HOICHOTHUONGMAI

Đẩy nhanh các đề án ứng dụng khoa học công nghệ về quản lý xuất, nhập cảnh

Thứ bảy - 16/05/2020 11:57
Trong hai ngày 14 và 15/5, Đảng bộ Cục quản lý Xuất nhập cảnh (XNC), Bộ Công an tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội.


Cùng dự có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đảng bộ Cục quản lý XNC là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở trong Đảng bộ Công an Trung ương.

Đẩy nhanh các đề án ứng dụng khoa học công nghệ về quản lý xuất, nhập cảnh
Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự Đại hội.

Báo cáo chính trị trình đại hội do Thiếu tướng Quách Huy Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục quản lý XNC trình bày đã nêu bật những kết quả, ưu điểm, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại và làm rõ nguyên nhân.

Theo đó, nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù trong điều kiện khó khăn, thách thức về ANQG và TTATXH cũng như các yếu tố khách quan và chủ quan khác, đồng thời có sự thay đổi lớn về mô hình tổ chức (việc sát nhập Đảng bộ cơ sở Cục Quản lý XNC và Cục An ninh cửa khẩu thành Đảng bộ cấp trên cơ sở, Cục Quản lý XNC có nhiều đầu mối, có đông đảng viên, nhiều nhiệm vụ quan trọng tập trung ở nửa cuối nhiệm kỳ 2018-2020) song Đảng bộ Cục Quản lý XNC đã đoàn kết nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Đẩy nhanh các đề án ứng dụng khoa học công nghệ về quản lý xuất, nhập cảnh - Ảnh minh hoạ 2
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Đại hội.

Đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và nhiệm vụ chính trị trên lĩnh vực quản lý XNC góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, phục vụ công tác đổi ngoại và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Cục quản lý XNC đã nghiêm túc chỉ ra nhưng ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chỉ ra các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục, rút kinh nghiệm. Tại Đại hội, các đại biểu đã chỉ rõ phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ đột phá và các giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Đẩy nhanh các đề án ứng dụng khoa học công nghệ về quản lý xuất, nhập cảnh - Ảnh minh hoạ 3

Đẩy nhanh các đề án ứng dụng khoa học công nghệ về quản lý xuất, nhập cảnh - Ảnh minh hoạ 4
Các đại biểu bỏ phiếu, bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao quá trình chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội của Ban chấp hành Đảng bộ Cục quản lý XNC; nhấn mạnh một số kết quả, thành tích Cục quản lý XNC đã đạt được. Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ: Cục quản lý XNC đã tham mưu, phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội nhiều chủ trương, chính sách pháp luật nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý XNC.

Đẩy nhanh các đề án ứng dụng khoa học công nghệ về quản lý xuất, nhập cảnh - Ảnh minh hoạ 5
Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó, đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội đưa nội dung các quy định mới về công tác quản lý XNC vào 2 Nghị quyết của Quốc hội, 1 nghị quyết của Chính phủ; trình Quốc hội thông qua 2 văn bản luật quan trọng gồm Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam...

Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác quản lý XNC trong tình hình mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước.

 Thống nhất chỉ đạo, chỉ huy lực lượng quản lý XNC trong cả nước đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác nghiệp vụ; quản lý XNC, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam... Từ đó, chủ động đấu tranh trong công tác phòng, chống tội phạm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm, tăng cường chỉ đạo thường xuyên. Nhiều chủ trương, giải pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực.

Đặc biệt trong phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, đã luôn sẵn sàng trên tuyến đầu chiến đấu với dịch, bệnh, chấp nhận thử thách và các nguy cơ lây nhiễm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, được nhân dân, các tổ chức và cá nhân người nước ngoài đánh giá cao, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ Công an Việt Nam.  

Đồng tình với mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nêu trong Báo cáo chính trị đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Cục quản lý XNC, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ Cục quản lý XNC cần tiếp tục thực hiện một số mặt công tác trọng tâm. Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND; đặc biệt là Nghị quyết số 51-NQ/TW về Chiến lược bảo an ninh quốc gia và tới đây là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Đại hội ngay sau Đại hội Đảng bộ lần thứ I và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

 Ban chấp hành Đảng bộ Cục quản lý XNC nhiệm kỳ mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương,  quyết sách, giải pháp bảo vệ lợi ích, an ninh đất nước; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về XNC; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý cửa khẩu, quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động XNC.

Chủ động nghiên cứu, đấy nhanh thực hiện các đề án, dự án ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý XNC, xây dựng Trung tâm tâm thông tin chỉ huy, cổng kiểm soát nhập cảnh tự động...

Đặc biệt trong bối cảnh tình hình hiện nay, cần quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp trọng tâm của Bộ Công an hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19; bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi, an ninh, an toàn cho các hoạt động XNC, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định xã hội.

Đảng ủy, Ban thường vụ, các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục quản lý XNC tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực chỉ đạo, sức chiến đấu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 19 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập435
  • Máy chủ tìm kiếm183
  • Khách viếng thăm252
  • Hôm nay128,492
  • Tháng hiện tại1,336,508
  • Tổng lượt truy cập136,533,358
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây