Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật “Âm thầm, lặng lẽ, đi trước về sau”

Thứ tư - 14/03/2018 23:52
Trung tướng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT cho biết, nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy CAND có ý nghĩa sâu sắc,...

Trung tướng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT cho biết, nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy CAND có ý nghĩa sâu sắc, toàn diện đối với quá trình công tác, chiến đấu, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi CBCS CAND nói chung, CBCS HCKT nói riêng. 

Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, Tổng cục HCKT đã làm tốt công tác đảm bảo HCKT, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trong điều kiện thường xuyên và đột xuất.

Đội ngũ cán bộ làm công HCKT trên toàn quốc có trình độ học vấn không đồng đều, đa ngành nghề, tham gia ở nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ, thực hiện các nhiệm vụ từ quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực công tác HCKT đến trực tiếp bảo đảm, phục vụ, sản xuất kinh doanh các mặt hàng đặc thù phục vụ công tác và tham gia thị trường... cũng là một cái khó cho lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương khi vận hành công việc HCKT đảm bảo công tác, chiến đấu vốn mang tính đặc thù riêng của lực lượng Công an. 

Nhiều năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục HCKT luôn xác định giáo dục đạo đức cách mạng, học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là một trong những khâu quan trọng của công tác xây dựng Đảng nhằm giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác HCKT lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, kiên định lập trường tư tưởng cách mạng, xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất, ý thức trách nhiệm trong công việc, giữ vững phẩm chất đạo đức trong sáng, kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của lực lượng CAND để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật “Âm thầm, lặng lẽ, đi trước về sau”
Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an) ra quân chủ động các phương án đảm bảo hậu cần - kỹ thuật bảo vệ Hội nghị cấp cao APEC Việt Nam năm 2017.

Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục HCKT và cấp ủy Đảng các cấp trong Tổng cục đã triển khai phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” bằng những hành động, việc làm cụ thể. 

Xác định Sáu điều Bác Hồ dạy làm nội dung cơ bản của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, 70 năm qua, mỗi CBCS làm công tác HCKT đã từng bước trưởng thành, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào thành tích vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam.

Những kết quả nổi bật về thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy của lực lượng HCKT thời gian qua là tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trở thành phong trào thi đua rộng lớn, liên tục, luôn là nội dung trọng tâm công tác chính trị, tư tưởng của lực lượng HKCT. 

Tổ chức học tập, làm theo lời dạy của Bác bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo nhằm vận dụng hiệu quả lời dạy của Bác vào thực tiễn công tác chuyên môn và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống hằng ngày của từng CBCS, gắn thực hiện có hiệu quả các khẩu hiệu hành động với các phong trào thi đua yêu nước khác. 

Tổng cục đã ban hành nhiều quy định, quy chế, quy trình công tác, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh, tư thế, lễ tiết, tác phong, trong đó xác định rõ vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị. 

Các đơn vị đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực như: Chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh nội vụ; duy trì ghi sổ nhật ký công tác, “đi báo việc, về báo kết quả”, xây dựng và thực hiện nghiêm quy định nội quy, nếp sống văn minh công sở; chấn chỉnh việc uống rượu, bia trong giờ làm việc.

Tổng cục đã đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018”; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh xóa bỏ mọi biểu hiện cục bộ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, ích kỷ, vụ lợi... 

Đặc biệt, Chương trình hành động số 08/CTr-H41-H42, ngày 10-8-2017 về nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử, xây dựng hình ảnh đẹp và nhân văn về người cán bộ HCKT CAND trong tình hình mới do Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục ban hành đã  tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nâng cao bản lĩnh về chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn minh, lịch sự; tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của CBCS trong Tổng cục; được nhân dân đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ để lực lượng HCKT thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện tự phê bình và phê bình; công tác chống lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm ở các đơn vị đã được thực hiện nghiêm túc và có nhiều chuyển biến. 

Các đơn vị trong Tổng cục đã chủ động cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt thủ tục phiền hà cho Công an các đơn vị, địa phương. Hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của lực lượng CAND, đặc biệt là 70 năm ngày truyền thống lực lượng HCKT CAND (25-1-1948 - 25-1-2018), Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục đã tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, báo công dâng Bác. 

Riêng trong 2 năm 2016, 2017, Tổng cục HCKT đã hỗ trợ xây dựng 27 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, CBCS Công an có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng; tổ chức thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Vị Xuyên (Hà Giang), Mộ Đức (Quảng Ngãi) và thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương bệnh binh, đồng bào dân tộc thiểu sổ tại nhiều địa phương trên cả nước; cử nhiều đoàn công tác thăm, tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.700 lượt bệnh nhân với hơn 1.550 cơ số thuốc, trao quà tình nghĩa, với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng HCKT CAND đã đạt được những thành tích hết sức quan trọng, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng cao quý như: 12 tập thể, 3 cá nhân được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 8 Huân chương Quân công hạng Nhất; 15 Huân chương Quân công hạng Nhì; 21 Huân chương Quân công hạng Ba; 2 Huân chương Hồ Chí Minh; hàng chục đơn vị, hàng trăm cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các loại, có 3 điển hình tiên tiến được tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc giai đoạn 2008 - 2012 và 2013 -2017; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Những thành tích ấy đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang 70 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, củng cố niềm tin yêu và sự gắn bó của nhân dân đối với lực lượng HCKT trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc - một lực lượng luôn “âm thầm, lặng lẽ, đi trước về sau” trên các trận chiến của lực lượng CAND...

Tác giả: Anh Hiếu

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập298
  • Máy chủ tìm kiếm99
  • Khách viếng thăm199
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại2,222,075
  • Tổng lượt truy cập119,987,381
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây