Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

http://congan.backan.gov.vn


Na Rì với việc thực hiện Chỉ thị số 26 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ

Thời gian qua, huyện Na Rì đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, thu được những kết quả tích cực.

Thời gian qua, huyện Na Rì đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, thu được những kết quả tích cực.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 18/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Na Rì đã chỉ đạo gắn công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cán bộ, công chức, viên chức với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03, CT 05. Trong đó, tập trung cải tiến lề lối làm việc, thực hiện tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức; phát huy trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tăng cường trách nhiệm của các chi, đảng bộ trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên, nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức.

Na Rì với việc thực hiện Chỉ thị số 26 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ
Đồng chí Phạm Ngọc Thịnh- Trưởng phòng Nông nghiệp-PTNT huyện,   (người mặc áo trắng ngoài cùng) thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình phát triển các loại cây trồng, vật nuôi của người dân. Nhiều năm được UBND huyện khen hoàn thành tốt việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo triển khai lồng ghép với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xem đây là một trong những căn cứ quan trọng để tiến hành kiểm điểm các tập thể và cá nhân, việc đăng ký sát với nhiệm vụ chuyên môn theo từng lĩnh vực công tác của từng cá nhân. Thông qua việc kiểm điểm đã chỉ rõ những việc đã làm được, những việc cần phấn đấu, khắc phục những tồn tại hạn chế… Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để đăng ký giải quyết nhằm từng bước chấn chỉnh tình trạng thiếu gương mẫu của người đứng đầu, quan liêu, mất dân chủ, lãng phí; nhũng nhiễu nhân dân, thiếu sâu sát cơ sở. Qua thực hiện và làm theo Bác đã góp phần nâng cao ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị. 3 năm qua, huyện đã khen thưởng 56 tập thể và trên 60 cá nhân có thành tích điển hình, xuất sắc trong thực hiện tốt nhiệm vụ, đạo đức của người cán bộ, đảng viên.

Trong lực lượng vũ trang, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu I về việc tăng cường chấp hành điều lệnh, xây dựng nền nếp chính quy, tinh nhuệ, kỷ luật quân đội đến cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trên địa bàn huyện. Hằng năm, phát động phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật quân đội, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với lực lượng Công an nhân dân, việc thực hiện lời thề, quy chế văn hóa của cơ quan, đơn vị được Đảng ủy Công an huyện quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, Đảng ủy đưa nội dung học tập các quy định về Điều lệnh Công an nhân dân, quy chế đơn vị, 10 điều kỷ luật của Công an nhân dân vào nội dung các buổi sinh hoạt; chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thực hiện nghiêm tiêu chí văn hoá ứng xử, chấp hành nghiêm túc điều lệnh Công an nhân dân nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, bảo vệ nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện hiệu quả.

Hằng năm, huyện thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát tại các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc thực thi nhiệm vụ, chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua việc kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém về văn hóa công sở, những việc công chức, viên chức không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức, Luật Viên chức...

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU, việc chấp hành nội quy, quy chế, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Na Rì đã từng bước đi vào nề nếp, qua đó, nâng cao hiệu quả công tác. Trong thời gian tiếp theo, huyện tập trung chú trọng chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch làm việc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân để cụ thể hóa thực hiện tốt nhiệm vụ, công việc được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện những cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt sửa chữa, khắc phục, đồng thời, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt nêu gương học tập, nhân ra diện rộng./.

Tác giả: Tùng Vân

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây