Truyền thống đào tạo nhân lực và phát triển lý luận nghiệp vụ an ninh điều tra

Thứ ba - 16/10/2018 17:00
Ngay từ khi thành lập Trường Huấn luyện Công an Trung ương theo Nghị định số 215/NĐ-P2 của Bộ Nội vụ ngày 25-6-1946, các nội dung của nghiệp vụ An ninh điều tra (ANĐT) đã đưa vào giảng dạy và tổ bộ môn nghiệp vụ ANĐT được hình thành trực thuộc Khoa Nghiệp vụ 1.

Đến năm 1963, Trường tách bộ môn trị an và bộ môn hình sự của Khoa Nghiệp vụ 1, thành lập Khoa Nghiệp vụ 3. Ngày 15-10-1968, Trường tách Khoa Nghiệp vụ 3 thành 2 khoa là Khoa ANĐT xét hỏi và Khoa Pháp luật. Khoa ANĐT xét hỏi được thành lập chính là tiền thân của Khoa ANĐT hiện nay và ngày 15-10-1968 được xác định là ngày thành lập Khoa ANĐT. 

Ngày 27-7-2015, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 4787/QĐ-BCA quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện An ninh nhân dân (ANND) và Khoa ANĐT được xác định là một trong các khoa nghiệp vụ chuyên ngành của Học viện ANND.

Truyền thống đào tạo nhân lực và phát triển lý luận nghiệp vụ an ninh điều tra
Thiếu tướng Phí Đức Tuấn, Phó Giám đốc Học viện ANND với giảng viên Khoa ANĐT và các đại biểu tại Lễ tổng kết các phong trào thi đua nhân 50 năm thành lập Khoa.

Khoa ANĐT có chức năng giúp Giám đốc Học viện tổ chức giảng dạy các môn nghiệp vụ chuyên ngành ANĐT theo chương trình đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng chức danh của Bộ Công an; tổ chức nghiên cứu khoa học trong giảng viên và học viên; quản lý cán bộ giảng dạy; tham gia quản lý, giáo dục học viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và quy định của Học viện. 

Khoa có nhiệm vụ xây dựng nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành ANĐT, tổ chức thực hiện giảng dạy, phối hợp tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, tổ chức cho giảng viên của khoa nghiên cứu khoa học, hướng dẫn khoa học, tổ chức biên soạn, hoàn thiện giáo trình, tài liệu học tập, xây dựng kế hoạch thực tập, thực tế, phối hợp quản lý, giáo dục học viên, quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Học viện giao.

Về công tác giảng dạy, từ chỗ ban đầu nội dung giảng dạy chỉ là những chỉ dẫn về quy trình và cách thức tiến hành một số hoạt động điều tra, đến nay nội dung giảng dạy đã hết sức phong phú, chuyên sâu về lý luận nghiệp vụ ANĐT, bao gồm lý luận chung về điều tra hình sự, kỹ thuật hình sự, chiến thuật điều tra hình sự và phương pháp điều tra tội phạm cụ thể. 

Hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học của Khoa ANĐT về cơ bản được xây dựng tương đối hoàn chỉnh với hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo cả ba cấp học đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Ngoài ra còn có nhiều chuyên đề được xây dựng phục vụ cho công tác tập huấn chuyên đề, đào tạo liên kết và các khóa hợp tác quốc tế.

Khoa ANĐT đã tổ chức và tham gia đào tạo, giảng dạy cho hàng chục khóa học với hàng trăm lớp cho hàng ngàn cán bộ, sinh viên trong và ngoài trường ở tất cả các hệ đào tạo của Học viện. 

Khoa đã biên soạn tài liệu và tham gia giảng dạy, bồi dưỡng nâng cao kiến thức điều tra hình sự cho điều tra viên, cán bộ điều tra của lực lượng ANĐT, cán bộ của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong CAND. 

Không chỉ tham gia giảng dạy cho các lớp học, hệ học ở trong nước, Khoa ANĐT còn tham gia đào tạo cao học, nghiên cứu sinh, các lớp bồi dưỡng chức danh giúp nước bạn Lào, Campuchia... Xây dựng chương trình và trực tiếp giảng dạy kiến thức pháp luật cho hàng nghìn cán bộ Công an xã, bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp và tham gia giáo dục kiến thức pháp luật cho hàng vạn sinh viên các trường đại học.

Khoa ANĐT luôn chú trọng và không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy. Nhiều giảng viên ở Khoa ANĐT đã được nhận danh hiệu “giảng viên dạy giỏi cấp Bộ”, “giảng viên dạy giỏi cấp Học viện”, khẳng định được “thương hiệu” trong công tác giảng dạy, là tấm gương tiêu biểu trong đội ngũ giảng viên giỏi của Học viện. 

Kết quả trong 4 lần tham gia hội thi dạy giỏi cấp Bộ, các giáo viên của Khoa đều đạt giải cao, đặc biệt năm 2013 và 2016, có 2 giảng viên của Khoa đạt giải nhất.

Công tác nghiên cứu khoa học cũng luôn được Khoa ANĐT quan tâm. Đã chủ trì và tham gia nghiên cứu nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở. 

Ngoài ra, Khoa còn phối hợp với các cục nghiệp vụ, các tỉnh triển khai nghiên cứu nhiều đề tài có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn cao, góp phần từng bước hoàn thiện, phát triển lý luận nghiệp vụ ANĐT và có ý nghĩa trong thực tiễn công tác điều tra vụ án xâm phạm ANQG nói riêng và các vụ án hình sự nói chung. 

Chỉ tính riêng từ năm 2000 đến nay, các giáo viên trong Khoa đã chủ trì nghiên cứu và nghiệm thu 15 đề tài cấp Bộ (đạt loại xuất sắc 14 đề tài, khá 1 đề tài); nghiên cứu và nghiệm thu 28 đề tài cấp cơ sở (đạt loại xuất sắc 27 đề tài); tham gia nghiên cứu 2 đề tài cấp Nhà nước, 3 đề tài cấp Bộ với các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Trong những năm gần đây, hoạt động hướng dẫn nghiên cứu khoa học và viết bài báo khoa học cũng luôn được Khoa ANĐT chú trọng. Hàng trăm bài báo do giảng viên trong Khoa ANĐT viết được đăng tải trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài ngành Công an. 

Công tác hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên viết khóa luận cũng được quan tâm đúng mức, đảm bảo việc thực hiện các đề tài theo đúng tiến độ và chất lượng. Hoạt động hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học cũng được tiến hành thường xuyên. Nhiều nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học đạt thành tích cao trong các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học do Bộ GD&ĐT và Bộ Công an tổ chức.

Trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, Khoa luôn quan tâm tới tính kế thừa và phát triển đảm bảo được sự kế cận kịp thời. Những cán bộ, giảng viên đi trước là tấm gương sáng cho thế hệ cán bộ đi sau, cán bộ có kinh nghiệm có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ kế cận.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, đã có nhiều giảng viên trưởng thành từ Khoa ANĐT, được cấp trên điều động, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở trong và ngoài Học viện. 

Có 4 đồng chí được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Học viện ANND, 1 đồng chí được bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, 1 đồng chí được bổ nhiệm Chánh Thanh tra CAND. Nhiều đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo cấp cục, cấp phòng ở các đơn vị chiến đấu. 8 đồng chí nguyên là giảng viên của đơn vị được phong hàm cấp tướng trong CAND.

Nhiều giảng viên của Khoa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an phong tặng các danh hiệu cao quý như NGND, NGƯT, huân, huy chương và bằng khen của các cấp, các ngành.

Thời gian tới, mục tiêu chiến lược của đơn vị là đào tạo cán bộ điều tra chất lượng cao, phát triển lý luận nghiệp vụ ANĐT đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh với các loại tội phạm trong thời đại cách mạng 4.0. 

Khoa xác định việc xây dựng chương trình môn học, biên soạn tài liệu dạy học các học phần là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; rà soát các nội dung giảng dạy theo các cấp học, hệ học để sửa đổi, hoàn thiện nhằm đảm bảo cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học đạt kết quả.

Ngoài ra, Khoa sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác đào tạo cán bộ giảng viên có lập trường chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu bảo vệ An ninh quốc gia trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống 50 năm của Khoa và truyền thống của Học viện ANND anh hùng.

Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của Học viện và của lực lượng Công an, Khoa ANĐT đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Chiến công hạng Ba năm 1990; Huân chương Chiến công hạng Nhì năm 1996; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, các bộ, ban, ngành...

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Khoa ANĐT vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Tính từ năm 1976 đến nay, Khoa đã có 27 năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, trong đó có nhiều thời gian đạt liên tục; nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”.

Đặc biệt, trong 5 năm học gần đây, có 2 năm học (2012-2013; 2014-2015) đơn vị được tặng Cờ Thi đua của Bộ Công an và 2 năm học (2015-2016; 2016-2017) được tặng Cờ Thi đua của Tổng cục Chính trị CAND.

Tác giả bài viết: TS Trần Tuấn Tú

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập203
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm200
  • Hôm nay6,253
  • Tháng hiện tại2,392,031
  • Tổng lượt truy cập109,418,590
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây