Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an đơn vị, địa phương

Thứ hai - 30/11/2020 16:18
Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công...


Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các vụ chức năng của các ban Đảng Trung ương; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các đơn vị trực thuộc Bộ và Đảng ủy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Trong hơn một năm qua, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tác động tới công tác Công an. Lực lượng CAND vừa trải qua một bước đột phá mạnh mẽ về tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, điều động Công an chính quy về xã... thì lại tập trung quyết liệt cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đại hội đảng các cấp; tích cực chuẩn bị tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong CAND.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an đơn vị, địa phương
Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an đơn vị, địa phương - Ảnh minh hoạ 2
Bộ trưởng Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự hội nghị.

Quán triệt Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và các hướng dẫn của Trung ương, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong CAND và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII bảo đảm mục tiêu, yêu cầu, nội dung, tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị; thực sự mẫu mực, tiêu biểu như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Báo cáo chính trị trình đại hội được nhiều cấp ủy chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học, bám sát văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp và quán triệt sâu sắc tinh thần dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; phát huy được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên, trí thức CAND, tạo sự thống nhất cao trong đảng bộ, chi bộ, đơn vị. Nhiều báo cáo chính trị xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ tới, nhất là các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an đơn vị, địa phương - Ảnh minh hoạ 3
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Công tác nhân sự đại hội đảng các cấp được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy trình và đúng người, đúng việc. Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy các cấp đã chủ động làm tốt việc điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ trước đại hội. Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xây dựng công phu, xác định rõ yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng cấp ủy theo Quy định số 192 của Bộ Chính trị. Với việc thực hiện chặt chẽ quy trình nhân sự nên các đồng chí trúng cử có số phiếu tín nhiệm cao, các đồng chí thủ trưởng đơn vị được bầu giữ chức bí thư cấp ủy.

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trong CAND đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT phục vụ đại hội đảng các cấp; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động chào mừng các ngày lễ của đất nước, 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Đại hội XIII của Đảng; đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phòng chống thiên tai, bão lũ theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ...

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an đơn vị, địa phương - Ảnh minh hoạ 4
Thứ trưởng Bùi Văn Nam điều hành tham luận tại hội nghị.

Dưới sự điều hành của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, khẳng định những ưu điểm, kết quả đạt được; thẳng thắn nêu rõ những tồn tại trong công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm có giá trị thực tiễn để chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị. Nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác tổ chức đại hội đảng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác của đảng bộ, đơn vị nhiệm kỳ tới, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng đây mới là kết quả, thành công bước đầu.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an đơn vị, địa phương - Ảnh minh hoạ 5
Đồng chí Hà Ban phát biểu tại hội nghị.

Theo Bộ trưởng, đại hội các cấp đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, bầu được đội ngũ cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; nhưng nhiệm vụ chính trị của đảng bộ trong cả nhiệm kỳ vẫn còn ở phía trước. 

"Vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định nhất là ở công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết. Nếu chúng ta không làm tốt vấn đề này thì dù nghị quyết có hay đến mấy, có đúng đến mấy cũng không làm chuyển biến được tình hình, thậm chí còn làm giảm vai trò lãnh đạo của Đảng" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cấp ủy đảng trong CAND nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện và ban hành các văn kiện của đại hội. Thực hiện việc phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ cấp ủy theo phương án nhân sự đã được duyệt. Chú trọng và làm tốt công tác chính trị, tư tưởng. Kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa để triển khai tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa nghị quyết vào thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an đơn vị, địa phương - Ảnh minh hoạ 6
Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an đơn vị, địa phương - Ảnh minh hoạ 7
Bộ trưởng Tô Lâm tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy đảng trong CAND tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ bảo vệ ANTT; tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là về công tác nhân sự, góp phần tích cực vào thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Sớm báo cáo Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng phương án giới thiệu nhân sự Công an tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV và định hướng giới thiệu nhân sự Công an tham gia đại biểu HĐND các cấp.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an đơn vị, địa phương - Ảnh minh hoạ 8
Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an đơn vị, địa phương - Ảnh minh hoạ 9
Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý việc tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương và các tổ chức đảng trong CAND thực sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về phẩm chất và năng lực lãnh đạo; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng tinh nhuệ, hiện đại...

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an đơn vị, địa phương - Ảnh minh hoạ 10
Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu dự hội nghị.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã tặng Bằng khen cho 48 tập thể, 104 cá nhân các đơn vị trực thuộc Bộ có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và trong tham mưu phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; Bộ trưởng Tô Lâm tặng Bằng khen cho 54 tập thể, 125 cá nhân thuộc Công an các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và trong tham mưu phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Tác giả: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập531
  • Máy chủ tìm kiếm177
  • Khách viếng thăm354
  • Hôm nay142,386
  • Tháng hiện tại2,245,675
  • Tổng lượt truy cập154,281,279
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây