Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

http://congan.backan.gov.vn


Tiếp tục hoàn thiện, củng cố tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu quả

Cùng dự đại hội có Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng...


Cùng dự đại hội có Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ...

Tiếp tục hoàn thiện, củng cố tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu quả
Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu dự đại hội.

Triển khai thực hiện mô hình tổ chức mới của Bộ Công an, tháng 10-2018, Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ được thành lập trên cơ sở sáp nhập tổ chức và đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ và Đảng bộ Cục Chính sách, thuộc Tổng cục Chính trị CAND. 

Tiếp tục hoàn thiện, củng cố tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu quả - Ảnh minh hoạ 2
Tiếp tục hoàn thiện, củng cố tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu quả - Ảnh minh hoạ 3
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục Tổ chức cán bộ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tham mưu về công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách và bảo hiểm trong CAND; thực hiện công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, đoàn thể quần chúng trong Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị đã tạo chuyển biến cơ bản trong công tác tổ chức, cán bộ của lực lượng CAND. Đặc biệt là việc kiện toàn tổ chức bộ máy "tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", chức năng nhiệm vụ được phân định, điều chỉnh đúng định hướng, các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an tập trung nghiên cứu, tham mưu chiến lược, đề xuất, hoạch định các chính sách về bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT); chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về ANTT, giảm nhiệm vụ trực tiếp, chỉ thực hiện công tác lớn.

Tiếp tục hoàn thiện, củng cố tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu quả - Ảnh minh hoạ 4
Tiếp tục hoàn thiện, củng cố tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu quả - Ảnh minh hoạ 5
Tiếp tục hoàn thiện, củng cố tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu quả - Ảnh minh hoạ 6
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tạo bước đột phá trong kiện toàn tổ chức bộ máy và hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức, cán bộ của lực lượng CAND. Đảng bộ, chi bộ đơn vị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất; phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới; có những cán bộ, đảng viên phát huy được năng lực, trình độ, kinh nghiệm, tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược, khoa học, chủ động, khẳng định bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tiếp tục hoàn thiện, củng cố tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu quả - Ảnh minh hoạ 7
Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự đại hội.

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, đại hội đã thảo luận, góp ý vào Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích mà cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bộ trưởng đặc biệt đánh giá cao sự gương mẫu, dũng cảm, trong sáng của các cán bộ, đảng viên Cục Tổ chức cán bộ trong tham mưu đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần tạo ra sức mạnh chung của toàn lực lượng...

Tiếp tục hoàn thiện, củng cố tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu quả - Ảnh minh hoạ 8
Tiếp tục hoàn thiện, củng cố tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu quả - Ảnh minh hoạ 9
Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các Chi bộ tham dự đại hội.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Cục Tổ chức cán bộ quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ; nhất là Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; tiếp tục hoàn thiện, củng cố tổ chức bộ máy.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu, góp phần hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ, bảo hiểm CAND, tạo hành lang pháp lý, cơ sở vững chắc, đồng bộ để lực lượng CAND tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT. 

Tiếp tục hoàn thiện, củng cố tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu quả - Ảnh minh hoạ 10
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Tô Lâm, Thiếu tướng Tô Ân Xô tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ mới.

Tiếp tục tham mưu đề xuất việc sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, trong đó tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương; chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức trong CAND từ Bộ đến cấp cơ sở, nhất là đối với các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp huyện, Công an xã, phường, thị trấn.

Tiếp tục hoàn thiện, củng cố tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu quả - Ảnh minh hoạ 11
Tiếp tục hoàn thiện, củng cố tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu quả - Ảnh minh hoạ 12
Đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa. Phát huy vai trò, tính chủ động, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tác giả: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây