STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 tt67 08/03/2020 NỘI DUNG CÔNG KHAI
Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Kạn
52 tt67 02/03/2020 NỘI DUNG CÔNG KHAI
Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Kạn
53 tt67 23/02/2020 NỘI DUNG CÔNG KHAI
Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Kạn
54 18/2020/TT-BCA 19/02/2020 Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của LLCAND
55 15/2020/TT-BCA 11/02/2020 Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội
56 tt67 09/02/2020 NỘI DUNG CÔNG KHAI Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Kạn
57 tt67 02/02/2020 CÔNG KHAI KẾ HOẠCH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT CỦA PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG
58 tt67 29/01/2020 CÔNG KHAI KẾ HOẠCH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT CỦA PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG
59 tt67 16/01/2020 CÔNG KHAI KẾ HOẠCH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT CỦA PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG
60 67/2019/TT-BCA 27/11/2019 Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
61 102/PV01-PC 01/07/2019 Thông báo văn bản mới ban hành và hiệu lực Điều ước quốc tế (quý II/2019)
62 14/CT-TTg 06/06/2019 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH MẠNG NHẰM CẢI THIỆN CHỈ SỐ XẾP HẠNG CỦA VIỆT NAM
63 37/PV01-PC 01/04/2019 Thông báo văn bản mới ban hành và hiệu lực Điều ước quốc tế (quý I/2019)
64 02/CT-TTg 22/01/2019 Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp
65 02/PV01-PC 07/01/2019 Thông báo văn bản mới ban hành và hiệu lực Điều ước quốc tế (quý IV/2018)
66 112/PV01-PC 27/09/2018 Thông báo văn bản mới ban hành (quý III/2018)
67 127/2017/NĐ-CP 15/11/2017 VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC NIÊM PHONG, MỞ NIÊM PHONG VẬT CHỨNG
68 332-CV/ĐUCA + mẫu 09/07/2017 Mẫu kiểm điểm Nghị quyết TW4 (khóa XII)
69 86-QĐ/TW 31/05/2017 Quy định giám sát trong Đảng
70 Chỉ thị số 16/CT-TTg 03/05/2017 CHỈ THỊ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
71 55-QĐ/TW 18/12/2016 Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên
72 1820/V24-P7 20/10/2016 Thông báo kết luận của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm tại hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu năm 2016
73 3916/QĐ-BCA-V24 13/09/2016 Quyết định Kiên toàn Ban chỉ đao phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công an
74 3915/QĐ-BCA-V24 13/09/2016 Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công an nhân dân
75 14/TB-BCA-V24 13/09/2016 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ công an
76 26/CT-TTg 04/09/2016 Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp
77 47-QĐ/TW 31/10/2011 Quy định về những điều đảng viên không được lam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây