Cảnh sát cơ động Việt Nam - “Lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Thứ tư - 10/04/2019 04:07
Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và nhân dân tin tưởng, kỳ vọng: các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động luôn phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang, bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh vũ trang chiến đấu, tiếp tục là “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân...

1. Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ; trong đó xây dựng Cảnh sát cơ động là lực lượng tinh nhuệ, xung kích trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự. Trước yêu cầu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn cam go, quyết liệt, ngày 22-2-1973, Chính phủ quyết định chuyển giao nhiệm vụ bảo vệ nội địa của Công an nhân dân vũ trang sang lực lượng Cảnh sát nhân dân. Trên cơ sở đó, Bộ Công an quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức lực lượng Cảnh sát bảo vệ và trang trọng tổ chức Lễ thành lập Cục Cảnh sát bảo vệ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ngày nay) vào ngày 15-4-1974.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát bảo vệ luôn sát cánh cùng với quân và dân cả nước, vượt qua khó khăn, gian khổ, góp phần tích cực đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, truy quét biệt kích, thổ phỉ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu quan trọng của đất nước. Lực lượng An ninh vũ trang miền Nam (tiền thân của Cảnh sát cơ động ngày nay) đã cùng các lực lượng vũ trang chiến đấu anh dũng, kiên cường, tiêu diệt địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn căn cứ cách mạng và tham gia tiếp quản, bảo vệ an ninh, trật tự vùng mới giải phóng, bảo vệ tuyệt đối an toàn ngày vui đại thắng của dân tộc.

Đất nước thống nhất, lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục được xây dựng, ưu tiên hiện đại hóa, trở thành lực lượng đặc biệt tinh nhuệ; giữ vai trò chủ công trong công tác vũ trang của lực lượng Công an nhân dân, tổ chức theo mô hình vũ trang chiến đấu tập trung, có tính cơ động chiến đấu cao. Nơi nào có các “điểm nóng”, tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự đều có lực lượng Cảnh sát cơ động, tác chiến đặc biệt, bảo vệ mục tiêu, sử dụng động vật nghiệp vụ… tham gia đấu tranh, giải quyết nhanh chóng ổn định tình hình ngay từ đầu, từ cơ sở.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động luôn làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và hướng dẫn, chỉ đạo Công an các địa phương về công tác vũ trang bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động trong phạm vi toàn quốc.

Thông qua tổ chức chặt chẽ các hoạt động tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định, đã phát hiện hàng nghìn vụ việc, tham gia khám phá hàng trăm vụ án lớn, đấu tranh, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm ma túy... đảm bảo an ninh, trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ các hoạt động tư pháp, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, sự kiện quan trọng của đất nước như: các kỳ Đại hội của Đảng, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Hội nghị APEC 2017, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2...

Đặc biệt, đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát cơ động chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương xây dựng, diễn tập, tổ chức phương án tác chiến, giải quyết các tình huống gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin, đấu tranh trấn áp tội phạm có vũ khí. Qua tham gia thực hiện các nhiệm vụ vô cùng khó khăn, hiểm nguy như giải quyết bạo loạn ở Tây Nguyên, Mường Nhé - Điện Biên, gây rối an ninh, trật tự tại Bình Thuận và các chuyên án đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, càng khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, sự hy sinh, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân của lực lượng Cảnh sát cơ động.

 Trước những thay đổi nhanh chóng của tình hình và yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy, nâng cao hiệu quả mọi mặt công tác; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; thường xuyên chăm lo củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ. Cảnh sát cơ động cũng là lực lượng tiên phong, mẫu mực trong xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, thiết lập và duy trì kỷ cương, kỷ luật; huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật và tổ chức các hoạt động nghi lễ Công an nhân dân; tích cực trong công tác dân vận và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; là điểm tựa vững chắc cho Nhà nước và nhân dân trong các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, bão lũ, phát triển kinh tế, xã hội.

45 năm qua, trong chiến tranh cũng như khi hòa bình, trước những khó khăn, gian khổ, phức tạp và hiểm nguy, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hàng ngàn tấm gương cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động đã dũng cảm hy sinh quên mình, ngày đêm tận tuỵ, thầm lặng hiến dâng “những giọt mồ hôi và máu anh hùng” để an ninh, trật tự được giữ vững, kỷ cương phép nước được nghiêm minh, tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân được bảo vệ; tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang, bồi đắp uy tín và hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Đảng, Nhà nước, Nhân dân luôn ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động qua các thời kỳ, tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Lao động, Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc của Chính phủ và Bộ Công an...

2. Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới, Đảng, Nhà nước tiếp tục xác định: “Tăng cường quốc phòng an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội và môi trường hòa bình để xây dựng, bảo vệ đất nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; đảm bảo số lượng hợp lý, có sức chiến đấu cao” (Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị quốc gia - sự thật, 4-2016, trang 312). Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục chăm lo xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Cảnh sát cơ động thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cần tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, nhất là công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu cả về chiến lược và chiến thuật, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong mọi tình huống phải giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; tuân thủ hiến pháp, pháp luật, bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập, thực binh; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các hội nghị, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam; các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam... Sẵn sàng phối hợp với các lực lượng trong đấu tranh, triệt phá các chuyên án lớn, giải quyết các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh, trật tự; đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các hoạt động gây rối an ninh, trật tự... Tích cực xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, không ngừng củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Công an nhân dân.

Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình công tác, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức, hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động, phát huy đối đa hiệu quả mô hình tổ chức mới của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và lực lượng Cảnh sát cơ động trên toàn quốc. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, đội ngũ lãnh đạo chỉ huy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, gắn bó mật thiết với nhân dân, tinh thông về nghiệp vụ và pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá, tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và nhân dân tin tưởng, kỳ vọng: các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động luôn phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang, bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh vũ trang chiến đấu, tiếp tục là “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tác giả: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập122
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm93
  • Hôm nay39,588
  • Tháng hiện tại445,372
  • Tổng lượt truy cập120,415,958
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây