Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023

Chủ nhật - 10/09/2023 12:27
THỂ LỆ
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên gọi Cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023.
2. Đối tượng và phạm vi dự thi
Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, được chia thành 02 nhóm đối tượng tham gia gồm:
- Nhóm 1: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang của tỉnh.
- Nhóm 2: Nhân dân trên địa bàn tỉnh (bao gồm học sinh, sinh viên, người lao động trong các doanh nghiệp và người dân không thuộc nhóm đối tượng 1).
* Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ soạn thảo câu hỏi - đáp án Cuộc thi và Tổ Thư ký Ban Tổ chức Cuộc thi không được tham gia thi.
3. Nội dung
- Tìm hiểu về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ ngành Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số; những kết quả chuyển đổi số của tỉnh đã đạt được; cách thức khai thác, sử dụng các ứng dụng số thuộc hệ thống chính quyền số, kinh tế số, xã hội số phù hợp người dân, doanh nghiệp hiện nay và một số kiến thức cơ bản về đảm bảo an toàn thông tin mạng.
- Các tài liệu liên quan được ban hành kèm theo Thể lệ này.
4. Hình thức tham gia dự thi
Các đối tượng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 chủ động truy cập vào địa chỉ trang web https://thitructuyenchuyendoiso.backan.gov.vn thông qua máy vi tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet để dự thi (đường link truy cập đồng thời được gắn trên trang/cổng TTĐT tỉnh và của các sở, ban, ngành, địa phương).
5. Thời gian tổ chức Cuộc thi, chấm giải và tổng kết Cuộc thi
- Thời gian mở hệ thống thi trực tuyến: Bắt đầu từ 00h00’ ngày 10/9/2023 và kết thúc vào 24h00’ ngày 30/9/2023 (20 ngày).
- Tổng kết, công bố và trao giải cuộc thi: Dự kiến tháng 10/2023.
II. HƯỚNG DẪN DỰ THI
1. Cách thức, thời gian thi
- Người tham gia thi phải thực hiện đầy đủ 02 phần thi, gồm:
+ Phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Người tham gia thi phải trả lời đủ 30 câu hỏi trắc nghiệm trên hệ thống.
Phần thi câu hỏi dự đoán: Đưa ra dự đoán tổng số người tham gia Cuộc thi.
- Thời gian làm bài dự thi tối đa 30 phút.
- Mỗi người được tham gia không quá 5 lần thi.
2. Cách thức tạo tài khoản và đăng nhập tài khoản để dự thi
Người dự thi thực hiện các bước đăng ký, tạo tài khoản dự thi thông qua các bước cụ thể sau:
- Bước 1: Truy cập vào địa chỉ trang web của Cuộc thi (https://thitructuyenchuyendoiso.backan.gov.vn) thông qua máy vi tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet.
- Bước 2: Chọn mục Đăng ký. Sau đó lựa chọn đối tượng phù hợp  (nhóm 1 hoặc nhóm 2) và điền đầy đủ các thông tin yêu cầu trong mục đăng ký, gồm:
+ Họ và tên.
+ Số chứng minh thư Nhân dân hoặc căn cước công dân.
+ Số điện thoại liên hệ.
+ Cơ quan/đơn vị đang công tác (đối với nhóm 1).
+ Địa chỉ thường trú/tạm trú.
+ Ngày/tháng/năm sinh.
+ Đặt mật khẩu và xác nhận mật khẩu kèm mã xác nhận.
(Lưu ý: Trong trường hợp người dự thi là hội viên/đoàn viên của một trong bốn tổ chức đoàn thể gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh sẽ thực hiện chọn và tích chọn 01 tổ chức đoàn thể mà mình là hội viên/đoàn viên để làm căn cứ xác định giải).
Khi thực hiện xong các bước nêu trên, hệ thống tự động tạo tài khoản cho người vừa đăng ký dự thi.
- Bước 3: Đăng nhập tên tài khoản và mật khẩu để dự thi.
- Bước 4: Trả lời lần lượt 30 câu hỏi trắc nghiệm do hệ thống tự động đưa ra. Cách thức trả lời từng câu hỏi như sau: Người dự thi đọc kỹ câu hỏi và lựa chọn 01 phương án trả lời mà người dự thi cho là đúng nhất. Sau khi trả lời đủ 30 câu hỏi, người dự thi sẽ nhập dự đoán tổng số người tham gia dự thi cuộc thi. Sau đó nhấp vào mục “Nộp bài” để kết thúc phần dự thi.
III. TIÊU CHÍ, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Tiêu chí giải
- Đúng đối tượng và phạm vi dự thi.
- Người dự thi phải nhập đầy đủ thông tin yêu cầu tại phần thông tin đăng ký và thực hiện đầy đủ cả 02 phần thi trên hệ thống.
- Bài dự thi phải được hệ thống xác nhận đã nộp bài và hoàn thành phần thi.
2. Cơ cấu giải thưởng
2.1. Số lượng và giá trị giải cá nhân (62 giải):
- Trên cơ sở kết quả thi của những người tham gia thi, Ban Tổ chức xếp theo số câu trả lời đúng từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo tiêu chí nêu tại mục 1 phần này. Trường hợp người thi thực hiện nhiều lần thi thì Ban Tổ chức sẽ chọn kết quả có lợi hơn cho người dự thi.
- Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng bằng nhau thì căn cứ vào kết quả phần thi trả lời câu hỏi dự đoán tổng số người tham gia Cuộc thi đúng hoặc gần đúng nhất.
- Trường hợp nhiều người tham gia Cuộc thi có cùng kết quả trả lời phần thi dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất tổng số người tham gia Cuộc thi thì Ban Tổ chức sẽ ưu tiên theo thứ tự: Người dự thi sớm hơn (ưu tiên 1); thời gian làm bài nhanh hơn (ưu tiên 2).
2.1.1. Số lượng và giá trị các nhóm giải thưởng:
* Giải thưởng dành cho cá nhân thuộc nhóm 1, gồm:
- 01 giải Nhất: Trị giá 2.000.000 đồng.
- 03 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng.
- 05 giải Ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.
- 10 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng.
* Giải thưởng dành cho cá nhân thuộc nhóm 2, gồm:
- 01 giải Nhất: Trị giá 2.000.000 đồng;
- 05 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng;
- 10 giải Ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
- 15 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng.
* Giải thưởng dành cho hội viên/đoàn viên thuộc các tổ chức đoàn thể (gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh), mỗi tổ chức đoàn thể sẽ có 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba, cụ thể:
- 04 giải Nhất: Mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng;
- 04 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 800.000 đồng;
- 04 giải Ba: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng
2.2. Số lượng và giá trị giải tập thể (21 giải):
- Đối với khối Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Trên cơ sở kết quả dự thi của các cá nhân, Ban Tổ chức sẽ thống kê cụ thể số lượng người của từng cơ quan đã tham gia dự thi trên hệ thống và xét lần lượt các tiêu chí như sau: Đơn vị có trung bình số câu trả lời đúng cao nhất, trung bình thời gian trả lời bài thi ngắn nhất và có cá nhân tham gia cuộc thi đạt giải/tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị hiện có (theo số liệu của cơ quan có thẩm quyền cung cấp) để xếp thứ tự xét giải tập thể cho các cơ quan, đơn vị.
- Đối với khối cấp huyện và khối xã, phường, thị trấn: Trên cơ sở kết quả dự thi của các cá nhân, Ban Tổ chức sẽ thống kê cụ thể số lượng người dân có địa chỉ thường trú/tạm trú tại địa phương đã tham gia dự thi trên hệ thống và xét lần lượt các tiêu chí như sau: Đơn vị có trung bình số câu trả lời đúng cao nhất, thời gian trả lời bài thi ngắn nhất/tổng số người dân của địa phương hiện có theo số liệu do Cục Thống Kê cung cấp, để xếp thứ tự giải tập thể cho các địa phương.
(Lưu ý: Đối với khối Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh chỉ xét khi đảm bảo tối thiểu 80% cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động tham gia; với khối cấp huyện và khối xã, phường, thị trấn chỉ xét khi đảm bảo tối thiểu 50% dân số của địa phương đó tham gia).
Người dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dự thi sẽ được ghi nhận đồng thời kết quả tại cơ quan công tác và kết quả tại địa bàn xã/phường/thị trấn, huyện/thành phố theo địa chỉ thường trú/tạm trú khai báo trong tài khoản để đánh giá, xếp hạng giải tập thể của khối huyện và khối xã, phường, thị trấn.
2.2.1. Ban Tổ chức xếp giải cho 04 khối như sau:
- Khối xã, phường, thị trấn: 16 giải (Ban Tổ chức sẽ lựa chọn và trao giải cho 02 xã/phường/thị trấn có kết quả tốt nhất trong mỗi huyện/thành phố).
- Khối cấp huyện: 01 giải cho 01 huyện/thành phố có kết quả tốt nhất.
- Khối các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: 04 giải (gồm: 02 giải cho cơ quan thuộc khối sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có từ 100 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trở xuống; 02 giải cho cơ quan thuộc khối sở, ban, ngành cấp tỉnh có trên 100 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động).
2.2.2. Giá trị giải thưởng: Mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng.
IV. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
1. Không công nhận kết quả thi
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả thi đối với người tham gia Cuộc thi trong các trường hợp nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác.
Các trường hợp khác do Ban Tổ chức quyết định.
2. Giải quyết khiếu nại
Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày Ban Tổ chức công bố kết quả Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản hoặc khiếu nại trực tiếp đến Ban Tổ chức Cuộc thi để xem xét, giải quyết (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông - Cơ quan Thường trực của Cuộc thi). Sau thời hạn trên, Ban Tổ chức sẽ không xem xét giải quyết. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành.
V. XÁC ĐỊNH NGƯỜI ĐẠT GIẢI VÀ XÉT GIẢI THƯỞNG
- Sau khi kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ căn cứ tiêu chí, cơ cấu giải thưởng theo thể lệ này xác định người đạt giải. Ban Tổ chức sẽ liên hệ qua điện thoại hoặc thư điện tử (Email) với người đạt giải theo số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử đã đăng ký tham gia thi để hướng dẫn các thủ tục trao, nhận thưởng. Trong trường hợp Ban Tổ chức không liên lạc được với người đạt giải hoặc người đạt giải từ chối nhận giải, Ban Tổ chức sẽ tiến hành xác minh các trường hợp khác đáp ứng các tiêu chí quy định để trao giải.   
- Kết quả Cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức công bố trên website của Cuộc thi tại địa chỉ https://thitructuyenchuyendoiso.backan.gov.vn.
- Sau 03 ngày công bố kết quả Cuộc thi nếu không có trường hợp khiếu nại, Ban Tổ chức sẽ ban hành quyết định công nhận giải thưởng Cuộc thi theo quy định.
- Tất cả các bài dự thi được lưu lại trên hệ thống trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố công khai kết quả để làm cơ sở đối chiếu, xác minh trong trường hợp cần thiết.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cá nhân tham gia Cuộc thi phải tuân theo những quy định trong Thể lệ này.
2. Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh, bổ sung thể lệ cho phù hợp với điều kiện thực tế. Mọi thay đổi sẽ được Ban Tổ chức cuộc thi cập nhật trên địa chỉ Website chính thức của cuộc thi.
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023. Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để Cuộc thi đạt kết quả thiết thực. Quá trình diễn ra Cuộc thi, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ Tổ Thư ký Cuộc thi theo số điện thoại 02093. 878. 777 - 02093. 871. 626 hoặc 0912 486 419 để được giải đáp, hỗ trợ về kỹ thuật hoặc cách thức tham gia Cuộc thi.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây