Bắc Kạn vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên

Thứ tư - 11/04/2018 12:58
Ngày 11/4/1900, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định lấy phần đất Phủ Thông Hoá lập ra tỉnh Bắc Kạn gồm các châu: Bạch Thông, Chợ Rã, Cảm Hoá (sau đổi thành Na Rỳ), Thông Hoá (sau đổi thành Ngân Sơn). Theo dòng chảy của lịch sử dân tộc, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã đoàn kết, anh dũng, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành độc lập dân tộc. Hòa bình lập lại, Bắc Kạn lại thi đua lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, thách thức để nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.
Bắc Kạn vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên

Bộ mặt nông thôn mới của tỉnh Bắc Kạn ngày càng khởi sắc

          Ngày 11/4/1900, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định lấy phần đất Phủ Thông Hoá lập ra tỉnh Bắc Kạn gồm các châu: Bạch Thông, Chợ Rã, Cảm Hoá (sau đổi thành Na Rỳ), Thông Hoá (sau đổi thành Ngân Sơn). Theo dòng chảy của lịch sử dân tộc, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã đoàn kết, anh dũng, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành độc lập dân tộc. Hòa bình lập lại, Bắc Kạn lại thi đua lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, thách thức để nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Dù là thủa ban đầu, với những phong trào đấu tranh tự phát của lực lượng nghĩa quân do Phùng Bá Chỉ (Ba Kỳ) chỉ huy ở huyện Chợ Mới năm 1889 hay cuộc nổi dậy chống chính sách sưu thuế nặng nề của thực dân, phong kiến của đồng bào Dao ở 02 xã Tân Sơn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông năm 1904… đến các cuộc khởi nghĩa do Đảng lãnh đạo, quân và dân Bắc Kạn đã nêu cao truyền thống yêu nước, kiên cường và bền bỉ đánh đuổi thực dân, đế quốc, góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang, khiến cho quân địch phải khiếp sợ ở những trận đánh tại Đèo Giàng, Đèo Kéo Phay, đồn Phủ Thông… Trong những chiến công đó, đỉnh cao là sự kiện giải phóng Bắc Kạn ngày 24/8/1949 đã mang lại quyền làm chủ, tự do cho nhân dân.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước, Bắc Kạn trở thành một trong sáu tỉnh của căn cứ địa Việt Bắc, cùng cả nước đóng góp sức người, sức của, bảo đảm chi viện cho tiền tuyến lớn “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Đồng thời là hậu phương của hậu phương, tiếp nhận nhân dân, cơ quan, trường học ở các nơi khác đến sơ tán…

Hòa bình lập lại, cùng với cả nước, tỉnh Bắc Kạn lại bắt tay vào công cuộc xây dựng quê hương. Nhất là từ sau ngày tái lập tỉnh 01/01/1997, Bắc Kạn đã đổi mới cách nghĩ, cách làm, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa đường lối đổi mới vào thực tiễn địa phương. Đến nay, tỉnh Bắc Kạn có 07 huyện: Ngân Sơn, Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Đồn, Bạch Thông, Na Rì, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn.

Trải qua 118 năm xây dựng và phát triển, Bắc Kạn luôn phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần tự chủ, tập trung trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, cùng với cả nước thực hiện công cuộc đổi mới và đến nay đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các mặt. Cơ cấu ngành kinh tế chuyển biến phù hợp, bắt đầu phát huy được lợi thế, thế mạnh của tỉnh, trong đó tăng dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp là ngành có tiềm năng, lợi thế của tỉnh, giảm tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng. Đến năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Kạn đạt 5,63% (Khu vực nông, lâm nghiệp tăng 2,52%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 3,59%; khu vực dịch vụ tăng 7,5%); GRDP bình quân đầu người đạt 26,3 triệu đồng. Hiện ngành nông nghiệp có bước tăng trưởng cao, nhiều sản phẩm nông sản có thương hiệu trên thị trường; ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, góp phần lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh; ngành công nghiệp vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả nhất định…

Chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh cũng từng bước được nâng cao, khoa học công nghệ ngày càng phát triển, tài nguyên môi trường được quản lý tốt hơn. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đã tăng qua các năm, chương trình đổi mới giáo dục đã đạt được những kết quả quan trọng, chất lượng giáo dục tăng, tỷ lệ tốt nghiệp THPT và trúng tuyển các trường chuyên nghiệp ngày càng tăng; Công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đã đạt được một số kết quả có ý nghĩa thiết thực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; Công tác quản lý tài nguyên môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm, mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn; công tác chăm sóc trẻ em, người có công được triển khai hiệu quả; hoạt động văn hóa - thể thao, thông tin phát triển ngày càng đa dạng về nội dung và hình thức, góp phần cải thiện đời sống tinh thần cho nhân dân.

Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh của địa phương luôn được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Các chương trình, chính sách dân tộc được tổ chức thực hiện tốt, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đồng bào các dân tộc; Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai thực hiện hiệu quả, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, an ninh văn hoá, an ninh kinh tế.

Kết cấu hạ tầng được tăng cường, một số dự án trọng điểm đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Dự án xây dựng, nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đến các xã miền núi đặc biệt khó khăn (ĐT 258); Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 257 Bắc Kạn - Chợ Đồn; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3B; Trụ sở HĐND - UBND huyện Ngân Sơn, huyện Ba Bể; Trường THPT chuyên Bắc Kạn,... Trong đó đã hoàn thành 09 công trình đường giao thông với hơn 200km đường bộ, 06 chiếc cầu dàn thép và hệ thống 07 cầu treo trên địa bàn. Thị xã Bắc Kạn - trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh trở thành Thành phố Bắc Kạn… Qua đó tạo ra động lực mới cho sự phát triển của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của các địa phương khác nói riêng.

Phấn khởi và tự hào trước những thành tựu đã đạt được, trong những ngày này Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đang ra sức thi đua lao động, sản xuất gắn với tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 118 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn. Đây là dịp để chúng ta tự hào về truyền thống yêu nước, đoàn kết, tinh thần cách mạng kiên cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc của các thế hệ cha anh đi trước. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, cùng chung sức, chung lòng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, góp phần chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và của tỉnh, tạo động lực to lớn trong việc triển khai tuyên truyền việc học tập Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, góp phần đưa Bắc Kạn tiến bước trên con đường hội nhập và phát triển bền vững./.

Tác giả: Thu Cúc

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập453
  • Máy chủ tìm kiếm142
  • Khách viếng thăm311
  • Hôm nay10,910
  • Tháng hiện tại1,866,424
  • Tổng lượt truy cập153,902,028
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây