Xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ Công an

Chủ nhật - 11/03/2018 11:25
Để triển khai đợt thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân, Công an TP Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả gắn với những lời dạy của Bác. Báo CAND đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, xung quanh nội dung này.


PV: Triển khai đợt thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND, xin Thiếu tướng cho biết Công an TP Hồ Chí Minh (CATP) đã và đang thực hiện những nội dung công tác nổi bật nào?

Thiếu tướng Ngô Minh Châu: Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong CATP nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, qua đó khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, quyết tâm phấn đấu thực hiện nghiêm túc những lời Bác dạy, CATP đã có kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11-3-1948 - 11-3-2018) với chủ đề “Nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, Vì an ninh Tổ quốc”. 

Trong đó, chỉ đạo toàn lực lượng CATP tổ chức một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, xem đây là một dịp cần thiết để giúp CBCS ôn lại, thấm nhuần sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng lẫn giá trị thực tiễn Sáu điều dạy của Bác đối với lực lượng CAND, giúp mỗi CBCS và lực lượng CATP vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố mang tên Bác.

Xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ Công an
Những buổi gặp mặt báo chí của Công an TP Hồ Chí Minh luôn có ý nghĩa thiết thực trong việc trao đổi, cung cấp thông tin.

Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP cũng luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo Sáu điều dạy của Bác, xem đây là công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và của đảng viên, CBCS gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết số 04 ngày 30-10-2016 của Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; lãnh đạo các đơn vị gắn bó, sâu sát với CBCS, kịp thời phát hiện, uốn nắn, giải quyết những lệch lạc về tư tưởng, đạo đức, không để xảy ra sai phạm kỷ luật.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị trực thuộc tùy theo tình hình, đặc điểm của đơn vị mình xác định rõ những nội dung đột phá để đề ra tiêu chí, khẩu hiệu hành động thiết thực, cụ thể, phù hợp nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, trọng dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; tăng cường cải cách hành chính, giảm thủ tục phiền hà, cải tiến cách làm việc để tạo điều kiện thuận tiện nhất cho nhân dân.

PV: Để nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa Sáu điều Bác dạy CAND, CATP đã có những việc làm cụ thể, thiết thực gì?

Thiếu tướng Ngô Minh Châu: Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP thường xuyên quan tâm chỉ đạo cấp ủy, các đơn vị bằng nhiều hình thức làm cho mỗi CBCS có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng và hành động, khơi dậy ý thức nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện các mặt công tác, ra sức thi đua yêu nước, phát huy truyền thống vẻ vang của CATP anh hùng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu đã đề ra, chú trọng tập trung:

- Nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP các chủ trương giải pháp và đề ra các biện pháp công tác phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định an ninh chính trị trong mọi tình huống.

- Tập trung trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” gây án, các băng nhóm lưu manh côn đồ hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi; tội phạm chống người thi hành công vụ; tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường; chỉ đạo tập trung điều tra làm rõ, kiên quyết xử lý nghiêm các vụ án trọng điểm gây bức xúc trong dư luận...

- Tích cực đổi mới và thực hiện tốt các nội dung, hình thức, phương pháp phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, gắn với các phong trào thi đua ở cơ sở, phong trào thi đua của các ngành, các đoàn thể; tập trung đẩy mạnh phong trào ở các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

Kết quả bước đầu cho thấy đã tạo được sự chuyển biến rõ nét, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phát hiện và ngăn chặn kịp thời âm mưu phá hoại, gây mất ANTT trên địa bàn thành phố; phát huy hiệu quả các biện pháp đấu tranh nên các loại án xâm phạm tài sản đều được kéo giảm; tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, khám phá nhiều vụ án buôn bán ma túy, tội phạm lĩnh vực kinh tế...; 

Công tác dân vận trong CATP ngày một nâng lên, đã được khơi dậy và huy động được sức mạnh của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở; công tác cải cách hành chính đã tạo được những bước đột phá, nhất là trong công tác quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời các công việc của nhân dân, giảm bớt thời gian, thủ tục, tránh gây phiền hà cho nhân dân; đã có nhiều gương dũng cảm trong truy bắt tội phạm, gương điển hình trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, trong ý thức phục vụ nhân dân… 

PV: Nhằm phát huy kết quả đợt thi đua kỷ niệm 70 năm Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND, CATP Hồ Chí Minh có những công tác trọng tâm nào trong năm 2018, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố?

Thiếu tướng Ngô Minh Châu: Để tiếp tục phát huy đợt thi đua kỷ niệm 70 năm Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND, trong các nội dung công tác trọng tâm năm 2018, CATP sẽ tập trung triển khai có hiệu quả đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao toàn diện chất lượng và hiệu quả hoạt động của Cảnh sát khu vực, Công an phường, xã, thị trấn”; ưu tiên tăng cường cán bộ trực tiếp chiến đấu cấp cơ sở, địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, tổ chức giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”; 

Siết chặt kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong công tác, cải tiến lề lối làm việc của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới; cải cách hành chính theo hướng phục vụ tối đa cho quần chúng nhân dân; Tiếp tục nghiên cứu để tham mưu và triển khai các giải pháp công tác vừa mang tính lâu dài, vừa tạo tính đột phá; đặc biệt chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lực lượng Công an. 

Triển khai thực hiện đề án “Ứng dụng Khoa học - Công nghệ hiện đại vào công tác đảm bảo an ninh trật tự TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025”. Tập trung công tác xây dựng lực lượng trong CATP; tăng cường giám sát, kiểm tra thường xuyên các đơn vị Công an làm nhiệm vụ tiếp xúc trực tiếp với người dân; chú trọng xây dựng hình ảnh người CAND chính quy hiện đại, ngày càng thân thiện với người dân, được dân tin yêu…

Đặc biệt, với quyết tâm xây dựng CATP ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu và đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới theo phương châm hành động năm 2018 mà Đảng ủy CATP đề ra là “Chủ động, đổi mới, hiện đại, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Ban Giám đốc CATP tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Trong đó, cuộc vận động có yêu cầu mới là mỗi đơn vị phải xác định khâu đột phá để tự phát động và quyết tâm thực hiện, chú trọng nâng cao nhận thức, xây dựng tác phong văn minh, văn hóa ứng xử và nhất là ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, tạo được hình ảnh đẹp của người CBCS Công an trong lòng nhân dân, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn CATP, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Đảng bộ và chính quyền thành phố đã giao cho CATP.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập485
  • Máy chủ tìm kiếm121
  • Khách viếng thăm364
  • Hôm nay128,496
  • Tháng hiện tại1,933,536
  • Tổng lượt truy cập153,969,140
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây