Những chiến công thầm lặng của lực lượng Cảnh vệ CAND

Thứ ba - 15/12/2020 12:23
Nhìn lại một năm với đầy khó khăn, thách thức, nhưng CBCS Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: Bảo vệ tuyệt đối an toàn 1.740 cuộc/lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 141 sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức và 21 đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát...


Năm 2020, tình hình thế giới có nhiều biến đổi sâu sắc, mau lẹ, với diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế, xã hội và an ninh, an toàn trên toàn cầu nói chung, tại Việt Nam nói riêng. Đặc biệt, trong bối cảnh chống dịch COVID-19 như chống giặc, cả nước thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, đã đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn cho lực lượng CAND, lực lượng Cảnh vệ CAND nói riêng, nhất là công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện quốc tế, các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lực lượng Cảnh vệ CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân giao phó.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương; lãnh đạo Bộ Công an; thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương, chương trình công tác Công an năm 2020, Chỉ thị về nhiệm vụ công tác Công an năm 2020 với khẩu hiệu “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ lần thứ IX, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; chủ động nắm chắc và dự báo sát tình hình; thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ và mục tiêu bảo vệ, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020.

Những chiến công thầm lặng của lực lượng Cảnh vệ CAND
Hội nghị ký quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an TP Đà Nẵng.

Đảng ủy Bộ Tư lệnh đặc biệt chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng các điển hình tiên tiến. Coi đây là một biện pháp tích cực nhằm tạo bước đột phá trên các mặt công tác nghiệp vụ, XDLL, Hậu cần – dự án; xây dựng đội ngũ CBCS Cảnh vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng trung thành tuyệt đối, có phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, có ý thức kỷ luật cao, không ngại khó, ngại khổ, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng Cảnh vệ với nhân dân, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, quần chúng vận động cán bộ hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, chung sức vì cộng đồng; hàng trăm CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia hiến máu tình nguyện. Hướng về miền Trung ruột thịt, Bộ Tư lệnh đã tổ chức vận động CBCS và thân nhân CBCS trong toàn lực lượng quyên góp ủng hộ hơn 1 tỷ đồng…

Với mục tiêu lan tỏa phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” mạnh mẽ không chỉ trong CBCS mà còn lan tỏa đến thân nhân của CBCS, Đảng ủy Bộ Tư lệnh đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống mọi mặt của CBCS trong đơn vị. Những việc làm đó đã tác động sâu sắc đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của CBCS, cũng như thân nhân CBCS, giúp mỗi CBCS Cảnh vệ yên tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhìn lại một năm với đầy khó khăn, thách thức, nhưng CBCS Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: Bảo vệ tuyệt đối an toàn 1.740 cuộc/lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 141 sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức và 21 đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp; vừa đảm bảo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa đáp ứng tốt yêu cầu về ngoại giao, thể hiện sự trọng thị, mến khách theo đường lối ngoại giao của Đảng và Nhà nước…

Nhằm nâng cao sức chiến đấu và chủ động phòng ngừa, xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ, trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên cơ sở thực tiễn công tác, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 93/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ; ban hành phương án về bảo đảm an ninh, an toàn trung tâm chính trị Ba Đình.

Trên cơ sở các phương án đã được phê duyệt, Bộ Tư lệnh đã tổ chức diễn tập nhằm rèn luyện kỹ năng chiến đấu, ứng dụng trong từng tình huống cụ thể; giúp CBCS có bản lĩnh vững vàng, mưu trí, dũng cảm, chủ động tấn công tội phạm và giành thắng lợi; đảm bảo tuyệt đối an toàn khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình trong mọi tình huống.

Có thể khẳng định, những thành tích trên các mặt công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong năm 2020 đều gắn liền và có dấu ấn sâu đậm của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Ghi nhận thành tích đã đạt được, năm 2020, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân CBCS được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, Bộ Tư lệnh được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Khép lại năm 2020 với nhiều khó khăn, thách thức, song đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Riêng ngành Công an, phải nói là 1 năm rất đáng tự hào, để lại dấu ấn tốt”. Bước sang năm 2021, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn. Dịch COVID-19 chưa được kiểm soát, vẫn tiềm ẩn các đợt bùng phát diện rộng… là thách thức đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đây cũng là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước liên quan đến công tác cảnh vệ như: Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp Việt Nam đăng cai SEA Game 31 và Para Game 11.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ Công an Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo: “Tinh thần là Công an tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Đã làm tốt rồi, cần làm mạnh hơn nữa, chất lượng, hiệu quả hơn nữa, tuyệt đối không chủ quan, tự mãn, mất cảnh giác”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, cũng như tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; phát huy kết quả đã đạt được, CBCS lực lượng Cảnh vệ tiếp tục đoàn kết, ra sức thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đối tượng Cảnh vệ; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, huấn luyện, hậu cần - kỹ thuật, dự án, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trọng tâm trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, ngành và nhân dân; xứng đáng với truyền thống 68 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ CAND anh hùng.

Tác giả: Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập378
  • Máy chủ tìm kiếm78
  • Khách viếng thăm300
  • Hôm nay57,194
  • Tháng hiện tại57,194
  • Tổng lượt truy cập120,027,780
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây