Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://congan.backan.gov.vn


Chợ Mới: Người có uy tín dân tộc thiểu số phát huy tốt vai trò trong giữ gìn ANTT

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách phát triển toàn diện, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có ý thức vươn lên, không cam chịu đói nghèo, phát huy nội lực, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp. Nhiều chương trình đầu tư vào vùng DTTS đã thực hiện có hiệu quả, cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Để đạt được thành tích như vậy có một phần đóng góp không nhỏ của người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Chợ Mới. Người có uy tín là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, có ảnh hưởng rộng lớn đối với cộng đồng dân cư. Họ đã có những đóng góp to lớn trong việc đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH tại địa bàn cơ sở
Công an huyện Chợ Mới tổ chức cho người có uy tín trên địa bàn huyện báo công tại khu di tích lịch sử K9

Công an huyện Chợ Mới tổ chức cho người có uy tín trên địa bàn huyện báo công tại khu di tích lịch sử K9

Hiện nay, trên địa bàn huyện Chợ Mới có hơn 10.285 hộ với 41.469 nhân khẩu, trong đó người DTTS chiếm hơn 81%. Mỗi thôn, bản, tổ, phố đều có người uy tín (già làng, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố) được đồng bào tín nhiệm. Do đó, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài, góp phần vận động quần chúng nhân dân cùng chung sức xây dựng huyện nhà. Người có uy tín trên địa bàn huyện Chợ Mới đã đi đầu trong việc vận động, tuyên truyền nhân dân đoàn kết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, các tệ nạn.  Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, góp phần không nhỏ đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phối hợp với lực lượng Công an huyện trong tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật tại 16 xã, thị trấn, 81 thôn bản, tổ phố với 3.826 lượt người tham gia, nhân dân cung cấp 157 nguồn tin và nhiều ý kiến đóng góp có giá trị giúp lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn. Người có uy tín đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, trực tiếp tham gia giải quyết 5 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, 5 vụ hòa giải, vận động  người dân từ bỏ tệ nạn xã hội… Người có uy tín trên địa bàn huyện Chợ Mới thời gian qua đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân, nêu gương sáng, tích cực đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là bài trừ các tệ nạn xã hội, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đẩy mạnh sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, việc hoạt động có hiệu quả của MTTQ và tổ chức đoàn thể nhân dân trong huyện, các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình trong việc vận động và tổ chức nhân dân đồng sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương, góp phần xây dựng làng bản, quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tác giả: Hùng Thế Hoàng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây