Xây dựng lực lượng Thanh tra CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ hai - 17/08/2020 14:09
Hoạt động thanh tra mở rộng về phạm vi và đi sâu vào nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước, ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng bảo...


Hoạt động thanh tra mở rộng về phạm vi và đi sâu vào nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước, ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng bảo đảm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm trong cả nước, nâng cao hiệu lực quản lý các cấp chính quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền “của dân, do dân và vì dân”.

Là một bộ phận của lực lượng CAND và thuộc hệ thống tổ chức Thanh tra nhà nước, Thanh tra CAND từng bước trưởng thành về mọi mặt và có đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND, cũng như thành tựu chung của Thanh tra Nhà nước.

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2006/NĐ-CP ngày 23/6/2006 về tổ chức và hoạt động thanh tra CAND, trong đó quy định: “Thanh tra CAND là Thanh tra Nhà nước được tổ chức thành hệ thống trong CAND, có chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an”.

Những năm gần đây trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của lực lượng Công an ngày càng nặng nề và có nhiều thay đổi. Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2014 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra CAND trong đó quy định: “Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, cơ quan thanh tra trong Công an nhân dân có trách nhiệm thực hiện và giúp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cùng cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật”. Đồng thời xác định cụ thể nguyên tắc hoạt động, mối quan hệ công tác, hình thức thanh tra, các hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành…

Xây dựng lực lượng Thanh tra CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Thiếu tướng Trần Đức Tuấn trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Thanh tra Công an nhân dân từng bước được kiện toàn từ Bộ đến địa phương. Thanh tra CAND luôn là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua của Ngành Thanh tra và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác: Đã góp phần quan trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thông qua các hoạt động thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã minh oan cho nhiều đơn vị và cán bộ, chiến sĩ, đồng thời phát hiện xử lý, đề nghị đưa ra khỏi lực lượng Công an nhân dân hàng trăm cán bộ, chiến sĩ có những vi phạm về phẩm chất, đạo đức; vi phạm đạo đức nghề nghiệp, quy trình công tác, vi phạm chính sách pháp luật… Góp phần hiệu quả trong việc hoàn thiện cơ chế quản lý, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác của lực lượng CAND.

Qua công tác thanh tra đã phát hiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật có những bất cập, mâu thuẫn, không phù hợp với yêu cầu quản lý trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, từ đó đề nghị Bộ Công an báo cáo đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố Tụng hình sự; thi hành án hình sự, Phòng cháy, chữa cháy; Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ v.v…

Cũng qua công tác thanh tra đã phát hiện nhiều tồn tại trong các mặt công tác của lực lượng Công an các cấp như: Tuần tra, kiểm soát giao thông, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; Quản lý hành chính về an ninh, trật tự, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, quản lý tài chính, tài sản v.v… qua đó kiến nghị với lãnh đạo Bộ chỉ đạo lãnh đạo Công an các cấp tổ chức chấn chỉnh, xử lý sai phạm, chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định, quy trình công tác của lực lượng CAND.

Qua hoạt động thanh tra đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lực lượng CAND cũng như với người dân để tự giác chấp hành, đồng thời đánh giá được thực trạng chấp hành pháp luật, trách nhiệm quản lý của cơ quan, cán bộ được giao quản lý, từ đó đề xuất biện pháp xử lý bảo đảm mọi quy định của pháp luật phải được chấp hành và thực thi hiệu quả trong thực tế.

Qua thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong CAND đã tập trung lực lượng, biện pháp khẩn trương xác minh, làm rõ dấu hiệu tham nhũng để báo cáo, đề xuất lãnh đạo chỉ đạo xử lý đúng người, đúng tội, có biện pháp loại bỏ sơ hở, cơ hội, điều kiện thuận lợi cho tham nhũng phát sinh.

Với những nỗ lực và thành tích đạt được, lực lượng Thanh tra CAND đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhì… nhiều năm được Chính phủ, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Thanh tra CAND được tặng thưởng Huân chương, Huy chương các loại, Cờ thi đua, danh hiệu quyết thắng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuy nhiên, hoạt động thanh tra CAND còn bộc lộ một số bất cập nhất định như: Vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của thanh tra CAND còn có điểm chưa thực sự phù hợp; tổ chức bộ máy còn thiếu tính hệ thống, đồng bộ để bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả; một bộ phận cán bộ làm công tác thanh tra còn thiếu tính chuyên nghiệp, trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp chưa cao; nguồn lực vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động thanh tra chưa được bảo đảm…

Để phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND, trong thời gian tới Thanh tra Công an cần đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, Thanh tra CAND cần đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiến hành thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật. Từ đó khẳng định và làm cho hoạt động của thanh tra thực sự là một trong những cơ chế hữu hiệu trong việc phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng trong CAND, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Thanh tra CAND cần bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND và tình hình thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND để chủ động tiến hành các mặt công tác thanh tra, kịp thời phát hiện những sơ hở trong chính sách, pháp luật nói chung, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự nói riêng; kịp thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các cấp có biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, đảng viên và cán bộ, chiến sĩ, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác Công an; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Hai là, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn bảo đảm quản lý thống nhất công tác thanh tra trong toàn lực lượng; thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra. Chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lực lượng CAND để phục vụ Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

Ba là, chú trọng công tác sơ kết, tổng kết các chuyên đề chuyên sâu trên từng mặt công tác thanh tra, từ đó nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về thanh tra CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Thanh tra CAND trong tình hình mới. Trọng tâm là những vấn đề mới liên quan đến công tác thanh tra chuyên ngành CAND; việc xác định nội hàm thanh tra trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự theo chức năng quản lý của Bộ Công an; phân định và làm rõ sự giao thoa của thanh tra chuyên ngành với thanh tra hành chính; quan hệ phối hợp giữa hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm tra chuyên ngành của các cơ quan quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; phân công, phân cấp lĩnh vực quản lý, địa bàn thanh tra, đối tượng thanh tra phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính.

Bốn là, tăng cường hơn nữa quan hệ phối hợp trong hoạt động thanh tra, phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài CAND, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Trong đó, tập trung thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 04/QCPH-BCA-TTCP ngày 15/8/2014 của Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, nhất là phối hợp trong trao đổi thông tin, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; liên quan đến việc bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; xây dựng, ban hành chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra. Đồng thời, lực lượng Thanh tra CAND cần chủ động trong quan hệ, phối hợp công tác với các đơn vị tham mưu, nghiệp vụ, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và thủ trưởng đơn vị, địa phương được thanh tra.

Năm là, tiếp tục kiện toàn tổ chức thanh tra, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, kỷ cương, liêm chính, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Lực lượng Thanh tra CAND phải là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 08-CT/ĐUCA ngày 9/1/2017 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để lực lượng thanh tra CAND thực sự xứng đáng là “tai mắt của trên, là người bạn của dưới”, “cán bộ thanh tra phải như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Tác giả bài viết: Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập380
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm355
  • Hôm nay37,077
  • Tháng hiện tại2,331,148
  • Tổng lượt truy cập114,376,261
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây