.


Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; lãnh đạo các Cục chức năng Bộ Công an.

Đảng bộ Viện KH&CN mới được thành lập tháng 10/2018 trên cơ sở nhập từ 2 Viện trực thuộc Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật (cũ) là Viện Kỹ thuật điện tử & Cơ khí nghiệp vụ  và Viện Kỹ thuật Hóa học, Sinh học & Tài liệu nghiệp vụ theo mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Minh Quý tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Viện KH&CN
Thay mặt BTV Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao lẵng hoa của Đảng ủy CATƯ chúc mừng Đại hội.

Sau gần 2 năm nhiệm kỳ hoạt động vừa qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện về mọi mặt của BTV Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an, cùng với sự nỗ lực có nhiều đổi mới của BTV Đảng ủy, lãnh đạo Viện, Đảng bộ Viện KH&CN đã khắc phục những khó khăn ban đầu về sự sáp nhập, đồng thời linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, mang lại nhiều kết quả nổi bật. 

Trong đó, Đảng bộ Viện KH&CN đã làm tốt việc củng cố, đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa, phát huy được bề dày về kinh nghiệm nghiên cứu với trình độ khá cao về khoa học.

Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển và ứng dụng KH&CN; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực khoa học kỹ thuật mang tính đặc thù có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ ANQG và đảm bảo TTATXH; đăng ký và thực hiện nhiều nhiệm vụ đề tài nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật để chế tạo ra nhiều sản phẩm mới phục vụ công tác phòng chống tội phạm, phòng chống khủng bố và một số lĩnh vực khác quan trọng trong CAND. 

Thiếu tướng Lê Minh Quý tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Viện KH&CN - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng hoa chúc mừng BTV Đảng ủy Viện KH&CN nhiệm kỳ mới 2020-2025

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ( XDLL), lãnh đạo công tác quần chúng cũng được Đảng ủy Viện thường xuyên coi trọng, nhất là ngay sau khi thành lập, Đảng bộ Viện đã nhanh chóng ban hành quy chế làm việc, quy chế hoạt động, nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác hàng năm và cho cả nhiệm kỳ; kiện toàn UBKT Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng sớm đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả; chấp hành nghiệm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoạt động hiệu quả thiết thực…Những thành tích đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATƯ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ Viện KH&CN đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2020.

Thiếu tướng Lê Minh Quý tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Viện KH&CN - Ảnh minh hoạ 3
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cơ bản đồng tình với các nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị với 5 bài học kinh nghiệm đã rút ra từ thực tiễn, 5 chỉ tiêu phấn đấu và 9 nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu các đại biểu tiếp tục phân tích, đánh giá làm rõ hơn những nội dung này; đồng thời nhấn mạnh một số ý kiến đề nghị các đại biểu quan tâm trong quá trình thảo luận. 

Đó là: Sự quan trọng, cấp thiết và những khó khăn thách thức đặt ra cho công tác nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ để chế tạo các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ và các giải pháp kỹ thuật có trình độ công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới trước  dự báo tình hình thế giới, khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường bởi những sự cạnh tranh giữa các nước lớn đã và đang có những mâu thuẫn xung đột về lợi ích; hậu quả tác hại về mọi mặt do đại dịch COVID-19 gây ra; hậu quả mặt trái của cơ chế thị trường và mặt trái của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm triệt để lợi dụng.

Thiếu tướng Lê Minh Quý tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Viện KH&CN - Ảnh minh hoạ 4
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ Viện KH&CN

Thứ trưởng đề nghị Đảng bộ Viện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, của Đảng ủy CATƯ về bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và xây dựng Đảng trong CAND; Làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an về những định hướng dài hạn, trung hạn trong nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu KH&CN; 

Tiếp tục đề xuất hoàn thiện các văn bản quản lý nhà nước đối với những chuyên ngành, lĩnh vực có liên quan đến KHCN mang tính đặc thù. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chế tạo các loại sản phẩm chuyên dụng một cách hợp lý, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, có tính năng, tác dụng cao, đủ sức đáp ứng với yêu cầu nhiệm của công tác Công an trước mắt cũng như lâu dài.

Thiếu tướng Lê Minh Quý tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Viện KH&CN - Ảnh minh hoạ 5
Toàn thể Đại hội trực tiếp bỏ phiếu bầu Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện KH&CN cần tiếp tục đổi mới về phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, dân chủ tập trung, chỉ huy thống nhất, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, đi đối với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là tính nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu.....

Ngoài ra, cần tiếp tục rà soát, đánh giá việc bố trí, sử dụng cán bộ ở các đơn vị theo từng chức danh, vị trí việc làm để có cơ sở tiếp tục bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, sở trường và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có kế hoạch nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ với chỉ tiêu cụ thể được đặt ra để phấn đấu thực hiện trong suốt nhiệm kỳ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội, báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2018-2020; dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và trực tiếp bầu 8 đồng chí vào BTV Đảng ủy Viện KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ CATƯ nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đặc biệt, toàn thể Đại hội đã tín nhiệm bầu Thiếu tướng,TS. Lê Minh Quý, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2018-2020, Viện trưởng Viện KH&CN tái đắc cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Tác giả: Tâm Phạm

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây