Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thứ sáu - 06/09/2019 04:26
Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh Bắc Kạn        
Tên thủ tục hành chính Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh Bắc Kạn        
Trình tự thực hiện 1. Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp hồ sơ cho UBND cấp xã qua Trưởng thôn, xóm…
2. Hội đồng chính sách cấp xã tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tổ chức xét duyệt, lập và xác nhận hồ sơ chuyển cho Công an cấp huyện.
3. Công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, xác minh hồ sơ, tài liệu; gửi hồ sơ cùng công văn đề nghị về Công an tỉnh qua Phòng PX01.
4. Phòng PX01 tiếp nhận hồ sơ từ Công an cấp huyện, tiến hành kiểm tra, xác minh hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tham mưu văn bản (Mẫu số 03) cho Lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị Cục X01 giải quyết chế độ theo thẩm quyền.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Công an đơn vị, địa phương và cá nhân bổ sung, hoàn thiện.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì có văn bản cho trả lời, đồng thời gửi trả hồ sơ cho Công an cấp huyện để trả cho công dân.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng cần phải làm rõ một số nội dung thì tổ chức thẩm tra, xác minh. Khi có kết quả thì thực hiện theo hai trường hợp trên.
5. Phòng PX01 tiếp nhận hồ sơ giải quyết từ Cục X01, thông báo cho công dân đến nhận Quyết định trợ cấp; hướng dẫn công dân liên hệ Phòng PH10 để nhận chế độ trợ cấp một lần; chuyển Giấy giới thiệu chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng và hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng. Hướng dẫn công dân thực hiện các chế độ khác theo quy định như BHYT…
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh.
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
1. Bản khai cá nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng (Mẫu 01A) hoặc trợ cấp một lần (Mẫu 01B) hoặc thân nhân đối tượng (Mẫu 01C) đối với đối tượng đã từ trần.
2. Giấy tờ (bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan tổ chức cán bộ cấp Cục, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương) chứng minh đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp như:
- Quyết định phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc; Quyết định của cơ quan cử đi lao động hợp tác quốc tế; Quyết định hoặc giấy tờ có liên quan về việc giải quyết trợ cấp xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc; Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật hoặc bản trích lục hồ sơ thương tật; lý lịch cán bộ (hoặc lý lịch quân nhân); lý lịch Đảng viên; lý lịch đi lao động ở ngoài nước; sổ bảo hiểm xã hội (nếu có); giấy chứng tử, giấy báo tử (trường hợp đã từ trần).
- Giấy xác nhận quá trình công tác của cơ quan, đơn vị trước khi xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành (Mẫu 08, bản chính) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp (cấp huyện và tương đương trở lên) quản lý đối tượng trước khi xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành, cử đi lao động hợp tác quốc tế (ký, đóng dấu). Nếu cơ quan, đơn vị sáp nhập, giải thể thì cơ quan, đơn vị mới được thành lập sau sáp nhập hoặc cấp trên trực tiếp của cơ quan, đơn vị đã giải thể xác nhận.
- Giấy tờ liên quan chứng minh quá trình công tác trong Công an nhân dân, như: Quyết định tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, phong, thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương, giấy chiêu sinh vào trường Công an, danh sách cán bộ, giấy chuyển thương, chuyển viện, Huân, Huy chương tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và các hình thức khen thưởng khác có liên quan, hồ sơ hưởng chính sách người có công, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hưu trí hàng tháng, bản khai, bản kê quá trình tham gia cách mạng phục vụ công tác xét khen thưởng của Nhà nước có xác nhận của đơn vị, giấy chứng tử, giấy báo tử (trường hợp đã từ trần), hoặc giấy tờ liên quan khác, nếu có.
3. Biên bản xét duyệt của hội đồng chính sách cấp xã nơi cư trú (Mẫu số 02).
4. Công văn đề nghị của Công an tỉnh (Mẫu số 03).
* Số lượng hồ sơ:
- Trợ cấp hàng tháng: 03 (ba) bộ.
- Trợ cấp một lần: 02 (hai) bộ.
Thời hạn giải quyết - UBND cấp xã 05 ngày làm việc.
- Công an cấp huyện 10 ngày làm việc.
- Công an tỉnh 10 ngày làm việc.
- Cục X01 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) I. Đối tượng
1. Đối tượng áp dụng
1.1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được tuyển vào Công an sau ngày 30/4/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm công tác trong Công an, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 01/4/2000.
b) Thương binh đã phục viên, xuất ngũ, trước ngày 01/4/2000; thương binh nặng đang điều dưỡng tại các đoàn điều dưỡng thương binh do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý hoặc đã về gia đình.
c) Chuyển ngành hoặc chuyển sang công nhân viên chức công an rồi thôi việc trước ngày 01/01/1995; đã có quyết định chuyển ngành trước ngày 01/4/2000 nhưng không thực hiện được hoặc đã về địa phương mà chưa được giải quyết chế độ.
d) Xuất ngũ đi lao động hợp tác quốc tế hoặc được cử đi lao động hợp tác quốc tế về nước rồi xuất ngũ trước ngày 01/4/2000.
1.2. Công nhân viên chức Công an trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
2. Đối tượng không áp dụng
a) Đối tượng không đủ điều kiện quy định tại điểm 1 ở trên;
b) Đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí hoặc đang công tác hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ cán bộ xã đã nghỉ hưu hoặc đang công tác nhưng không được tính nối thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi thôi công tác ở xã) hoặc đang hưởng chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng;
c) Đào ngũ, đầu hàng, phản bội, chiêu hồi;
d) Vi phạm pháp luật đang chấp hành án tù giam, tù chung thân hoặc đã bị kết án về một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia mà chưa được xóa án tích; bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân, danh hiệu dân quân tự vệ; bị buộc thôi việc;
đ) Xuất cảnh trái phép, đang định cư ở nước ngoài bất hợp pháp hoặc bị tòa án tuyên bố là mất tích;
e) Quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong, nhập ngũ, tuyển dụng hoặc tham gia lực lượng thanh niên xung phong trước ngày 30 tháng 4 năm 1975;
g) Đối tượng quy định tại điểm 1 ở trên đã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp.
II. Địa bàn và thời gian xảy ra chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế
1. Địa bàn xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là các huyện thuộc biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, gồm cả các huyện đảo biên giới và khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, DK1; các tỉnh Tây Nguyên và các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự theo Quyết định 2084/QĐ-BTTM ngày 09/11/2012 của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân về ban hành danh mục, địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975.
2. Thời gian xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được xác định như sau:
a) Ở biên giới Tây Nam từ tháng 5/1975 đến ngày 07/01/1979;
b) Ở biên giới phía Bắc từ tháng 02/1979 đến ngày 31/12/1988;
c) Truy quét Ful rô từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1992;
d) Làm nhiệm vụ giúp bạn Lào từ tháng 5/1975 đến ngày 31/12/1988;
đ) Làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia từ tháng 01/1979 đến ngày 31/8/1989.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Phí, lệ phí (nếu có) Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 1. Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
2. Thông tư Liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC, ngày 04/5/2012 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
3. Quyết định 2084/QĐ-BTTM ngày 09/11/2012 của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân về ban hành danh mục, địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) Mẫu 01A, 01B, 01C, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 01A
Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 
BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Họ và tên: ……………………………………….. Giới tính: ............
Sinh ngày: …../…../……; số CMND: ……………….. cấp ngày: ........./..…../.       
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................
......................................................................................................
Vào CAND (hoặc QĐND): Ngày ….. tháng ….. năm ......................
Phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc: Ngày ….. tháng ….. năm       
Tái ngũ hoặc tuyển dụng lại: Ngày ….. tháng ….. năm ....................
Phục viên, xuất ngũ, thôi việc: Ngày ….. tháng ….. năm .................
Cấp bậc, chức vụ khi phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc: .
......................................................................................................
Nghề nghiệp hiện nay: ....................................................................
Hiện nay được hưởng chế độ gì (hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng hoặc chưa được hưởng chính sách gì (1): ..........................................................
Đã thuộc đối tượng hưởng BHYT chưa: ..........................................
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ tháng, năm Đến tháng, năm Cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác Địa bàn công tác (xã, huyện, tỉnh)
       
       
       
       
       
       
Tổng thời gian công tác thực tế trong CAND, QĐND là: ……… năm ……… tháng
Thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh BVTQ, làm nhiệm vụ quốc tế là: ………. năm ….. tháng.
Kèm theo các giấy tờ sau (2): .........................................................
......................................................................................................
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
  ……., ngày … tháng … năm ….
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)
____________
(1) Ghi rõ đã được hưởng chế độ (nếu có): xuất ngũ, thôi việc hoặc thương binh, hưu trí, mất sức lao động
(2) Ghi rõ các tài liệu kèm theo (nếu có): Quyết định tuyển dụng, nhập ngũ, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, quyết định xuất ngũ, thôi việc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 01B
Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 
BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Họ và tên: ……………………………………….. Giới tính: ............
Thuộc đối tượng (Công an nhân dân, công nhân, viên chức Công an):  
.......................................................................................................
Sinh ngày: …../…../……; số CMND: ……………….. cấp ngày: .........../…../.       
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................
.......................................................................................................
Ngày vào CAND (hoặc QĐND) hoặc tuyển dụng vào công nhân, viên chức Công an: Ngày ….. tháng ….. năm .........................................................................
Phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc: Ngày ….. tháng ….. năm        
Tái ngũ hoặc tuyển dụng lại: Ngày ….. tháng ….. năm .....................
Phục viên, xuất ngũ, thôi việc: Ngày ….. tháng ….. năm ..................
Cấp bậc, chức vụ khi phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc: ..
.......................................................................................................
Nghề nghiệp hiện nay: ....................................................................
Hiện nay được hưởng chế độ gì (hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng hoặc chưa được hưởng chính sách gì (1): ..........................................................
Đã thuộc đối tượng hưởng BHYT chưa?: .........................................
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ tháng, năm Đến tháng, năm Cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác Địa bàn công tác (xã, huyện, tỉnh)
       
       
       
       
       
       
Tổng thời gian công tác thực tế trong CAND, QĐND là: ……… năm ……… tháng .........
Thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh BVTQ, làm nhiệm vụ quốc tế là: ………. năm ….. tháng.
Kèm theo các giấy tờ sau (2): .........................................................
......................................................................................................
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
  ……., ngày … tháng … năm ….
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)
____________
(1) Ghi rõ đã được hưởng chế độ (nếu có): xuất ngũ, thôi việc, thương binh, hưu trí, mất sức lao động
(2) Ghi rõ các tài liệu kèm theo (nếu có): Quyết định tuyển dụng, nhập ngũ, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, quyết định xuất ngũ, thôi việc …
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 01C
Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KHAI THÂN NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối với đối tượng đã từ trần)
1. Phần khai về thân nhân của đối tượng
Họ và tên: ……………………………………….. Giới tính: ............
Sinh ngày: …../…../……….; số CMND: ………………….. cấp ngày: …./…../…..
Quê quán: ......................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................
......................................................................................................
Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là: ..........................................
2. Phần khai về đối tượng
Họ và tên: ……………………………………….. Giới tính: ............
Thuộc đối tượng (Công an nhân dân, công nhân, viên chức Công an):
......................................................................................................
Sinh ngày: …../…../……
Ngày vào CAND (hoặc QĐND) hoặc tuyển dụng vào công nhân, viên chức Công an: Ngày ….. tháng ….. năm .........................................................................
Phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc: Ngày ….. tháng ….. năm       
Tái ngũ hoặc tuyển dụng lại: Ngày ….. tháng ….. năm ....................
Phục viên, xuất ngũ, thôi việc: Ngày ….. tháng ….. năm .................
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc:  
......................................................................................................
Tổng thời gian công tác trong Công an nhân dân là: ….. năm ….. tháng.
Trong đó thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế là: ….. năm ……….. tháng.
Hiện nay được hưởng chế độ gì (1): ................................................
Từ trần: Ngày ………… tháng ……… năm ………………
Kèm theo các giấy tờ sau (2): .........................................................
......................................................................................................
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
  ……., ngày … tháng … năm ….
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)
 
Ý KIẾN ỦY QUYỀN VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÂN NHÂN CÒN LẠI (nếu có)
 
____________
(1) Ghi rõ đã được hưởng chế độ (nếu có): xuất ngũ, thôi việc, thương binh, hưu trí, mất sức lao động
(2) Ghi rõ các tài liệu kèm theo (nếu có): Quyết định tuyển dụng, nhập ngũ, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, quyết định xuất ngũ, thôi việc …
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 02
Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH XÃ
Xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
Hôm nay, ngày        tháng         năm 20
Hội đồng chính sách xã (phường, thị trấn)                                  huyện (quận, thị xã, TP thuộc tỉnh)                            tỉnh (thành phố)
Chúng tôi gồm:
1. Chủ tịch hội đồng chính sách xã .................... chức vụ …………..
2. Đại diện ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chức vụ …………..
3. Đại diện Đảng ủy xã ....................................  chức vụ…………...
4. Đại diện Mặt trận Tổ quốc xã ...................... chức vụ……………
5. Trưởng (Phó) Công an xã ...........................  chức vụ……………
6. Trưởng thôn ........................... ……………..chức vụ……………
Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính;
Đã họp xét, nhất trí đề nghị:
Ông (bà): ……………………….. Bí danh: ... sống (chết) ………….
Sinh năm: ......................................................................................
Quê quán: ......................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................
Là đối tượng tham gia chiến tranh BVTQ, làm nhiệm vụ quốc tế, thuộc đối tượng (Công an nhân dân, công nhân, viên chức Công an nhân dân) ..............................
Nhập ngũ hoặc tuyển dụng vào CAND (QĐND): ngày ….. tháng ….. năm …..
Phục viên, xuất ngũ, thôi việc: ngày ….. tháng ….. năm ……….
Tổng thời gian công tác trong Công an nhân dân ………. năm …….. tháng
Trong đó có:          năm           tháng thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế (từ tháng        năm       đến          tháng         năm         ).
Trong đó, thời gian được tính hưởng theo quy định: …………. năm ……… tháng.
Hiện đang hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách gì):
Giấy tờ kèm theo:
Căn cứ hồ sơ và quy định Hội đồng chính sách xã, đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết chế độ (1) ……………… cho Ông (bà) ………………….. hoặc thân nhân của Ông (bà) ………………… được hưởng chế độ theo quy định hiện hành.
Biên bản lập thành          bản, các đại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới đây.
 
Đại diện
Đảng ủy xã

(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Đại diện
Cán bộ LĐTBXH

(Ký, ghi rõ họ tên)
 Chủ tịch
Hội đồng chính sách

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Đại diện
Mặt trận Tổ quốc xã

(Ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng (Phó) Công an xã
(Ký, ghi rõ họ tên)
       
____________
(1) Trợ cấp hàng tháng hoặc một lần
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 03
Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC
BỘ CÔNG AN
CÔNG AN …………..(1)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ………../……….
V/v đề nghị xét hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
………., ngày      tháng     năm 201
 
Kính gửi: Cục Chính sách, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND
Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với đối tượng Công an nhân dân, công nhân viên chức Công an nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong Công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc:
Căn cứ hồ sơ của đối tượng và đề nghị của Công an huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) …………………………………..; Công an tỉnh (thành phố) …………………………………………… đã tổ chức xét duyệt và đề nghị Cục Chính sách, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân giải quyết chế độ ………………………. (2) cho ………………….. đối tượng (có chính sách và hồ sơ kèm theo).
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu)
____________
(1) Công an đơn vị: địa phương ký văn bản
(2) Ghi rõ chế độ trợ cấp hàng tháng hay trợ cấp một lần
 
 
 
Mẫu số 04
Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC
TỔNG CỤC XDLLCAND
CỤC CHÍNH SÁCH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:        /QĐ-X33 Hà Nội, ngày      tháng     năm 201
QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
CỤC TRƯỞNG CỤC CHÍNH SÁCH
 
Căn cứ Quyết định số 4734/QĐ-BCA ngày 24/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Chính sách;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 04/5/2012 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011 ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;
Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh (thành phố) ………………….. tại công văn số ……….. ngày ………. tháng ….. năm …….. và hồ sơ của ông (bà) ..........
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ông (bà)  Sinh ngày …………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................
Vào Công an nhân dân: Ngày ……… tháng …………. năm ……………………..
Xuất ngũ, thôi việc: Ngày ….. tháng ….. năm ………………..
Cấp bậc, chức vụ khi xuất ngũ, thôi việc: ........................................
Đơn vị khi xuất ngũ, thôi việc: ........................................................
Tổng thời gian công tác được tính hưởng chế độ là: …………. năm ………. tháng.
Mức trợ cấp: ………………………. đồng/tháng.
(Bằng chữ: .................................................................................... )
Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012
Nơi nhận trợ cấp: ...........................................................................
Điều 2. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh (thành phố) ……………… và ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
 
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Sở LĐTBXH tỉnh ….
- Lưu: P3.
CỤC TRƯỞNG
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 05
Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC
TỔNG CỤC XDLLCAND
CỤC CHÍNH SÁCH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:        /GT X33 Hà Nội, ngày      tháng     năm 201
GIẤY GIỚI THIỆU
Chi trả chế độ trợ cấp tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) ……………..
Cục Chính sách, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND giới thiệu
Ông (bà) ……………………………… Sinh ngày ..........................
Quê quán:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................
Được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;
Tổng thời gian công tác được tính hưởng chế độ: …. năm ……. tháng.
Mức trợ cấp: ………………………. đồng/tháng.
(Bằng chữ: .................................................................................... )
Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) tiếp nhận và chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng cho ông (bà) ……………………………. từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 theo quy định.
Kèm theo gồm:
- Hồ sơ của ông (bà) ……………………………….
- Quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của Cục Chính sách, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an.
 
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: P3.
CỤC TRƯỞNG
 
Mẫu số 06
Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC
TỔNG CỤC XDLLCAND
CỤC CHÍNH SÁCH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:        /QĐ-X33 Hà Nội, ngày      tháng     năm 201
QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
CỤC TRƯỞNG CỤC CHÍNH SÁCH
Căn cứ Quyết định số 4734/QĐ-BCA ngày 24/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Chính sách;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 04/5/2012 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011 ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc:
Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh (thành phố) ………………….. tại công văn số ……….. ngày ………. tháng ….. năm …….., hồ sơ của........... trường hợp
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với ………………… trường hợp thuộc đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 có dưới 15 năm công tác trong Công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc về địa phương (có danh sách kèm theo) thuộc Công an tỉnh (thành phố) ………. với tổng số tiền là ……………………….đồng (bằng chữ ……………………….)
Điều 2. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh (thành phố) ……………… và các trường hợp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
 
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: P3.
CỤC TRƯỞNG
 
Mẫu số 07
Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC
…………………………..
………………………….
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:          /GXN ………., ngày      tháng     năm 201
 
GIẤY XÁC NHẬN
Quá trình công tác trong Công an nhân dân, công nhân, viên chức Công an trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975
Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;
Căn cứ hồ sơ lưu trữ tại đơn vị: .................................................. (1)
......................................................................................................
Đồng chí: ……………………………….. Giới tính .........................
Sinh ngày: ……../……../……….; số CMND: ……………….. cấp ngày: …../…./ 
Quê quán: ......................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................
......................................................................................................
Ngày vào CAND (hoặc QĐND) hoặc tuyển dụng vào công nhân, viên chức Công an: Ngày … tháng … năm ……………
Phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc: Ngày ….. tháng ….. năm ……………..
Tái ngũ hoặc tuyển dụng lại: Ngày ….. tháng ….. năm ……….
Phục viên, xuất ngũ, thôi việc: Ngày ….. tháng ….. năm ..................
 
 
 
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG CÔNG AN
(thời gian có trong hồ sơ lưu trữ của đơn vị)
Từ tháng, năm Đến tháng, năm Cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác Địa bàn công tác (xã, huyện, tỉnh)
       
       
       
       
Tổng thời gian công tác thực tế trong CAND, QĐND là: ……… năm ……… tháng
Trong đó thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh BVTQ, truy quét Fulrô và làm nhiệm vụ quốc tế là: ………. năm ….. tháng.
Quá trình công tác của đồng chí ………………………… đúng như hồ sơ lưu trữ tại đơn vị (có bản sao hồ sơ lưu kèm theo), nếu có sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đề nghị các cấp xem xét giải quyết chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.
 
XÁC NHẬN
của cơ quan quản lý hồ sơ
(chức danh, ký ghi rõ họ tên)
………………………… (3)
(ký tên, đóng dấu)
____________
(1) Loại hồ sơ lưu trữ gì; (2) Tên đơn vị xác nhận; (3) Chức vụ người ký.
 
BỘ CÔNG AN
CÔNG AN …………..(1)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ………/………….  
 
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ……………….. (2)
Theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
(Kèm theo Công văn số ………….. ngày …../…../……….. của Công an ……………………)
STT Họ và tên Năm sinh Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Cấp bậc, chức vụ khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc Đơn vị khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc Thời gian công tác được tính hưởng chế độ Ghi chú
Nam Nữ
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Tổng số ……………………….. đối tượng (có hồ sơ kèm theo)
 
  ………, ngày ….. tháng ….. năm 201...
GIÁM ĐỐC
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
____________
(1) Công an đơn vị, địa phương ký văn bản; (2) Ghi rõ chế độ trợ cấp hàng tháng hay trợ cấp một lần.
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây