Xây dựng lực lượng cơ yếu CAND thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2025

Thứ năm - 15/09/2022 07:02
Chiều 15/9, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ đã chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác cơ yếu CAND.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an báo cáo về thực trạng công tác cơ yếu CAND; phương hướng, giải pháp hoàn thành mục tiêu đưa lực lượng Cơ yếu CAND đến năm 2025 thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lắng nghe các ý kiến trao đổi, giải đáp của các cơ quan chức năng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, từ đó, giúp lực lượng Cơ yếu CAND từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

 

Kiên định mục tiêu xây dựng lực lượng Viễn thông cơ yếu CAND thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2025. -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, với sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các đơn vị, Cục Viễn thông và Cơ yếu đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Cơ yếu CAND, hoàn thành các nhiệm vụ được phân công đóng góp vào thành tích chung của Ngành Cơ yếu Việt Nam và Ngành Công an. Công tác Cơ yếu CAND không ngừng được củng cố và phát triển. Công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Cơ yếu CAND của Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ được duy trì, thống nhất, hiệu quả. Lực lượng Cơ yếu CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo mật, an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ huy của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong mọi tình huống…

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ bày tỏ đồng tình với Báo cáo trung tâm và ý kiến các đại biểu đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ đã nêu tại Hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm khẳng định, Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá cao những kết quả đã đạt được, cũng như những cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ cơ yếu CAND trong thời gian qua; Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an đã chủ động tích cực tham mưu có hiệu quả cho Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác về lĩnh vực cơ yếu trong CAND.

Đặc biệt, đã tham mưu kịp thời để triển khai Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 5/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển Ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 11/8/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 56 triển khai trong CAND. Đồng thời, tham mưu tổ chức triển khai các mạng liên lạc cơ yếu trong CAND đồng bộ, thống nhất, an toàn, bảo mật thông suốt từ Trung ương đến các địa phương, tận tới cơ sở xã, phường, góp phần quan trọng phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu của lực lượng CAND…

Kiên định mục tiêu xây dựng lực lượng Viễn thông cơ yếu CAND thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2025. -0
Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu, trân trọng cảm ơn, ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính, đặc biệt là ý kiến phát biểu quan trọng của đồng chí Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ. Đây là những ý kiến hết sức quý báu, trong đó có những nội dung rất cơ bản mang tính gợi mở, định hướng cho những đơn vị chức năng của Bộ Công an tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xây dựng lực lượng Cơ yếu CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

 Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá cao công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ trong trong những năm qua. Ngoài việc phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ cơ yếu, thiết kế, cung cấp các sản phẩm mật mã cho hệ Cơ yếu CAND, Ban Cơ yếu Chính phủ đã đặc biệt hỗ trợ Bộ Công an về giải pháp, sản phẩm mật mã trong việc triển khai các đề án, dự án lớn, như Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD; Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 2030 (Đề án 06).

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng khẳng định, trong những năm qua, công tác cơ yếu CAND đã không ngừng được củng cố và phát triển, đáp ứng tốt yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ huy của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; yêu cầu thông tin tác chiến bí mật phục vụ công tác nghiệp vụ của Công an các đơn vị, địa phương, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự, an toàn xã hội , bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Công an.

Kiên định mục tiêu xây dựng lực lượng Viễn thông cơ yếu CAND thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2025. -0
Quang cảnh Hội nghị.

Bên cạnh các kết quả đạt được, đồng chí Thứ trưởng cho rằng, để xây dựng lực lượng Cơ yếu CAND với mục tiêu đến năm 2025 thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vẫn còn một số khó khăn, hạn chế.

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế đó, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu, Cục Viễn thông và Cơ yếu tiếp tục tập trung tham mưu cho Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an triển khai tốt chương trình số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 5/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển Ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 11/8/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 56.

Tham mưu giúp Bộ xây dựng Đề án xây dựng lực lượng viễn thông cơ yếu CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Chủ động đề xuất trang bị phương tiện, xây dựng cơ sở vật chất cho lực lượng làm công tác viễn thông cơ yếu trong toàn lực lượng từ Bộ đến địa phương; Chủ động đề xuất định hướng nguồn nhân lực, công tác đào tạo cán bộ viễn thông có yếu trong toàn ngành.

Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác quản lý Nhà nước về viễn thông, cơ yếu trong toàn ngành, hướng dẫn công tác cơ yếu, an toàn bảo mật thông tin đối với Công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Cục Viễn thông và Cơ yếu quan tâm công tác xây dựng lực lượng, công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác viễn thông cơ yếu.

Đối với các đơn vị chức năng của Bộ Công an,  đồng chíThứ trưởng đề nghị quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng viễn thông, cơ yếu hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tăng cường rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy cũng như quan tâm chế độ chính sách, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác viễn thông cơ yếu toàn ngành.

Kiên định mục tiêu xây dựng lực lượng Viễn thông cơ yếu CAND thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2025. -0
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, đồng chí Vũ Ngọc Thiềm và các đại biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ, thời gian tới, tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ phối hợp để các mặt công tác cơ yếu ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu, bảo đảm hiệu quả.

Với vai trò là cơ quan chuyên môn nghiệp vụ của Chính phủ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ tham gia góp ý kiến cho Bộ Công an trong việc xây dựng Đề án phát triển lực lượng Cơ yếu CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị; quan tâm giúp đỡ đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực làm công tác cơ yếu trong CAND, tăng cường chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ mật mã, bảo mật, an toàn thông tin.

Phối hợp xây dựng chế độ chính sách đối với lực lượng cơ yếu CAND bảo đảm thống nhất của ngành cơ yếu Việt Nam. Đồng thời, quan quan tâm giúp đỡ hỗ trợ nghiên cứu, cung cấp các sản phẩm mật mã, thiết bị chuyên dụng được Bộ Công an đặt hàng, phù hợp yêu cầu công tác cơ yếu và yêu cầu công tác chiến đấu trong CAND, qua đó, giúp lực lượng cơ yếu CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập95
  • Máy chủ tìm kiếm38
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay24,134
  • Tháng hiện tại429,918
  • Tổng lượt truy cập120,400,504
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây