Nh?m góp ph?n xây d?ng môi tr??ng kinh doanh thu?n l?i, an toàn, lành m?nh và nâng cao ch?t l??ng công tác gi?i quy?t th? t?c hành chính, Công an t?nh ?ã ban hành K? ho?ch s? 471/KH-CAT-PV01 ngày 30/11/2023 v? t? ch?c H?i ngh? ??i tho?i tr?c tuy?n v?i doanh nghi?p, h?p tác xã, h? kinh doanh trên ??a bàn t?nh n?m 2023, d? ki?n t? ch?c cu?i tháng 12/2023.
      Công an t?nh ti?p nh?n ph?n ánh, ki?n ngh?, câu h?i c?a doanh nghi?p, h?p tác xã, h? kinh doanh trên ??a bàn v? nh?ng v?n ?? liên quan ??n tình hình, công tác ??m b?o an ninh tr?t t?; nh?ng v??ng m?c trong th?c hi?n th? t?c hành chính thu?c th?m quy?n gi?i quy?t c?a Công an t?nh, th?i gian ti?p nh?n câu h?i t? ngày 01/12/2023, các câu h?i g?i ??n s? ???c tr? l?i, gi?i ?áp t?i H?i ngh? ??i tho?i c?a Công an t?nh.  
      Công an t?nh trân tr?ng kính m?i các doanh nghi?p, h?p tác xã, h? kinh doanh g?i câu h?i, ph?n ánh ki?n ngh? t?i m?c “G?i ph?n h?i” d??i ?ây; ho?c g?i qua ??a ch? gmail: conganbackan@gmail.com; S? ?i?n tho?i: 069.2549.159
 
Gửi phản hồi
Mã bảo mật
Thống kê
  • Đang truy cập319
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm286
  • Hôm nay48,946
  • Tháng hiện tại2,045,251
  • Tổng lượt truy cập167,797,799
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây