HOICHOTHUONGMAI

Báo chí CAND nâng cao công tác tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ năm - 20/06/2019 03:35
Báo chí CAND đã góp một phần không nhỏ vào công cuộc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH)...


Cùng với sự phát triển của truyền thông, mạng Internet, thông tin xấu - độc, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch không ngừng gia tăng nhằm bẻ lái tư tưởng, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Là một bộ phận của báo chí cách mạng Việt Nam, thời gian qua, báo chí CAND đã góp một phần không nhỏ vào công cuộc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH).

Phá hoại tư tưởng là hoạt động cực kỳ thâm độc trong chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam. Mục tiêu các thế lực thù địch không gì khác là xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Cuộc tấn công trên mặt trận tư tưởng – văn hóa được các đối tượng xác định là “mũi tấn công” mang tính đột phá. Các thế lực thù địch sử dụng triệt để phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet trong việc đưa ra các thông tin, xấu – độc, thù địch. Mức độ phá hoại càng gia tăng khi các sự kiện chính trị, trọng đại của đất nước diễn ra, như: các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ v.v...

Nắm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc thực hiện hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng ta, thời gian qua, báo chí CAND bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, đã luôn nêu cao nhiệm vụ “không ngừng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, định hướng dư luận một cách kịp thời.

Đến thời điểm hiện tại, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Bộ Thông tin và Truyền thông, báo chí lực lượng CAND đã có đủ các loại hình: từ báo nói, báo điện tử, báo in cho đến báo hình. Báo CAND, Truyền hình CAND, Tạp chí CAND, Báo An ninh Thủ đô, Báo Công an TP Hồ Chí Minh… là những cơ quan báo chí của lực lượng CAND đã không ngừng phát triển, góp phần không nhỏ vào công tác tuyên truyền, đảm bảo ANTT, giữ gìn TTATXH và nhất là trận tuyến đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp độc giả hiểu rõ bộ mặt thật, và cái gọi là “xã hội dân sự”, là “đấu tranh tự do tôn giáo”, hay “tự do ngôn luận báo chí”… do các thế lực thù địch dựng nên.

Lật giở những trang báo, giao diện báo điện tử, hay xem, nghe những chương trình phát sóng, phát thanh của báo chí CAND, không khó để thấy những chuyên mục, chương trình phát sóng thu hút đông đảo sự quan tâm của độc giả, khán, thính giả. Chính những chuyên mục, chương trình này đã góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 28/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII) phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… đồng thời “điểm mặt”, lật tẩy các chiêu trò, quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu, độc hại mà các phần tử xấu, thế lực thù địch đang ra sức thực hiện. “Sự kiện và suy ngẫm”, “Phòng, chống “diễn biến hòa bình””, “Thời luận”, “Thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”... trên Báo CAND; “Sự kiện và bình luận”, “An ninh văn hóa”, “Tư liệu”… trên chuyên đề An ninh thế giới tuần (Báo CAND); “Đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình””, “Lý luận về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”… của Tạp chí CAND; chuyên mục: “Chuyển động cuộc sống”, “Phim tài liệu”, “Đối thoại trường quay”, “Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) – Những việc cần làm ngay” của Truyền hình CAND (ANTV); chuyên mục “Tiêu điểm ANTT” của Phát thanh CAND… là những chuyên mục, chương trình duy trì các tin, bài, phóng sự trong “tuyến” đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của báo chí CAND trong thời gian qua.

Báo chí CAND nâng cao công tác tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Báo chí CAND không ngừng nâng cao chất lượng bài viết phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đặc biệt, nhằm không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh trên trận tuyến này, tháng 12-2018, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Truyền hình CAND đã chính thức lên sóng 2 chuyên mục mới là “Xây dựng Đảng” và “Góc nhìn sự thật”. Các tin, bài, phóng sự phát sóng trên các chuyên mục này đã cung cấp thêm các thông tin đề cập đến vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tập trung phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, âm mưu thực hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch qua việc lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền…, qua đó định hướng, phản ánh chân thực các sự kiện, hiện tượng tới dư luận trong và ngoài nước.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ năm 2018 đến nay, các cơ quan báo chí CAND đã đăng tải hàng trăm bài viết, chương trình phát sóng có nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Điển hình như: Báo CAND với 242 tin, bài; Truyền hình CAND với 106 tin, bài, 43 chuyên mục “Chuyển động cuộc sống” và 35 phim tài liệu (trong năm 2018) v.v... Nhiều tin, bài đã bám sát yêu cầu thực tiễn đấu tranh, “điểm mặt” kịp thời âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm bẻ lái tư tưởng, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.

Điển hình như vào thời điểm trước, trong và sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 khóa XII diễn ra, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị gia tăng hoạt động chống phá, trong đó tập trung vào công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta. Ngày 24-5-2019, trên chuyên mục “Phòng, chống “diễn biến hòa bình” của Báo CAND đã đăng tải kịp thời bài viết “Chiêu trò xuyên tạc Hội nghị Trung ương 10 về phòng, chống tham nhũng”.

Với những cứ liệu đưa ra thuyết phục đã giúp độc giả thấy rõ bản chất của công tác phòng, chống tham nhũng là lĩnh vực vô cùng khó khăn; luận điệu cho rằng tham nhũng là “sản phẩm của chế độ”, thể chế chính trị ở Việt Nam là một sự quy chụp, xuyên tạc, vô căn cứ… Hay mới đây cũng trên chuyên mục này đã đăng tải bài viết “Nhận diện sự thật những “bản phúc trình” về tự do tôn giáo ở Việt Nam” (Báo CAND số ra ngày 29-5-2019), vạch trần những thông tin sai lệch về tình hình tôn giáo ở Việt Nam mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra khi cho rằng “vấn đề tự do tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam vẫn bị xuống cấp nghiêm trọng; chính phủ Việt Nam tiếp tục đàn áp mọi tôn giáo” v.v...

Để đáp ứng yêu cầu công tác, phản bác kịp thời với những chiêu trò của các thế lực thù địch trong âm mưu “diễn biến hòa bình”, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên công tác tại các cơ quan báo chí CAND không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ kiến thức, nghiệp vụ, tham gia các lớp đào tạo cơ bản.

Có được điều này cũng bởi, cùng với sự bùng nổ công nghệ thông tin, mạng Internet như hiện nay, đòi hỏi các cơ quan báo chí cách mạng, báo chí CAND nói chung và đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên CAND (hay còn gọi là đội ngũ “bút chiến”) nói riêng phải luôn chủ động trên mặt trận đấu tranh phòng chống phá hoại tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức hệ cách mạng cho người dân. Đồng thời tích cực xây dựng, củng cố đội ngũ cộng tác viên chính luận là các nhà khoa học, lãnh đạo, nhà nghiên cứu, quản lý, các chuyên gia giàu kinh nghiệm…

Trong năm 2018, Báo CAND và Truyền hình CAND đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có “Thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 05 của Bộ về “công tác Công an phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”.

Tác giả: Trần Huy

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập596
  • Máy chủ tìm kiếm194
  • Khách viếng thăm402
  • Hôm nay55,897
  • Tháng hiện tại1,370,517
  • Tổng lượt truy cập136,567,367
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây