Bằng Thành đạt nhiều kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua

Thứ ba - 16/06/2020 20:51
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bằng Thành (Pác Nặm) tiếp tục vượt khó, phát huy nội lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội... theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Phóng viên có buổi phỏng vấn đồng chí Bế Ngọc Trần- Phó Bí thư Đảng ủy xã về nội dung này.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bằng Thành (Pác Nặm) tiếp tục vượt khó, phát huy nội lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội... theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Phóng viên đã có buổi phỏng vấn đồng chí Bế Ngọc Trần- Phó Bí thư Đảng ủy xã về nội dung này.

 

Bằng Thành đạt nhiều kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua
Đồng chí Bế Ngọc Trần- Phó Bí thư Đảng ủy xã Bằng Thành.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bằng Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Bế Ngọc Trần: Nhờ có sự quan tâm của các cấp, ngành từ tỉnh đến huyện, nên nhiệm kỳ 2015-2020, nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra đều đạt và vượt kế hoạch như: Trồng rừng, thu ngân sách hằng năm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định, quốc phòng quân sự địa phương được củng cố, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể luôn được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Đến nay đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc ngày càng được nâng lên.

Cụ thể: Trong 5 năm qua, cấp uỷ, chính quyền luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân vay vốn và thực hiện các Chương trình 30a, 135, Dự án CSSP, hỗ trợ phát triển sản xuất cho Nhân dân để phát triển đàn gia súc, gia cầm. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, lựa chọn con giống tốt, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi đạt hiệu quả cao, vươn lên thoát nghèo. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân tăng từ 11 triệu đồng/người/năm (năm 2015) lên 18 triệu đồng/người/năm (năm 2019). Đạt 112,5% so với Nghị quyết giao. Tổng sản lượng lương thực đạt 2.820 tấn, đạt 101,6%, lương thực bình quân đạt 731kg/người/năm, bằng 112,4% kế hoạch Nghị quyết đại hội đề ra. Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục được duy trì với tổng đàn trâu, bò, ngựa trên địa bàn xã hơn 1.900 con.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Bằng Thành đã được bố trí nhiều nguồn vốn khác nhau để thực hiện các tuyến đường giao thông nông thôn, đường giao thông đến các khu vực sản xuất. Nhờ đó nhiều người đã có thu nhập cao từ việc sản xuất, khai thác rừng trồng ở địa phương. Từ năm 2015 đến nay xã đã trồng rừng mới và trồng rừng sau khai thác được hơn 300ha, đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ; nhiều hộ thu nhập vài trăm triệu đồng từ trồng rừng sau một chu kỳ 5 - 6 năm. Công tác thu ngân sách hằng năm trên địa bàn đạt và vượt kế hoạch đề ra, riêng năm 2017 xã thu vượt hơn 260% kế hoạch. Toàn xã có 16 thôn với gần 800 hộ dân, hơn 4.000 nhân khẩu, mặc dù địa hình chủ yếu là đồi núi nhưng đã được quan tâm lắp hệ thống điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nhờ đó đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Trên địa bàn xã có hợp tác xã hoạt động khá hiệu quả, giải quyết được hàng chục lao động của địa phương, có thu nhập ổn định…

Phóng viên: Vấn đề khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương như nguồn tài nguyên, nguồn lực lao động trong thời gian tới được Đảng bộ định hướng thế nào?

Đồng chí Bế Ngọc Trần: Xã Bằng Thành có tiềm năng về đất đai, là xã khu vực giáp ranh thuận lợi cho việc giao thương, đồng thời có chợ xã để buôn bán trao đổi hàng hóa. Đây chính là thị trường tiêu thụ tiềm năng của các sản phẩm nông nghiệp (lợn, gia cầm, các sản phẩm nông sản) của người dân địa phương. Hơn nữa, diện tích đất lâm nghiệp, đất canh tác lớn là cơ sở để trồng rừng và phát triển các loại cây trồng, cây ăn quả, cây lương thực, rau màu. Nguồn lực lao động nông thôn dồi dào, vừa là lực lượng cốt yếu để phát triển kinh tế tại địa phương, vừa là nguồn lực để tham gia học tập, lao động tại các công ty trong và ngoài nước để nâng cao thu nhập cho địa phương.

Đến thời điểm này xã đã nhận được nhiều nguồn hỗ trợ, đầu tư từ các chương trình, dự án nhằm xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Không chỉ được đầu tư về cơ sở hạ tầng mà còn được hỗ trợ tham gia vào chuỗi dự án, thành lập các tổ hợp tác nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi theo định hướng thị trường. Đây là cơ sở rất quan trọng để trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền định hướng và có lộ trình thực hiện khai thác thông qua các chương trình, dự án, đề án… để người dân có hướng đi đúng đắn trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhằm nâng cao đời sống vật chất và thúc đẩy phát triển kinh tế cho người dân.

Bằng Thành đạt nhiều kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua - Ảnh minh hoạ 2
Năm 2020, Bằng Thành được đầu tư gần 10 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để mở đường giao thông cho thôn Lủng Mít - Phia Đăm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

 

Phóng viên: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bằng Thành đã gặp những trở ngại, khó khăn gì trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội?

Đồng chí Bế Ngọc Trần: Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua, tuy nhiên Đảng bộ xã cũng đã chỉ ra một số khó khăn, hạn chế như: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn chậm, chưa đồng bộ so với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, nhất là các thôn vùng cao. Một số hộ dân chưa có ý thức tự giác để phấn đấu làm giàu, một số còn ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng thôn bản; công tác tuyên truyền vận động chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Một số cán bộ thực hiện công việc còn mang tính hình thức, do đó hiệu quả công việc đôi khi chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; công tác xoá đói giảm nghèo còn nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao. Trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh vẫn còn thiếu thốn, tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, tảo hôn vẫn còn xảy ra, nhất là đồng bào dân tộc ở các thôn vùng cao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số chi uỷ, chi bộ còn hạn chế về năng lực, chưa nhiệt tình với công việc; một số chi bộ nội dung sinh hoạt chưa được phong phú, hiệu quả sinh hoạt chưa cao, việc tự phê bình và phê bình của đảng viên còn nhiều hạn chế, nể nang. 

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới của Đảng bộ xã Bằng Thành nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và những giải pháp thực hiện?

Đồng chí Bế Ngọc Trần: Phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXI đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trình Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là: Quyết tâm đưa xã Bằng Thành ngày càng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội; bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương pháp luật; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, quốc phòng, an ninh, được đảm bảo giữ vững, ổn định.

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt ổn định từ 2.900 - 3.100 tấn; lương thực bình quân đến năm 2025 đạt 750kg/người/năm. Phấn đấu đến 2025 tổng đàn gia súc có 1.800-2.000 con; đàn lợn 3.000 con. Phấn đấu đến năm 2025 xã đạt 15 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trở lên. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải đến năm 2025 đạt 98% trở lên. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia 100%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 100% (trong đó có 80% hộ sử dụng nước sạch)…

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung nói trên, Bằng Thành đặt ra một số giải pháp để thực hiện như: Vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, đầu tư có trọng tâm trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy việc khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Nỗ lực thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Thường xuyên chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ, chủ động nắm bắt mọi thời cơ của thị trường để vận dụng khai thác tiềm năng, thế mạnh để giảm nghèo và vươn lên.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí./.

Tác giả: V.L

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập285
  • Máy chủ tìm kiếm61
  • Khách viếng thăm224
  • Hôm nay93,400
  • Tháng hiện tại3,172,295
  • Tổng lượt truy cập128,081,589
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây