Kiểm điểm, đánh giá đúng để làm cho tổ chức đảng "trong hơn, mạnh hơn"

Thứ tư - 19/05/2021 01:27
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên nhiệm kỳ 2015 - 2020, sáng nay, 19/5, tại Hà Nội.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ...

Kiểm điểm, đánh giá đúng để làm cho tổ chức đảng
Bộ trưởng Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm là một trong những giải pháp rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, quán triệt thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương đã cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương và chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác này.

Kiểm điểm, đánh giá đúng để làm cho tổ chức đảng
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị có nhiệm vụ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả việc thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương về công tác đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới. Đồng thời tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong nhiệm kỳ và trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2021.

Báo cáo do Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị trình bày cho biết, công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, đảm bảo dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch, giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Việc kiểm điểm tập thể và cá nhân cơ bản đã gắn với nhau.

Kiểm điểm, đánh giá đúng để làm cho tổ chức đảng
Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu khai mạc và điều hành thảo luận.

Kết quả kiểm điểm, đánh giá đã phản ánh đúng thực chất hơn việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng và việc rèn luyện, phấn đấu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; giúp các cấp ủy đánh giá đúng tình hình, kịp thời đề ra các nội dung, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế.

Sau kiểm điểm, hầu hết các tập thể và cá nhân đã tiến hành bổ sung, chỉnh sửa báo cáo kiểm điểm, bản tự kiểm điểm và đề ra biện pháp sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Kết quả xếp loại tổ chức đảng và đảng viên đã thể hiện được vai trò là cơ sở để thực hiện công tác cán bộ, giúp cấp ủy chủ động trong công tác nhân sự, góp phần vào thành công của đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên được các cấp ủy quan tâm thực hiện nghiêm túc, góp phần động viên, khích lệ tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ...

Kiểm điểm, đánh giá đúng để làm cho tổ chức đảng
Kiểm điểm, đánh giá đúng để làm cho tổ chức đảng
Bộ trưởng Tô Lâm trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng 4 đảng viên.

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Lê Quý Vương, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, nhất là những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; trao đổi những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả; đồng thời đề xuất, kiến nghị với Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương những chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các tập thể, cá nhân vừa được trao thưởng những danh hiệu tiêu biểu, xuất sắc trong nhiệm kỳ và được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Kiểm điểm, đánh giá đúng để làm cho tổ chức đảng
Kiểm điểm, đánh giá đúng để làm cho tổ chức đảng

Bộ trưởng Tô Lâm tặng Bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2015 - 2020 cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định. Do đó, trong nhiệm kỳ Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Đã tập trung kiện toàn tổ chức đảng theo tổ chức mới của Bộ, xác định chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng; chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng, hoạt động của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; trong đó có nội dung về công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên.

Kiểm điểm, đánh giá đúng để làm cho tổ chức đảng
Kiểm điểm, đánh giá đúng để làm cho tổ chức đảng
Kiểm điểm, đánh giá đúng để làm cho tổ chức đảng
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công các hạng tặng các đảng viên.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác này thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò rất quan trọng của công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm. "Mục đích của công tác này là làm cho tổ chức "trong hơn", "mạnh hơn", cho con người đảng viên "mạnh hơn", "sáng hơn". Mục đích đó đòi hỏi công tác này phải luôn bảo đảm đúng thực chất, tức là phải đánh giá đúng mức độ phấn đấu của tổ chức và cá nhân" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Kiểm điểm, đánh giá đúng để làm cho tổ chức đảng
Bộ trưởng Tô Lâm tặng Cờ cho 4 đảng bộ có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bộ trưởng đề nghị tập trung làm thật tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kiểm điểm một cách khách quan, toàn diện, đi sâu đánh giác chính xác về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, việc thực hiện bổn phận, trách nhiệm và giữ gìn danh dự, tư cách đảng viên, việc chấp hành các nguyên tắc, quy định của Đảng. Cần mở rộng dân chủ, tạo môi trường lành mạnh, đoàn kết trong sinh hoạt Đảng.

Hết sức đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu, nêu gương của cấp ủy, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên. Quá trình thực hiện phải thực sự nghiêm túc, chặt chẽ, công tâm, khách quan với tinh thần đoàn kết, chân thành, thương yêu đồng chí, tránh việc tổ chức thực hiện một cách hình thức, qua loa, chiếu lệ. Lấy kết quả đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm là một căn cứ quan trọng để thực hiện công tác cán bộ.

Kiểm điểm, đánh giá đúng để làm cho tổ chức đảng
Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng khen tặng 12 đảng bộ có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Kiểm điểm, đánh giá đúng để làm cho tổ chức đảng

Thứ trưởng Lê Quý Vương tặng Bằng khen đột xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cho 2 đảng viên được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; chú trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm để ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết dứt điểm từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Thực hiện công tác khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, đúng thực chất; tăng cường khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng 4 đảng viên: Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Thiếu tướng Mã Duy Quân, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; Thiếu tướng Lê Vân, nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng Bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2015 - 2020 cho Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Thứ trưởng Bùi Văn Nam; trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an và Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng tặng Cờ cho 4 đảng bộ có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm: Đảng bộ Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; Đảng bộ Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao Bằng khen tặng 12 đảng bộ có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời tặng Bằng khen đột xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cho 2 đảng viên được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân": Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ; Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.


 

Tác giả: Quỳnh Vinh - Xuân Trường

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập100
  • Máy chủ tìm kiếm51
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay24,050
  • Tháng hiện tại511,054
  • Tổng lượt truy cập120,481,640
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây