Thủ tục tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân hệ chính quy mới

Thứ hai - 02/10/2017 22:37
 
Tên thủ tục hành chính Thủ tục tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân hệ chính quy tuyển mới
Trình tự thực hiện Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường Công an nhân dân theo quy định.
Bước 2: Đến Công an, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Kạn (Công an cấp huyện) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để nộp hồ sơ  đăng ký sơ tuyển. Công an cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung các giấy tờ cần thiết.
- Công an cấp quận, huyện thẩm tra về tiêu chuẩn, điều kiện của người đăng ký dự thi; tổng hợp danh sách báo cáo Công an tỉnh qua phòng Tổ chức cán bộ.
- Công an tỉnh tổ chức sơ tuyển, kiểm tra sức khoẻ cho người đăng ký dự thi vào các trường Công an nhân dân; kiểm tra vận động (đối với hệ đại học chính quy tuyển mới) tập hợp kết quả và tổ chức xét duyệt, lập hồ sơ giao nộp cho các trường Công an nhân dân. Các trường hợp không đạt sơ tuyển, phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh thông báo cho Công an cấp huyện trả lại lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí xét tuyển vào các trường Công an nhân dân.
- Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an (áp dụng với Thí sinh đăng ký dự tuyển hệ đại học chính quy tuyển mới).
- Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận phiếu báo dự thi của các trường Công an nhân dân (trong trường hợp các trường CAND tổ chức kỳ thi đánh giá riêng) và chuyển cho Công an cấp huyện để gửi cho thí sinh tham dự kỳ thi theo đúng quy định.
Bước 3: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bắc Kạn nhận phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển của các trường Công an nhân dân và chuyển cho Công an cấp huyện. Công an cấp huyện gửi phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển cho thí sinh dự thi vào các trường Công an nhân dân.
Đối với các trường hợp trúng tuyển, Công an cấp huyện tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch theo đúng quy định và hoàn thành hồ sơ nhập học, chuyển phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh thẩm định, hoàn chỉnh thủ tục nhập học các trường Công an nhân dân cho thí sinh trúng tuyển.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện và trụ sở Công an tỉnh Bắc Kạn.
Cách thức thực hiện  
Thành phần, số lượng
hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- 01 túi đựng hồ sơ và 01 phiếu ĐKXT theo mẫu của Bộ Công an.
- Đơn tình nguyện vào ngành Công an nhân dân (theo mẫu);
- Bản lý lịch tự khai, dán ảnh 4 × 6 cm đóng dấu giáp lai và có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú;
- 04 ảnh chụp theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân (chụp tại Công an địa phương nơi sơ tuyển);
- Bản sao có công chứng giáy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
- Bản sao học bạ 03 năm học phổ thông trung học (có công chứng)
- Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu là đảng viên, đoàn viên);
 - Một số thành phần hồ sơ khác liên quan đối với từng phương thức tuyển sinh theo quy định, hướng dẫn của Bộ Công an hằng năm.
 Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
Thời hạn giải quyết - Thời hạn giải quyết: Theo thời hạn chung về tuyển sinh của Bộ Công an và thông báo tuyển sinh của các trường Công an nhân dân hàng năm
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Đối tượng dự thi: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học, là đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh không qua 22 tuổi; đối với người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi tính đến ngày dự thi.
- Đối tượng cụ thể: theo thông báo tuyển sinh hàng năm.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Tiêu chuẩn dự thi: Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, Hướng dẫn số 577/X01-P6 ngày 14/01/2019 và Hướng dẫn số 1144/X01-P6 ngày 24/01/2019 của X01;
- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển;
- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;
- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND,công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, học sinh T11 trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên (theo kết luận học bạ).
- Thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ và thí sinh thuộc Đối tượng 01 đạt học lực từ trung bình trở lên (theo kết luận học bạ).
- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, học sinh T11từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND đạt từ 6,5 điểm trở lên; Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 6,5 điểm trở lên (Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, thí sinh thuộc Đối tượng 01 không áp dụng điều kiện này).
- Học sinh T11 và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyểntrong những năm học THPT hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên,chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật;
- Tính đến năm dự tuyển, học sinh T11 và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi;
- Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của Bộ Công an, theo đó:
Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.Trong đó:
+ Chiều cao:
* Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại thời điểm tuyển chọn.
* Thí sinh dự tuyển chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ. Riêng, thí sinh thuộc Đối tượng 01, chiều cao đạt từ 1m60 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m55 đến 1m80 đối với nữ.
+ Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;
+ Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên (các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt).
- Đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn đối với từng phương thức tuyển sinh theo quy định, hướng dẫn của Bộ Công an hằng năm.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn và một số đơn vị liên quan.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy báo nhập học vào các trường Công an nhân dân.
Phí, Lệ phí (nếu có) Theo quy định của Bộ Công an hằng năm.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 1. Luật Giáo dục ngày 14/6/2019
2. Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của CBCS CAND
3. Thông tư số Thông tư số 144/2020/TT-BCA ngày 28/12/2020 của Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân.
4. Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong CAND
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)  
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây