Ổn định công tác tổ chức cán bộ và hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã mới

Thứ năm - 17/09/2020 10:25
Thời gian qua, cùng với sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng sự đồng thuận của Nhân dân, nhờ đó, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính mới, tình hình kinh tế - xã hội ổn định phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Thời gian qua, cùng với sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ban, ngành, đoàn thể, cùng sự đồng thuận của Nhân dân, nhờ đó, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính mới, tình hình kinh tế - xã hội ổn định phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

 

Ổn định công tác tổ chức cán bộ và hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã mới
Đầu tháng 6/2020, xã Hiệp Lực tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất. Đây là đơn vị hành chính mới của huyện Ngân Sơn được thành lập theo Nghị quyết 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 


Tăng cường công tác tuyên truyền

 

Ngay sau khi Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kế hoạch của tỉnh, của huyện về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được ban hành, các xã, thị trấn đã chú trọng đến công tác thông tin tuyên truyền tại các hội nghị của đơn vị, qua loa truyền thanh...đồng thời, chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể, các chi bộ và các thôn, tổ dân phố tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn về chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhằm tạo sự thay đổi tích cực và tập trung được nguồn lực đầu tư, phát huy tiềm năng của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân và góp phần tinh gọn bộ máy, giảm chi phí hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức...

 

Mặc dù còn những khó khăn nhất định như về chuyển đổi các loại giấy tờ tùy thân của người dân; việc bố trí nhân sự cấp xã...nhưng nhờ có sự chung tay vào cuộc của cấp ủy, các tổ chức đoàn thể nên người dân và cán bộ, công chức tin tưởng và đồng tình ủng hộ.

 

Thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, tỉnh Bắc Kạn có 16 đơn vị hành chính cấp xã thành lập mới trên cơ sở sắp xếp 30 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó, huyện Na Rì: 11; huyện Ngân Sơn: 02; huyện Ba Bể: 02; huyện Chợ Mới: 04; huyện Bạch Thông: 06; huyện Chợ Đồn: 05.

 

Sau khi thành lập số lượng cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố tại các đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập đã dần ổn định. Cụ thể, số lượng cán bộ, công chức cấp xã: 463 người, trong đó: cán bộ: 172, công chức: 291. Số lượng bố trí đúng theo định biên được giao tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ: 300 người. Số lượng dôi dư theo định biên được giao tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ: 163 người. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: 223 người; số lượng dôi dư là: 103 người.

 

Về việc hướng dẫn bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức đối với các đơn vị hành chính, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã bàn bạc thống nhất phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Chỉ đạo thành lập Đảng bộ mới, chỉ định bầu ra Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã. Tại kỳ họp thứ nhất của HĐND cũng đã bầu ra chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND... đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng chức danh công chức, đảm bảo mỗi vị trí đều có người đảm nhiệm...

 

Hoạt động của bộ máy mới dần ổn định

 

Ngay sau khi thành lập đảng bộ xã, thị trấn mới, Đảng ủy các xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng sau sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó tập trung động viên, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức yên tâm công tác, chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị. Đảng ủy kịp thời triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính đã tổ chức hội nghị để thảo luận bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng ủy viên, thảo luận về những nhiệm vụ cần làm ngay sau khi thực hiện sắp xếp. Trong Quy chế đã có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phân công nhiệm vụ, phụ trách cơ sở cho các đồng chí đảng ủy viên; kiện toàn các Ban giúp việc Đảng ủy; ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020; thực hiện các bước tiếp theo trong công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, kỳ họp đã bầu ra Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, các Ban của HĐND, bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, đồng thời Chủ tịch UBND giới thiệu HĐND đã bầu ra các Ủy viên Ủy ban nhân dân.

 

Sau khi được thành lập, UBND các xã, thị trấn đã kịp thời chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, phân công lĩnh vực phụ trách cho các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, thành viên Uỷ ban nhân dân; phân công nhiệm vụ cho đội ngũ công chức xã theo trình độ chuyên môn và năng lực, đồng thời xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Cùng với đó, các địa phương mới cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội...

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn còn tồn tại một số hạn chế như: Trong công tác kiện toàn cán bộ, bố trí công chức: Đã thực hiện theo đúng quy định, tuy nhiên, sau sắp xếp, định biên lại vượt quá so với quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, một số cán bộ, chuyển sang chức danh công chức còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nhân sự một số đơn vị còn có sự biến động, do vậy ảnh hưởng phần nào đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

 

Trong việc chuyển đổi các loại giấy tờ, hiện nay các đơn vị đang thực hiện cấp đổi sổ hộ khẩu cho người dân. Song, số lượng cấp đổi rất lớn, đồng thời do tình hình dịch Covid-19 địa phương chưa thực hiện được việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho người dân theo hướng tập trung mà chỉ thực hiện theo nhu cầu. Trong việc sử dụng cơ sở hạ tầng: Sau khi sắp xếp hai đơn vị số lượng cán bộ, công chức đông, trụ sở, trang thiết bị làm việc tại một số đơn vị chưa đáp ứng nên còn hạn chế phần nào đến việc thực hiện nhiệm vụ... Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao, quyết tâm của cơ sở, sự đồng thuận của người dân cùng với những giải pháp và lộ trình phù hợp sẽ dần giải quyết hợp lý và hài hòa những khó khăn trên./.

 

 

 

Tác giả: Duy Khánh

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập216
  • Máy chủ tìm kiếm53
  • Khách viếng thăm163
  • Hôm nay59,552
  • Tháng hiện tại2,126,932
  • Tổng lượt truy cập119,875,443
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây