DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH, CƠ SỞ VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN PCCC TRONG THÁNG 11/2022

Chủ nhật - 13/11/2022 20:23
 
STT TÊN CÔNG TRÌNH, CƠ SỞ NỘI DUNG VI PHẠM SỐ QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT
 1.  
Cửa hàng gas Nông Ngọc Tùng Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 44 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi làm che khuất, cản trở lối tiếp cận phương tiện phòng cháy và chữa cháy” Quyết định số 01/QĐ-XPHC ngày 26/10/2022 của Công an huyện Ngân Sơn
 1.  
Công ty cổ phần y dược và thiết bị y tế Viết Đức Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 300.000 đống đến 500.000 đồng đối với hành vi không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi, hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật”. Quyết định số 134/QĐ-XPHC ngày 28/10/2022 của Công an thành phố Bắc Kạn
 1.  
Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản”.
Vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều 47 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 1.000.000 đống đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc chuyên ngành theo quy định của pháp luật”.
Quyết định số 08/QĐ-XPHC ngày 13/10/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
 1.  
DNTN Lộc An Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt  tiền từ 300.000 đống đến 500.000 đồng đối với hành vi không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi, hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật”. Quyết định số 09/QĐ-XPHC ngày 17/10/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
 1.  
DNTN Lan Anh Vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không có hồ sơ theo dõi hệ thống chống sét theo quy định của pháp luật”. Quyết định số 10/QĐ-XPHC ngày 17/10/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
 1.  
Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Ba Bể Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 300.000 đống đến 500.000 đồng đối với hành vi không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi, hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật”.
Vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 2.000.000 đống đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, cáp dẫn điện hoặc thiết bị đóng ngắt, bảo vệ hoặc thiết bị sử dụng điện không bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật”.
Vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét theo quy định của pháp luật”.
Quyết định số 11/QĐ-XPHC ngày 18/10/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
 1.  
Công ty TNHH
Hoàng Tiến
Vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 300.000 đống đến 500.000 đồng đối với hành vi không cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”. Quyết định số 12/QĐ-XPHC ngày 18/10/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
 1.  
Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Na Rì Vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 300.000 đống đến 500.000 đồng đối với hành vi không cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”.
Vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 44 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 100.000 đống đến 300.000 đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện chữa cháy thông dụng không bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật;”.
Quyết định số 13/QĐ-XPHC ngày 19/10/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
 1.  
DNTN Tuấn Long Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 300.000 đống đến 500.000 đồng đối với hành vi không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi, hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật”. Quyết định số 14/QĐ-XPHC ngày 19/10/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
 1.  
Công ty TNHH Doanh Đạt Vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 300.000 đống đến 500.000 đồng đối với hành vi không cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”.
Vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 100.000 đống đến 300.000 đồng đối với hành vi niêm yết nội quy, biển báo, biển cấm, sơ đồ, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở nơi bị che khuất tầm nhìn hoặc để bị mất tác dụng;”.
Quyết định số 15/QĐ-XPHC ngày 21/10/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
 1.  
Hợp tác xã Thắng Lợi Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 300.000 đống đến 500.000 đồng đối với hành vi không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi, hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật”.
Vi phạm quy định tại điểm b  khoản 1 Điều 31 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 300.000 đống đến 500.000 đồng đối với hành vi không cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”.
Quyết định số 16/QĐ-XPHC ngày 21/10/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
 1.  
Công ty TNHH Đức Giang Bắc Kạn Vi phạm quy định tại điểm b  khoản 1 Điều 31 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 300.000 đống đến 500.000 đồng đối với hành vi không cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”. Quyết định số 17/QĐ-XPHC ngày 26/10/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
 1.  
Công ty TNHH Kim An An Vi phạm quy định tại điểm b  khoản 2 Điều 38 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 8.000.000 đống đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”.
Vi phạm quy định tại điểm a  khoản 3 Điều 41 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 2.000.000 đống đến 3.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ chưa được phê duyệt theo quy định của pháp luật”.
Quyết định số 22/QĐ-XPHC ngày 28/10/2022 của Công an tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn Vi phạm quy định tại điểm a  khoản 1 Điều 31 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 300.000 đống đến 500.000 đồng đối với hành vi không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật”. Quyết định số 18/QĐ-XPHC ngày 28/10/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
 1.  
Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn Vi phạm quy định tại điểm a  khoản 1 Điều 44 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 100.000 đống đến 300.000 đồng đối với hành vi làm che khuất, cản trở lối tiếp cận phương tiện phòng cháy và chữa cháy”. Quyết định số 19/QĐ-XPHC ngày 31/10/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
 1.  
Chi nhánh Công ty TNHH Kẻ Gỗ tại Bắc Kạn Vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 38 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt  tiền từ 8.000.000 đống đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”. Quyết định số 25/QĐ-XPHC ngày 31/10/2022 của Công an tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam Vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 38 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 8.000.000 đống đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”.
Vi phạm quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 44 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 500.000 đống đến 1.500.000 đồng đối với hành vi làm mất, hỏng hoặc làm mất tác dụng phương tiện chữa cháy thông dụng, chất chữa cháy, thiết bị, dụng cụ thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy”.
Quyết định số 26/QĐ-XPHC ngày 31/10/2022 của Công an tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hồng Ngọc Vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 300.000 đống đến 500.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản”.
Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 2.000.000 đống đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thay đổi thiết kế hoặc thông số chủ yếu của hệ thống điện, thiết bị điện mà không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận”.
Vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 44 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 15.000.000 đống đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật”.
Quyết định số 27/QĐ-XPHC ngày 03/11/2022 của Công an tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Cơ sở kinh doanh, mua bán, sửa chữa điện thoại Duy Dũng Vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 41 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 3.000.000 đống đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ”. Quyết định số 1113/QĐ-XPHC ngày 07/11/2022 của Công an huyện Ba Bể

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
 • Đang truy cập548
 • Máy chủ tìm kiếm152
 • Khách viếng thăm396
 • Hôm nay126,205
 • Tháng hiện tại3,327,889
 • Tổng lượt truy cập159,444,390
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây