Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam"

Thứ sáu - 10/05/2024 23:05
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về tìm hiểu các quy định của pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử năm 2023 của Việt Nam.  Công an tỉnh Bắc Kạn phát động Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam" được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023 (Luật Căn cước số 26/2023/QH15) và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.
10 điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 01/7/2024
10 điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 01/7/2024
Phạm vi: Cuộc thi phát động trên toàn tỉnh
Đối tượng: Tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh
Thể lệ và Đề cương cụ thể truy cập tại địa chỉ:
https://conganbackan.vn/cong-an-tinh-voi-nhan-dan/the-le-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-can-cuoc-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-cua-viet-nam-65127.html

https://conganbackan.vn/cong-an-tinh-voi-nhan-dan/de-cuong-tim-hieu-luat-can-cuoc-65128.html
 
Screenshot (15)

1. Đối với cuộc thi trên ứng dụng VnelD.
Tên gọi: "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam trên ứng dụng VNelD".
-  Phạm vi: Cuộc thi được phát triển trên ứng dụng VNeID
- Đối tượng: Là công dân Việt Nam đã đăng ký sử dụng tải khoản định danh điện tử mức độ 2.
- Nội dung: Pháp luật quy định về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam.
-  Hình thức: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên VNeID (Công dân đăng nhập vào tài khoản định danh mức 2 và thực hiện trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung thi).
Thời gian: Bắt đầu từ tháng 01/6/2024, theo từng kỳ được thông báo trên ứng dụng VneID.
 2. Đối với cuộc thi viết.
Tên gọi: "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam năm 2023”.
- Phạm vi: Cuộc thi được phát động trên toàn quốc.
- Đối tượng: Tập thể, cá nhân tham gia. Đối với các bài thi đã tham dự tại các cuộc thi khác tương tự không được tham gia tại cuộc thi này.
 -  Hình thức: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, không photocopy; video, clip, khuyến khích các hình thức sáng tạo, ứng dụng công nghệ để tham gia cuộc thi: (Cách thức dự thi được quy định và hướng dẫn cụ thể trong Thể lệ cuộc thi).
- Nội dung: Nội dung câu hỏi, thi viết liên quan đến các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023 (Luật căn cước công dân năm 2023 số 26/2023/QH15) và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.
- Thời gian tổ chức cuộc thi: Tổ chức  02 Vòng thi.
 Vòng 1: Công an tỉnh nhận bài thi đến hết ngày 20/6/2024. Tổng kết trao giải cuộc thi vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam 20/7).
 Vòng 2: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tập hợp các bài thi từ Công an các địa phương và tổ chức chấm thi, trao giải, tổng kết hoàn thành trước ngày 02/9/2024.
3. Giải thưởng
a. Vòng 1 tại Công an tỉnh Bắc Kạn.
- 02 (hai) giải Nhất (01 tập thể, 01 cá nhân):
 + Giải nhất tập thể trị giá 2.000.000 đồng;
+ Giải nhất cá nhân trị giá 1.500.000 đồng.
- 04 (bốn) giải Nhì (02 tập thể, 02 cá nhân):
+ Giải nhì tập thể trị giá 1.500.000 đồng;
+ Giải nhì cá nhân trị giá 1.000.000 đồng.
- 05 (năm) giải Ba (02 tập thể, 03 cả nhân):
+ Giải ba tập thể trị giá 1.000.000 đồng;
 + Giải ba cá nhân trị giá 500.000 đồng.
- 05 (năm) giải Khuyến khích (05 cá nhân): 300.000 đồng.
Trường hợp các bài thi có sổ điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh ảnh tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải.
b. Vòng 2 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.
- 02 (hai) giải Nhất (01 tập thể, 01 cá nhân): Giải tập thể trị giá 30 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 15 triệu đồng.
- 06 (sáu) giải Nhị (03 tập thể, 03 cá nhân): Giải tập thể trị giá 10 triệu đồng; giải cả nhân trị giá 5 triệu đồng.
- 10 (mười) giải Ba (05 tập thể, 05 cá nhân): Giải tập thể trị giá 3 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 02 triệu đồng.
- 10 (mười) giải Khuyến khích (05 tập thể, 05 cá nhân): Giải tập thể trị giá 02 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 01 triệu đồng.
(Các giải phụ khác theo Quyết định của Ban Tổ chức, các nhà tài trợ có giải thưởng sẽ thông báo sau).
c. Thời gian và nơi nhận tác phẩm cuộc thi viết
- Công an tỉnh Bắc Kạn nhận bài dự thi hết ngày 20/6/2024.
- Địa chỉ: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Kạn – số 419, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
- Công an tỉnh Bắc Kạn sẽ lựa chọn bài dự thi đạt điểm cao tham dự vòng 2 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.
Screenshot (16)

CÂU HỎI ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THAM GIA CUỘC THI
 
Câu 1: Vì sao phải đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước?
Câu 2: Sau ngày 01/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành, thẻ Căn cước công dân, chứng minh nhân dân của Anh/chị còn giá trị sử dụng không? Công dân có cần phải di thực hiện đổi sang thẻ Căn cước không?
Câu 3: Sau ngày 01/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp loại giây tờ gì? Những đối tượng này cần phải làm gì để được cấp loại giấy tờ này?
Câu 4: Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi có bắt buộc phải làm Căn cước không? Người đại diện hợp pháp cần phải làm gì để công dân dưới 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước?
Câu 5: Anh/chị cảm nhận như thế nào khi phải cung cấp thông tin sinh trắc học vân tay, ảnh khuôn mặt và mống mắt khi làm thẻ Căn cước? Anh chị có sẵn sàng cung cấp thông tin sinh trắc học về giọng nói và ADN cho cơ quan Công an không, vì sao?
Câu 6: Anh/chị có sẵn sàng đến cơ quan Công an để tích hợp các thông tin của mình vào bộ phận lưu trữ của thẻ Căn cước (chip điện tử) để đáp ứng cho các giao dịch không?
Câu 7: Theo anh/chị, Căn cước điện tử mang lại những lợi ích gì cho bản thân và xã hội? Anh/chị mong muốn sử dụng Căn cước điện tử như thể nào?
Câu 8: Anh/chị trình bày mong muốn, ý tưởng lực lượng CAND phục vụ gì khi Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thì hành?
Câu 9: Anh/chị mong muốn ứng dụng VNeID cung cấp những tiện ích gì để phục vụ các hoạt động giao dịch điện từ hiệu quả, thuận tiện.
 
CÂU HỎI ĐỐI VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, TẬP THẾ THAM GIA CUỘC THI
 
Câu 1: Vì sao phải đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước?
Việc đổi tên Thể căn cước công dân thành Thẻ căn cước có ảnh hưởng gì đến hoạt động của cơ quan, tổ chức không?
Câu 2: Cơ quan, tổ chức đã tuyên truyền, phổ biến về Luật Căn cước cho cán bộ, công nhận viên trong đơn vị theo hướng dẫn của lực lượng Công an nhân dân như thế nào? Hoạt động tuyên truyền về Luật Căn cước ở cơ quan, tổ chức của anh/ chị đã đạt được những kết quả gì?
Câu 3: Từ ngày 01/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức mong muốn được cung cấp các phương thức khai thác dữ liệu như thế nào để phục vụ nhu cầu chuyển đổi số một cách an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật?
Câu 4: Cơ quan, tổ chức đã ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực diện tử như thế nào? Khi Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành, cơ quan tổ chức có kế hoạch gì để phát triển những ứng dụng hiện hành?
Câu 5: Cơ quan, tổ chức mong muốn được sử dụng ứng dụng VNelD trong hoạt động chuyển đổi số của đơn vị mình?
Câu 6: Cơ quan, tổ chức có ý tưởng sáng tạo gì cho lực lượng Công an nhân dân để triển khai quy định của Luật Căn cước 2023?

Tác giả: Công an tỉnh Bắc Kạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây