Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương

Thứ tư - 12/08/2020 19:21
Dự đại hội, về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương; đồng chí Trần Thanh...

Dự đại hội, về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương; đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương
Các đại biểu dự Đại hội

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, Đảng ủy Công an tỉnh Bình Dương đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tập trung lãnh chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Công an nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương - Ảnh minh hoạ 2
Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Công an tỉnh làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH), giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề về ANTT; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ… Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần chủ động, kiên quyết, vì nhân dân phục vụ, Công an tỉnh đã đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Các chỉ tiêu về kiềm chế tội phạm, điều tra khám phá án đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương - Ảnh minh hoạ 3
Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc Đại hội

Cụ thể, phạm pháp hình sự giảm 35,5% so với nhiệm kỳ trước; tỉ lệ điều tra, khám phá án trên 90%, góp phần làm trong sạch địa bàn, giảm nguồn phát sinh các loại tội phạm. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh Bình Dương cũng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Đảng…

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí tiêu biểu nhất, đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn và cơ cấu để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra. Các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc. Đồng thời, vạch ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tập trung chỉ đạo, thực hiện trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy Công an tỉnh Bình Dương phấn đấu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự từ 3 – 5%, 100% tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý; tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương - Ảnh minh hoạ 4
Đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chu đáo cả về văn kiện, đề án nhân sự cũng như các điều kiện đảm bảo khác.

Theo đồng chí Thứ trưởng, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Dương, của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương đã bám sát nhiệm vụ chính trị và mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ X đã đề ra; phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất, trí tuệ tập thể, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và của tỉnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương - Ảnh minh hoạ 5
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương tặng cờ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Thứ trưởng cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tiếp tục xác định Bình Dương là một trong những địa bàn trọng điểm về ANTT. Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương cần bám sát chủ tương của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh uỷ để chủ động tham mưu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương - Ảnh minh hoạ 6
Thứ trưởng Lê Tấn Tới chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương (khóa XI, khóa XII) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; các nội dung chỉ đạo, quy định về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ đảng viên. Quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức cho cán bộ đảng viên, tránh tình trạng hoài nghi, giảm sút ý chí chiến đấu.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương - Ảnh minh hoạ 7
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương chúc mừng Đại hội.

Thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng và Bộ Công an về tổ chức đảng trong CAND; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an cấp tỉnh, về quy hoạch, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác. Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy từng bước điều chỉnh đúng cơ cấu, tăng cường về chất lượng. Đặc biệt là bố trí lực lượng tăng cường cho Công an xã, ít nhất mỗi xã là 5 Công an chính quy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương - Ảnh minh hoạ 8
Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương.  

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn chủ động nắm, phân tích, dự báo sát đúng tình hình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời, nhạy bén tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT; xử lý tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, không để bị động, bất ngờ.

Chú trọng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh xã hội, an ninh tôn giáo. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh trấn áp, làm giảm tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xã hội đen, tín dụng đen, tội phạm trên không gian mạng Internet... Công tác điều tra, khám phá án đều vượt các chỉ tiêu đề ra.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương - Ảnh minh hoạ 9
Đảng viên biểu quyết tại Đại hội

Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo vững chắc ANTT và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

 

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập204
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm165
  • Hôm nay73,506
  • Tháng hiện tại2,204,785
  • Tổng lượt truy cập119,953,296
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây